Po Z. Romaszewskim lider KPN-OP A. Słomka wygrał sprawę o represje

Niezależna Gazeta Obywatelska2

15 stycznia 2013 r. zakończył się proces Przewodniczącego Konfederacji Adama Słomki (reprezentowanego przez adw. Antoniego Łepkowskiego) prowadzonego za nielegalne represje „wymiaru sprawiedliwości” PRL wobec kierownictwa KPN w latach 1985-86. Prokurator poparł wniosek pokrzywdzonego i wnioskował o przyznanie 9 tysięcy złotych zadośćuczynienia za każdy miesiąc pozbawienia wolności w szpitalu więziennym aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Sad Okręgowy w Warszawie uznał wyrok wydany na kierownictwo KPN za nielegalny (wcześniej zrobił to Sąd Najwyższy III RP) oraz zasądził zadośćuczynienie w kwocie 180 tysięcy zł – przyjmując 10 tys. zł za każdy miesiąc uwięzienia.

Ponadto Sad Okręgowy w Warszawie na podstawie art. 304. § 2. kpk postanowił zwrócić się do prokuratora Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. W trakcie procesu ujawniono dokumenty Służby Bezpieczeństwa, która podejmowała nielegalnie działania przeciwko liderom KPN oraz wymiarowi sprawiedliwości. Chodzi w szczególności o uporczywą odmowę leczenia w areszcie w 1985 r., a następnie fałszowanie dokumentacji medycznej A. Słomki chorego na gruźlicę płuc, a w efekcie wprowadzanie w błąd Sądu Najwyższego.

W ostatni piątek warszawski sąd w analogicznej sprawie zasądził na rzecz Zbigniewa Romaszewskiego 240 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia za zbrodnicze represje PRL, co jest przejawem nowej linii orzeczniczej wynikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2011 r. który wskazał na nielegalny charakter dotychczasowego orzekania niskich (do 25 tys. zł) odszkodowań dla kombatantów.

Rozprawa Adama Słomki w Sądzie Okręgowym w Warszawie miała zarządzeniem Sądu Apelacyjnego charakter jawny (pierwotnie w styczniu 2012 była nielegalnie utajniona dla dziennikarzy przez rzecznika Sądu Okręgowego W. Małka po aresztowaniu lidera KPN).

W procesie wzięli licznie udział znani więźniowie polityczni z KOR-u, KPN-u, SW i NSZZ Solidarność oraz dwie ekipy telewizyjne. Przedstawicieli PAP i prasy nie zauważono.

Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny.

Relacja video z całej rozprawy, wystąpienia i wyrok niebawem będą dostępne na portalu Konfederacji: www.kpn-1979.pl

Za: Biuro Prasowe KPN-OP

(-) Ireneusz Wolański

 1. | ID: 0dc81490 | #1

  Bardzo dobra wiadomość.Jednak wyrządzonej krzywdy żaden pieniądz nie zrekompensuje.Panie Słomka przeszedł Pan ciężką próbę , ale dzięki Pańskiej walce – idą lepsze czasy. Dziękuję.

 2. Eleonora
  | ID: 2ae7a3d9 | #2

  Pan Zbigniew Romaszewski

  Członek Trybunału Stanu

  List Otwarty

  Szanowny Panie,

  z wielkim niesmakiem przyjąłem wiadomość o tym, że przed sądem skutecznie dochodził Pan od państwa polskiego wysokiego odszkodowania za krzywdy, jakich Pan doznał przed wielu laty w związku z Pańską działalnością polityczną. W związku z tym domagam się od Pana:

  zrzeczenia się i zwrócenia gratyfikacji pieniężnych przysługujących za wysokie odznaczenia państwowe otrzymane m.in. za działalność w okresie PRL

  oddania Orderu Orła Białego kapitule stojącej na straży jego honoru

  rezygnacji z członkostwa w Trybunale Stanu

  wycofania się z życia publicznego

  W tysiącletniej historii narodu i państwa z powodu bezinteresownej służby Ojczyźnie niezliczone rzesze Polaków traciły życie, zdrowie i majątek. Gdyby oni wszyscy – tak jak Pan – wystawiali Jej rachunek i przeliczali swoją ofiarę na korzyści materialne, Polska już dawno przestałaby istnieć.

  Czyn Pański uważam za niehonorowy i tym bardziej demoralizujący Polaków, że należy Pan do elity politycznej będącej beneficjentem transformacji systemowej.

  Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Błękitnej Polski

  Do wiadomości:

Komentarze są zamknięte