Kobiety będą miały droższe polisy na życie

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Tylko do 21 grudnia kobiety będą mogły kupić takie samo ubezpieczenie taniej niż mężczyźni. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą mogły różnicować składek ze względu na płeć. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakazał różnicowania składek ze względu na płeć klienta. Wniosek do ETS złożyło belgijskie stowarzyszenie Test Achats, w opinii którego towarzystwa dyskryminowały swoich klientów, obniżając składki za ubezpieczenie kobiet. W efekcie Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że: „płeć nie może być kryterium wyliczania składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie stawki płacone przez mężczyzn i kobiety muszą być równe”. Całe to zamieszanie spowoduje podniesienie cen polis dla kobiet. Dzięki UE panie będę płacić więcej chyba, że się pospieszą z założeniem polisy.

Poprosiliśmy o wyliczenie różnicy Leokadię Tyczyńską, przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego, jednego z większych towarzystw na życie okazało się, że można zaoszczędzić ponad 40 zł miesięcznie:

Na przykładzie programu ubezpieczeniu na życie i dożycie Sposób na Przyszłość wygląda to tak:
kobieta lat 42
suma ubezpieczenia na życie  50 000 zł
składka miesięczna 44 zł
mężczyzna lat 42
suma ubezpieczenia na życie  50 000 zł
składka 83 zł
W przypadku pytań można kontaktować się bezpośrednio pod mailem: [email protected]

 

Oprac. TK

 

  1. | ID: 431c7cbe | #1

    Warto przeczytać: będzie pozew zbiorowy:http://www.pb.pl/2847217,6212,klienci-pozywaja-ubezpieczycieli

Komentarze są zamknięte