Uroczystość Wszystkich Świętych

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dziękczynieniem Bogu za niezliczoną liczbę osób, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba. To również dzień szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem.

Dzisiaj wspominamy nie tylko świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, czy błogosławionych, ale także tych wszystkich, którzy przez swoje życie osiągnęli zbawienie, lecz pozostają nieznani. Kościół pragnie uczcić ich pamięć. Natomiast wiernym chce dać przykład do naśladowania, aby podążając ich śladem wzrastali w wierze oraz wytrwale dążyli do celu, jakim jest przebywanie z Bogiem w wiecznej radości.

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, wykładowca KUL wyjaśnia, że Uroczystość Wszystkich Świętych, to świętowanie świętości, to przeżywanie w praktyce wyznawanego w Credo dogmatu o obcowaniu świętych.

– Chodzi nie tylko o konkretnych świętych, ale o świętość. A świętymi są wszyscy ci, którzy są w niebie, którzy są zbawieni, zjednoczeni z Chrystusem. (…) Świętujemy świętość, której źródłem jest sam Chrystus, jedynie Święty. Wszyscy święci, ci uznani przez Kościół, wyniesieni do chwały ołtarzy, kanonizowani, beatyfikowani, jak również liczni święci anonimowi, którzy cieszą się oglądaniem Oblicza Bożego, są tylko odzwierciedleniem świętości i chwały Chrystusa. Tej świętości mamy się uczyć i tej świętości mamy pragnąć. W ten sposób, poprzez obchód Uroczystości Wszystkich Świętych, mamy obudzić w sobie pragnienie świętości jako spełnienia naszego podstawowego, chrześcijańskiego powołania – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski dla Radia Maryja.

Obchodzona 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych to dzień radości zbawionych w niebie. Dla chrześcijan powinien to być jeden z najbardziej radosnych dni w ciągu roku. Wyraża powszechne powołanie do świętości. 2 listopada jest natomiast dniem modlitwy za wiernych zmarłych, zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca.

Na wagę modlitwy za zmarłych wskazuje m.in. Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice o chrześcijańskiej nadziei „Spe salvi”. Pokazuje w niej, że ta modlitwa to nie tylko wyraz naszej pamięci, ale również świadectwo wiary – wiary w to, że łączność ze świętymi, ze zmarłymi jest możliwa i że nasze wstawiennictwo za dusze zmarłych ma wartość przez Bogiem.

Od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można jeden raz w danym dniu uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za nich. W inne dni roku za nawiedzenie cmentarza możemy uzyskać odpust cząstkowy po spełnieniu takich warunków, jak: pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego, Spowiedź i Komunia Święta.

MM/Nasz Dziennik.pl

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/13888,uroczystosc-wszystkich-swietych.html

  1. | ID: 40ee53b7 | #1

    Wspominajmy zmarłych,pomódlmy sie. Oni swoje zadania wykonali.

    A my, idziemy,idziemy. – więc otwórzmy sie na miłość,dobroć w rodzinie, w gminie,mieście
    w zakładach pracy niech nasza droga łączy wszystkich, aby nas z miłością wspominano.

Komentarze są zamknięte