Nie będzie postępowania przeciwko Ruchowi Palikota za wezwanie do palenia Biblii

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej wydał 24.10. br. o godz. 9:30 prawomocne postanowienie, które zakończyło na gruncie polskiego sądownictwa sprawę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art 196 i 256 kk przez Ruch Palikota poprzez zamieszczenie w sieci internetowej graficznego wezwania do „PALENIA BIBLII”.

Sąd w uzasadnieniu uznał, że Ruch Palikota nie wskazał m.in. sposobu palenia Biblii oraz uznał, że użycie określenia Biblii w liczbie mnogiej odnosi się do szerszych postulatów Ruchu Palikota, np. „sadzić, palić, pisać biblie”.

W żadnym z momentów uzsadnienia Sąd nie odniosł się do praw gwarantowanych art. 9 Konwencji Praw Człowieka ani rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sąd uznał równocześnie, że graficzny postulat Ruchu Palikota jest fragmentem większego transparentu. Oznacza to, że sprawy prowadzone na podstawie, np. zniesławiajacych okładek niektórych tygodników czy dotyczące transparentów używanych w czasie manifestacji organizowanych 10 kwietnia pod Pałacem Prezydenckim również powinny zostać wpisane w szerszy i teoretyczny kontekst.

Po ostatniej decyzji płockiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie umieszczenia Jana Pawła II w zestawieniu z pedofilią i tegorocznym postanowieniu tego samego bielskiego Sądu w sprawie porównania JP II do Lenina mamy kolejny przykład iluzoryczności ścigania przestępstw z art. 196 i 256 kk.

 Art.196.Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W związku z tym, w tej sprawie zostanie złożona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Autor: Paweł Czyż, NGO Bielsko – Biała

 

Więcej:

http://ngopole.pl/2012/10/17/jak-wyglada-sadownictwo-przyklad-smutny-z-bielska-bialej/ .

  1. | ID: ff69843f | #1

    Należy zaskarżyć Dobrze by poznać pisemną opinię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
    Chociaż na wiele nie można liczyć.

  2. | ID: bf67543e | #3

    I tak się znajdą Ynteligencji uważający, że to wszyscy są przez katoli dyskryminowani. Bezsens. Ludzie perfidnie wykorzystują nasze miłosierdzie, które im okazujemy i przebaczamy. Nie boi się nas ani Sejm, ani Senat, ani Sądy, czy Policja. Inaczej by było, gdyby chciał podpalić Torę, lub Koran. Wtedy byłby od antysemitów i ksenofobów zwyzywany. A katole cierpią, cierpimy i cierpiec będziemy prześladowania, wyśmiewanie, opluwanie wszystko inne… taki nasz los. Los wybrany przez Boga dla zahartowania naszego ducha ku świętości. Walczmy, ale niech nas to już nie dziwi. Trzeba radykalniejszych środków.

Komentarze są zamknięte