Wkrótce pierwsze czytanie ustawy w obronie lekcji historii

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Zgodnie z zawiadomieniem Marszałek Sejmu obywatelski projekt ustawy w obronie lekcji historii wniesiony w dniu 20.09.2012 r. został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Tym samym pierwsza opolska inicjatywa ustawodawcza zakończyła się sukcesem. Zebraliśmy 150 000 podpisów, spełniliśmy wszystkie wymogi formalne. Reszta zależy już od posłów wszystkich klubów parlamentarnych i dlatego przed pierwszym sejmowym czytaniem Komitet wystosuje do parlamentarzystów apel o wsparcie, tego ważnego dla kształtowania postaw młodych pokoleń Polaków projektu.

Inicjatorem ogólnopolskiej akcji jest opolski poseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Obywatelski projekt ustawy ma na celu ustawowe zagwarantowanie wymiaru nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, dodaje również jedną dodatkową lekcję historii w szkołach podstawowych. Zdaniem wielu ekspertów tylko ciągłość nauczania historii przez cały cykl nauki w szkole zapewni właściwą wiedzę, niezbędną do kształtowania młodych Polaków w duchu patriotyzmu i poczuciu budowania wspólnoty narodowej. Przyjęcie ustawy spowoduje cofnięcie rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Od tego roku szkolnego lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych będą mogli się uczyć jedynie ci uczniowie, którzy wybiorą historię na maturze, czyli zaledwie ok. 5 proc. Polaków. Trzeba pamiętać, że historia jest nauczycielką życia; nie tylko kształtuje tożsamość narodową młodego człowieka, ale stanowi podstawę do zrozumienia otaczającego nas świata i zmian w nim zachodzących.

Opolska inicjatywa to dopiero 37 obywatelska inicjatywa ustawodawcza, która zakończyła się sukcesem i pierwszy udany projekt obywatelski zmieniający program nauczania w szkołach w historii III RP.

Za: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Patryka Jakiego

  1. | ID: 3808656a | #1

    Ciekawe,jakiego figla wywiną posłowie. Trudno mi uwierzyć, że będzie to sprawne procedowanie uwieńczone sukcesem.

Komentarze są zamknięte