Powiat namysłowski oraz gminy Wołczyn i Kluczbork dostaną pieniądze na oświatę!

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Powiat namysłowski oraz gminy Wołczyn i Kluczbork znalazły się wśród gmin i powiatów, którym zwiększono subwencję oświatową. W sumie podzielono 15 mln zł rezerwy. Największe kwoty trafią do gminy Bisztynek i powiatu wołomińskiego.

Uzgodnienia podziału pierwszej transzy środków z 0,25 proc. rezerwy subwencji oświatowej dokonano jeszcze w lipcu na posiedzeniu Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Propozycja rozdysponowania zwiększeń kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. została już zatwierdzona przez resort finansów. Pieniądze dzielone są według ustalanych na początku roku kryteriów. Zgodnie z nimi w wakacje rozpatrywane były wnioski gmin i powiatów o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu błędów statystycznych, wzrostu zadań edukacyjnych oraz zdarzeń losowych, które swymi skutkami dotknęły szkół.

Największą sumę – 6,4 mln zł – podzielono w ramach tego ostatniego kryterium. Na usuwanie szkód spowodowanych wypadkami losowymi pieniądze otrzymały tym razem pięćdziesiąt trzy samorządy. Na zwiększenie subwencji oświatowej w związku z wzrostem zadań oświatowych podzielono 5,4 mln zł. Z tej puli pieniędzy powiat namysłowski otrzyma 308 tys. zł, a zdecydowana większość z tej kwoty trafi do powiatów, w tym wołomińskiego (2,5 mln zł) złotowskiego i łęczyńskiego (po 637 tys. zł).

Na korektę wysokości subwencji oświatowej z tytułu błędów statystycznych przeznaczono 2,2 mln zł. Największe wyrównanie z tego kryterium trafi do powiatu mińskiego – 650 tys. zł. Z tej puli pieniędzy po niemal 400 tys. zł otrzymają gminy Wołczyn i Kluczbork.

Oprac. TK na podstawie inf. z PAP

 1. | ID: 74cbd169 | #1

  Subwencja oświatowa często jest dzielona „na wyczucie” przez urzędników ministerstwa.
  To ciekawa praktyka.
  Radość duszę ściska, gdy pula nagle się zwiększa.
  Ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że księgowość p.Rostowskiego to wirtualna księgowość.
  To oznacza same cyfry bez pokrycia w pieniądzu.
  Wyższa dotacja to …Kolejny „Cud”p.Tuska!

Komentarze są zamknięte