Postępowanie opolskich sądów. Czy to ciąg dalszy „Nad Stobrawą”?

Niezależna Gazeta Obywatelska63

Andrzej Szubert to znany działacz opozycyjny z Kluczborka. O sporze sądowym jaki wytoczył jemu i żonie już nieżyjący Ryszard  Gleich pisaliśmy w sierpniu zeszłego roku na  NGO w art. „Nad Stobrawą” – w tle procesu dawnych działaczy „Solidarności”Sprawa zakończyła się wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 31 października 2011 r., w którym sąd nakazał przeprosić Gleicha przez Bożenę Szubert na stronie http://www.nadstobrawa.za.pl/ za stwierdzenie: „jakoby pan Ryszard Gleich był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Andrzej Szubert natomiast miał przepraszać za nazwanie Gleicha tajnym współpracownikiem bezpieki na forum Solidarności Walczącej w Katowicach oraz na forum  „Gazety Wyborczej”. Pani Bożena złożyła apelację, którą sąd odrzucił, wobec czego wyrok się uprawomocnił. Natomiast apelacja Andrzeja Szuberta została zwieszona, ze względu na śmierć Ryszarda Gleicha, co oznacza, że wyrok nie jest prawomocny.  Andrzej Szubert na co dzień przebywa w Niemczech. Ale jak się okazuje polskie sądy o nim nie zapominają i chętnie go wzywają, lecz nie podają szczegółów. Dokładnie w dniu 10 września br. pan Andrzej Szubert otrzymał pocztą list polecony z wezwaniem z Wydziału Karnego Opolskiego Sądu o następującej treści:

Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Karny wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego na posiedzenie, które odbędzie się dnia 08/10/2012r. o godz. 12:30 w tutejszym Sądzie ul Ozimska 60a w Sali 26 w sprawie oskarżonego Andrzeja Szuberta

sporządziła

Starszy Sekretarz Sądowy/nazwisko do wiadomości red./

 

Pan Andrzej tak naprawdę nie wie o jaką sprawę chodzi, wie tylko, że jest oskarżony. Taka praktyka jest jak dotąd niespotykana według opinii osób znających temat. Zresztą nie czekając długo pan Szubert złożył zażalenie, którego treść udostępniamy:

Powyższe wezwanie  to  przykład lekceważenia przepisów  i procedur oraz arogancja Sądu w stosunku do strony procesowej czyli do mnie.  Po otrzymaniu tego wezwania poczułem się jak bohater „Procesu” Kafki:  jestem oskarżony, mam stawić się w sądzie jako oskarżony, a Sąd nawet nie raczył powiadomić mnie, kto, o co i z jakiego paragrafu mnie oskarża.

Wezwanie to nie jest formalne. Uważam je w całości, łącznie z podanym terminem za nieważne i za niepoważne. Domagam się od Sądu wyjaśnienia lekceważącego stosunku do mnie i do obowiązujących Sąd procedur.

Domagam się ponadto unieważnienia wezwania i zmiany terminu ewentualnej rozprawy z uwagi na uwłaczające mi postępowanie Sądu.

Wzywanie kogokolwiek na proces w charakterze oskarżonego pozbawione podstawowych informacji – a więc o co, przez kogo i z jakiego paragrafu jest się oskarżonym jest ewidentnym naruszeniem nie tylko procedur sądowych. Jest to otwarta kpina z elementarnych praw ludzkich i obywatelskich. Więcej – jest to ich naruszanie i łamanie.

W tym miejscu przypominam, że Sąd Rejonowy w Opolu już 7 sierpnia br. wysłał do mnie zawiadomienie o „posiedzeniu w przedmiocie właściwości Sądu, które odbędzie się 30 sierpnia 2012r. o godz. 12:30 sala 209 w sprawie oskarżonego Andrzeja Szuberta…”.

 

Tak więc otrzymałem z Sądu najpierw zawiadomienie o tym, że jestem oskarżony, obecnie otrzymałem wezwanie do Sądu na posiedzenie w MOJEJ sprawie, a mimo to do dnia dzisiejszego nie otrzymałem z Sądu żadnego aktu oskarżenia.

Postępowanie Sądu narusza wszelkie zasady obowiązujące zarówno w prawie europejskim jak i Polskim. Jest to naruszenie podstawowych praw człowieka, dotyczących rzetelności procesu karnego, a zagwarantowanych w Europejskiej Karcie Praw Człowieka i Obywatela, którą Polska ratyfikowała.

Nawet w czasach PRL takie coś było nie do pomyślenia, gdyż np. oskarżani z dekretu o stanie wojennym otrzymywali od ręki akty oskarżenia, aby wiedzieli, o co są oskarżani.

Zastanawiające jest to, że wobec prawdziwych kryminalistów np. w sprawie Amber Gold wymiar sprawiedliwości jest niezwykle wyrozumiały tuszując na polityczne zamówienie grubą aferę. Porównując moją sytuację człowieka, który nie popełnił żadnego przestępstwa, z tamtą skandaliczną postawą sądu gdańskiego, postępowanie Sądu w Opolu zakrawa na drwinę ze sprawiedliwości. 

(-) Andrzej Szubert

Do sprawy pewnie jeszcze wrócimy.

Oprac. TK

 1. nie tylko
  | ID: cbcdb705 | #1

  Wyjaśnienie
  Andrzej Szubert nigdy nie był działaczem opozycyjnym.
  Jest on typową przypadkową ofiarą stanu wojennego.
  Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego został internowany.
  Po wypuszczeniu nigdy nie podjął się żadnej działalności podziemnej.
  Opowieści Bożeny Szubert na jej stronie jakoby jej mąż Andrzej organizował manifestacje pod pomnikiem Mickiewicza są kłamstwem.
  Juz kilka lat temu działacze z Kluczborka ustosunkowali się do „działań” Szuberta i budowanej wokół swojej osoby legendy.
  Tak wiec nazywanie go „działaczem opozycyjnym” jest nie na miejscu.
  http://www.internowani_z_kluczborka.republika.pl/
  http://kluczbork.pl/forum/index.php?topic=1462.msg25047#msg25047

 2. tylko nie
  | ID: d4755b25 | #2

  Kluczbork, dnia 1985-07-04

  Tajne spec. znaczenia

  Egz. Nr 3

  ANALIZA

  kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „ANTYK”, Nr ewid. 27855

  I. SYTUACJA OPERACYJNA

  Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „ANTYK” został założony w dniu 26.08.1982 roku. Figurantem kwestionariusza ewidencyjnego jest ob. SZUBERT Andrzej s. Aleksandra, ur. 5.09.1958 Kluczbork, zam. Kluczbork […]

  Figurant przed wprowadzeniem stanu wojennego był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz sympatykiem KPN. Informacje mówiące o jego przynależności do KPN do chwili obecnej się nie potwierdziły.

  W okresie stanu wojennego był aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem wszelkich imprez organizowanych przez miejscowe struktury „Solidarności” oraz struktury opozycyjne Opola i Wrocławia. W okresie tym nie podpisał zobowiązania o zaniechaniu wrogiej działalności. Wobec powyższego został internowany w Ośrodku Odosobnienia dla Osób Internowanych w Nysie, gdzie przebywał od 20.12.1981 do 27.07.1982 r.

  Po zwolnieniu z Ośrodka Osób Internowanych podjął aktywną działalność w opozycyjnych strukturach prosolidarnościowych; rozpoczął gromadzenie nielegalnych wydawnictw „Solidarności” i KPN, uaktywnił kontakty z działaczami podobnego pokroju z terenu Opola i Nysy, tj. Włodzimierzem Wiktorem, Andrzejem Morze, Wiesławem Ukleją i Krzysztofem Stachowskim[1]. W tym czasie bierze udział w nabożeństwach kościelnych w intencji osób internowanych oraz manifestacjach pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Kluczborku.

  W okresie poprzedzającym 1 maja 1983 roku, podczas przeprowadzonej z nim rozmowy o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym, oświadcza: „dotąd będę Waszym przeciwnikiem, dopóki w Polsce nie ukróci się sowietyzm[u]”.

  W kwietniu 1983 roku kontaktuje się z Bożeną KAWKA (aresztowaną do sprawy RSD2/83, przebywającą w areszcie śledczym w Opolu), przekazując jej w bliżej nieokreślony sposób jeden z egzemplarzy nowej edycji biuletynu „Nad Stobrawą”. Kontakt ten nawiązał poprzez Kurię Diecezjalną w Opolu.

  W okresie tym organizuje pomoc materialną dla członków rodzin aresztowanych za działalność wydawniczą, kolporterską oraz organizuje w swoim mieszkaniu spotkania osób nie mogących się pogodzić z [aktualną] sytuacją społeczno-polityczną w Polsce.

  W dniu 8 kwietnia 1983 roku zawiera związek małżeński z działaczką struktur nielegalnych o profilu prosolidarnościowym, skazaną za redakcję, druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Od tego czasu nowe mieszkanie figuranta staje się miejscem spotkań byłych działaczy „Solidarności” i sympatyków ideologii KPN, z których większość

  była pośrednio lub bezpośrednio związana z drukiem, redakcją i kolportażem nielegalnych wydawnictw.

  W dniu 1 maja 1983 roku w mieszkaniu figuranta odbyło się spotkanie osób powiązanych z b. NSZZ „Solidarność”, na którym wysunięto koncepcję utworzenia nielegalnej organizacji w Kluczborku, organizacji o nowej strukturze i programie działania. Twórcą tej koncepcji był figurant. Za cel działania stawia [on]:

  – wpływ na środowiska podatne na oddziaływanie,

  – walka o ludzkie serca i umysły.

  Od czerwca 1983 roku datuje się utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego

  z przebywającym na emigracji działaczem MKZ NSZZ „Solidarność” w Kluczborku – figurantem kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „EMIGRANT”.

  Ustalono, że figurant pozostaje w kontakcie z b. działaczami struktur prosolidarnościowych w Kędzierzynie-Koźlu – Zbigniewem Kwaśnickim i Szotą Antonim –

  – figurantami spraw ewidencji operacyjnej.

  W dniu 19.10.1983 r. w wyniku dokonanego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych figuranta potwierdzono, że figurant trudni się gromadzeniem nielegalnych wydawnictw. Ujawniono u niego biuletyn „Nad Stobrawą”, „Konkret” – wydawnictwo dolnośląskie, biuletyn Leszka Moczulskiego „Rewolucja bez rewolucji”, wydawnictwo „Obecność”, „Sygnały Wojenne”.

  W marcu 1984 roku Wydział V WUSW w Słupsku informuje, że figurant nawiązał kontakt z ich figurantem zam. w RFN – B[ogdanem] ŻUREK, który udzielił wywiadu dla przedstawicieli masowych środków przekazu RFN – emitowanego w dniu 31.03.1984 r. Figurant deklaruje się opracować pamiętnik dla tamt[ejszy]ch środków przekazu. Ob. Żurek to były pracownik Stoczni w Gdańsku, uczestnik głodówek i aktów protestu, pełniący w przeszłości funkcję przewodniczącego Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania, internowany w Ośrodku w [Odosobnienia] w Nysie (tam gdzie figurant), gdzie przebywał do wyjazdu z kraju.

  W kwietniu 1984 r. uzyskano informację, że figurant niniejszego kwestionariusza [ewidencyjnego] nawiązał kontakt z przebywającym na emigracji w USA b. figurantem kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „MAŁY”.

  W czerwcu 1984 roku z figurantem kwestionariusza [ewidencyjnego] nawiązuje kontakt pozostający na naszym kontakcie tw. ps. „RAKIETA” i stwierdza, że figurant nadal kultywuje tradycje prosolidarnościowe poprzez wywieszanie w swoim mieszkaniu symboli ruchu solidarnościowego oraz haseł typu: „wolność wszystkim politycznym”, „pomścimy

  13.12.1981”. W rozmowach z tw. ps. „RAKIETA” [figurant] stwierdza, że jest zażartym wrogiem komunizmu i ustroju w Polsce, oraz ustalono, że utrzymuje kontakt korespondencyjny z Lechem Wałęsą.

  W dniu 15 listopada 1984 roku tw. ps. „PELE” przekazuje informację, że figurant odbywa spotkania o bliżej niesprecyzowanym charakterze z aktualnymi i b. figurantami spraw ewidencji operacyjnej krypt. „SKORPION”, „STOBRAWA”, „ASTMATYK”, „DEPTAK”, „WIRTUOZ” i „PRZYJACIEL”. W świetle jego relacji grupa ta jest wrogo ustosunkowana do ustroju Polski i jest żądna zmian ustrojowych w naszym kraju. Tw. ps. „PELE” przekazuje informację, że figurant kontaktował się na terenie Kluczborka (w 1984 roku) z Władysławem Frasyniukiem – działaczem podziemia regionu Dolny Śląsk.

  W grudniu 1984 roku figurant wraz z figurantem kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „DEPTAK”[2] i n/n osobami bierze ponownie udział w akcie protestu pod pomnikiem

  A. Mickiewicza w Kluczborku.

  W styczniu 1985 roku tw. ps. „RAKIETA” stwierdza naocznie, że figurant w swoim mieszkaniu wywiesza hasła o treści „Niech żyje Solidarność” i „Wolność” z wizerunkiem Lecha Wałęsy i nadal cechuje go wrogość wobec komunizmu. 11 stycznia 1985 roku powyższy stosunek figuranta do sytuacji w Polsce potwierdza tw. ps. „JAN”.

  16 marca 1985 r. tw. ps. „RAKIETA” stwierdza, że figurant jest na bieżąco w posiadaniu nielegalnych wydawnictw, m. in. nowej edycji biuletynu „Nad Stobrawą”, wydawnictw poświęconych śmierci ks. J. Popiełuszki, aktualnych zdjęć L. Wałęsy

  z ks. Jankowskim i prymasa Glempa. Ponadto zdarza się, że jest [on] skupiony w grupie

  3 działaczy („Deptak” i n/n Jerzy), lecz obawiają się podejmować jakiejkolwiek wrogiej działalności[3]. Wyjawił jednak, że utrzymuje kontakty z kolporterami nielegalnych wydawnictw z terenu Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Katowic. Nielegalną literaturę odbiera [on] w stałych punktach kontaktowych lecz przez osoby trzecie. Ponadto proponuje się tw. podjęcie roli kurierskiej nielegalnych wydawnictw, co tw. przyjmuje, lecz jak dotychczas propozycja ta nie została wcielona w życie. Zwierza się z zamiaru uruchomienia na tut. terenie Radia „Solidarność” oraz utrzymywania kontaktu korespondencyjnego z Jarosławem Chołodeckim, przebywającym na emigracji. Utwierdza w przekonaniu tw.

  o bardzo szerokich kontaktach z byłymi działaczami „Solidarności”.

  W toku dotychczasowej kontroli figuranta kwestionariusza [ewidencyjnego] stosowano następujące metody i środki pracy operacyjnej:

  – zatrzymanie,

  – przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych – 1,

  – przeszukanie mieszkania matki i brata – 1,

  – podsłuch pokojowy – 1 (do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „SKORPION”),

  – rozmowy operacyjne o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym – 2,

  – legitymowania – 2,

  – obserwacja zewnętrzna (we własnym zakresie) – 1,

  – dokumentacja fotograficzna aktów wspólnego protestu – 4,

  – tajni współpracownicy (Rakieta, Jan, Pele, Fred).

  II. OCENA SYTUACJI OPERACYJNEJ

  Założenie kwestionariusza ewidencyjnego było zasadne. Utrzymywane kontakty z aktywem struktur opozycyjnych „Solidarności” rejonu kluczborskiego, opolskiego, nyskiego

  i wrocławskiego wskazują, że figurant nadal cieszy się ich bezgranicznym zaufaniem, a tym samym może podjąć w każdej chwili działalność szkodliwą i wrogą politycznie. Uzyskane informacje wskazują, że figurant jest inspiratorem wszelkiej szkodliwej i wrogiej ustrojowi PRL działalności w tut. rejonie, działalności skorelowanej z tego samego rodzaju działalnośćią we Wrocławiu [i]tp. Posiadane rozpoznanie operacyjne wskazuje, że figurant czyni przygotowania do prowadzenia wrogiej działalności.

  W tej sytuacji zachodzi uzasadniona potrzeba rozpoznania form, metod, kierunków i zakresu działalności oraz uzyskania dowodów tej działalności. Przeistoczenie kwestionariusza ewidencyjnego w sprawę operacyjnego rozpoznania pozwoli na stosowanie wszystkich niezbędnych dla uzyskania założonego celu metod i środków pracy operacyjnej, których zastosowania w chwili obecnej nie dopuszcza Instrukcja – Zarządzenie Nr 006/70 MSW

  z 01.02.1970.

  III. KIERUNKI PRACY

  – przekształcenie kwestionariusza krypt. „ANTYK” w sprawę operacyjnego rozpracowania,

  – wykorzystując możliwości wykorzystania wszelkich metod, środków pracy operacyjnej,

  przystąpić do ich stosowania,

  – zorganizowanie optymalnej kontroli operacyjnej figuranta i jego kontaktów,

  – zebranie materiałów operacyjnych w kierunku uzyskania dowodów działalności

  przestępczej, z możliwością ich wykorzystania w postępowaniu przygotowawczym,

  IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA I CZYNNOŚCI OPERACYJNE

  1. Zorganizować pełniejszą kontrolę figuranta w miejscu pracy, celem rozpoznania jego

  kontaktów i ustalenia ewentualnego szkodliwego działania w miejscu zatrudnienia. W tym

  celu wykorzystać możliwości tw. ps. „FRED”.

  wykona: kpr. Brudziński

  termin:………………………

  2. Zorganizować pełniejszą kontrolę figuranta i jego kontaktów z innymi figurantami w ich

  miejscu zatrudnienia. W tym celu zakończyć proces opracowania:

  – kandydata na tw. nr ewid. 29012,

  – kandydata na tw. nr ewid. 30736.

  wykona: kpr. Brudziński

  termin:………………………

  3. W celu zapewnienia pełnej kontroli figuranta w jego miejscu zamieszkania przyspieszyć

  proces opracowania kandydata na tw. nr ewid. 22012.

  wykona: kpr. Brudziński

  termin:………………………

  4. Do kontroli figuranta i jego kontaktów z figurantami spraw ewidencji operacyjnej krypt.

  „KRUK”, „DEPTAK”, „ZEFIR”, Ob. Z. i D., zaangażować:

  – tw. ps. „JAN”,

  wykona: ppor. Pinkosz,

  – tw. ps. „RAKIETA”,

  wykona: kpr. Brudziński,

  – tw. ps. „PELE”,

  wykona: ppor. Kawoń.

  5. Kontrolę operacyjną figuranta zsynchronizować z podejmowanymi działaniami struktury

  operacyjnej w ramach innych spraw ewidencji operacyjnej tut. [Wydz.] II, III, V celem

  zapewnienia optymalnej kontroli figuranta.

  wykona: kpr. Brudziński

  termin: na bieżąco w miarę potrzeb.

  6. Przy wykorzystaniu całości sieci tw i ko zmierzać do ustalenia faktycznej roli figuranta

  w nieformalnych grupach b. członków i aktywistów NSZZ „Solidarność”.

  wykona: kpr. Brudziński

  termin:……………………….

  7. Opracować kombinację operacyjną, mającą na celu wprowadzenie do grupy nieformalnej

  tajnego współpracownika ps. „RAKIETA”. W tym celu uzyskać akceptację Szefa WUSW

  d/s SB w Opolu. Koncepcję sprawdzenia tw pod figuranta przekonsultować z Wydziałem II

  WUSW Opole.

  wykona: kpr. Brudziński

  termin:……………………….

  8. Z chwilą wykonania nakreślonych przedsięwzięć i czynności operacyjnych lub

  stwierdzenia potrzeby ich modyfikacji opracować nowy plan przedsięwzięć,

  odpowiadający występującym potrzebom operacyjno-dokumentacyjnym.

  Wykonano w 3 egz.

  Egz. Nr 1 sprawa „ANTYK”

  Egz. Nr 2 Wydz. II WUSW Opole Z-CA SZEFA

  Egz. Nr 3 kwest. spr. oper. rozpracow. REJONOWEGO URZĘDU

  Opr. GS/Wyk. K-J B SPRAW WEWNĘTRZNYCH

  Ks. masz. 00286/85 d/s SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

  w Kluczborku, woj. opolskie

  ( – )

  kpt. Skała Grzegorz

  [IPN Wr 065/1357, s. 15-20]

  http://www.nadstobrawa.za.pl/dokumenty%20ipn.html

 3. tylko nie
  | ID: d4755b25 | #3

  Andrzej Perlak, historyk, działacz niepodległościowy, współtwórca jawnych i tajnych struktur „S”, internowany od 13.12.1981 r. do 30.11.1982 w więzieniach: Zielona Góra, Głogów, Grodków i Uherce w Bieszczadach. Obecnie prowadzi w IPN Oddział we Wrocławiu projekt badawczy dotyczący ośrodka internowanych w Uhercach w okresie 16.08.1982 do 23.12.1982.

  W AKCJI

  Uherce to miejscowość ukryta pomiędzy bieszczadzkimi pagórkami. To tu w dniach 21-22 lipca 2007 r. spotkali się byli internowani. Program przewidywał odwiedzenie tutejszego Zakładu Karnego, udział w Mszy Św. w kościele w Uhercach i nawiedzenie mogiły ks. Józefa Gałuszki, który pomagał w mroczny czas stanu wojennego internowanym i ich rodzinom. Popłynęła fala wspomnień, potoczyły się dyskusje, trwały „długie, nocne rodaków rozmowy”.

  Była połowa października 1982 r., gdy do internowanego w Uhercach Jarka Chołodeckiego przyjechała na widzenie żona – Krystyna wraz z kolegami męża: Antonim Szaniawskim (był kierowcą i właścicielem samochodu), Mieczysławem Piątkiem oraz Andrzejem Szubertem. Mężczyźni znali się dobrze, gdyż zaprzyjaźnili się działając wspólnie w „Solidarności”, a potem siedząc razem w obozie internowania w Nysie. Nie trzeba było wielu słów, by podjętą decyzję o podmienieniu osób internowanych – wcielili w czyn. Andrzej Szubert z Jarkiem Chołodeckim skrycie zamienili się marynarkami. Chołodecki opuścił więzienie, a Andrzej Szubert rozpoczął odsiadkę za kolegę. Nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca wszystkich zakonspirowanych struktur obozowego podziemia internowanych. Akcję koordynował w więzieniu internowany Krzysztof Stachowski z opolszczyzny. Na następnym widzeniu Jarek z Andrzejem znów wymieniali się marynarkami na oczach klawiszy. W ten sposób demonstrowali, że to internowani, a nie pilnujący ich funkcjonariusze panują nad sytuacją.

  Dużo traci kto dotąd nie poznał Andrzeja Szuberta, który poważył się na taką akcję, i za Jarka Chołodeckiego siedział w obozie internowania, a także uczestniczył w wielu innych spektakularnych działaniach. Są ludzie, których przeciwności losu potrafią złamać, ale są i tacy, którzy nie tylko sami stają się mocniejsi, ale jeszcze porywają innych. Andrzej Szubert swą obecnością na spotkaniu internowanych w Uhercach przyniósł nam zaszczyt. W tamtym październiku 1982 r. potrafił brawurową akcją zniweczyć zamysły WRON-y wyizolowania i złamania internowanych. Dziś też, jak po słynnym zjeździe internowanych w Otmuchowie z 1983 r., jesteśmy zgodni co do oceny sytuacji w Polsce i koniecznych kierunków działania.

  http://www.nadstobrawa.za.pl/uherce.html

 4. supermen
  | ID: 70072c24 | #4

  …wielokrotnie leczony psychiatrycznie, zwolennik spiskowej teorii dziejów (np. teoria o tym, że trzęsienie zemi w Japonii w 2011 r. to próba tajnej broni amerykańskiej, o inwigiacji ludzi za pomoca banknotów itp).

  Wszędzie widzi żydów masonów cyklistów, popiera Łukaszenke, domaga sie odbudowy imperium pod berłem carskim.

  BRAWO!

 5. pkk
  | ID: 70072c24 | #5

  Z Gleicha też miał byc agent, to i z Szuberta mógł być bojownik Solidarności.

 6. as
  | ID: d4755b25 | #6

  Nie tylko:

  Pod tekstem „internowanych” z Kluczborka wrzuconym przez ciebie podpisali się, m.in:
  – TW Piast
  – TW Renek
  – Były członek plenum KW PZPR, lektor od spraw ideologicznych opolskiego WUM-L (P.R)
  – Stary ideowy komunista, członek PPR, później PZPR, który jako dyrektor Technikum zwalczał Solidarność w jego szkole. (S.L).

  Ciekawe towarzycho…

  superman:

  zapomniałeś dodać, że AS odstawił tabletki, skończył tylko podstawówkę i podczepił się
  pod legendę żony (choć to na niego a nie na żonę założyła SB SOR i to o jego numerze z Uherec mówiła Wolna Europa i Głos Ameryki, a nie o jego żonie) i że jest człowiekiem znikąd.

  A co do carskiego imperium – przeczytaj ostatni tekst AS. Opowiada się on w nim za „Europą 100 flag” a nie za caratem. Wytrzeźwiej najpierw, a potem zmyślaj…

  pkk.

  Co do Gleicha, to wystarczy zajrzeć tu, aby wiedzieć czy był, czy nie był agentem:
  http://www.nadstobrawa.za.pl/10renek.html

  Co do Szuberta:
  Dlaczego GW sama kiedyś zwróciła się do niego o wypowiedź (chodziło o Uherce i o legendarny zlot internowanych w Otmuchowie) – tyle że Szubert odmówił rozmowy z tym szmatławcem (cytat z GW: „nie rozmawia z „Gazetą”):
  http://opole.gazeta.pl/opole/2029020,35106,6097015.html

  I dlaczego w Otmuchowie na zlocie był Szubert a nie wielcy działacze Głowicki Gilewicz Gleichowie Pastwiński czy Sułkowie?

 7. no i…
  | ID: 2d677514 | #7

  No i zajadły wróg chrześcijaństwa, czciciel Światowida, zwolennik przywrócenia kultów pogańskich w Europie. Wielokrotnie w wyjątkowo obelżywy sposób publicznie znieważał śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według niego zamachu w Smoleńsku dokonali Amerykanie i Żydzi, żeby zaszkodzić uczciwemu i szlachetnemu Putinowi. Ładnych „bohaterów” wynajduje sobie NGO! Dlaczego nie dopuszczacie linków do jego wypowiedzi na innych forach? Wstydzicie się swojego „bohatera” i jego „mądrości”?

 8. no i co…
  | ID: d4755b25 | #8

  Dlaczego mącisz „no i…”. Co ma piernik do wiatraka? Co ma wspólnego działalność w Solidarności przed 30 laty z dzisiejszymi poglądami A. Szuberta?
  Przeczytaj uważnie tekst – sprawa dotyczy historycznej Solidarności. A wtedy A. Szubert nie był jeszcze czcicielem Światowida.
  Nie był też współpracownikiem SB! Jak ten, którego bronisz.

 9. no i…
  | ID: 2d677514 | #9

  Po pierwsze Szubert nigdy nie był działaczem Solidarności. Po drugie cały czas chodzi właśnie o jego dzisiejsze poglądy, co mówi i pisze dzisiaj a nie co robił kiedyś. Jego poglądy na temat RG są tak samo wiarygodne jak jego poglądy w innych sprawach.

 10. no i co…
  | ID: eed3638d | #10

  O RG świadczą dokumenty w teczce TW Renek:
  http://www.nadstobrawa.za.pl/10renek.html
  O działalności opozycyjnej Szuberta wiedzą lepiej od ciebie ludzie z Kluczborka, Opola, Kędzierzyna, Wrocławia.

  „Na pomysł wykorzystania radia wpadli też na początku 1983 r. w Kluczborku działacze

  podziemnej „Solidarności”, wydający i kolportujący biuletyn „Nad Stobrawą”.

  Wiodącą postacią w tej grupie była Bożena Kawka, wiceprzewodnicząca KZ NSZZ

  „Solidarność” w Kluczborskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Andrzej Szubert (jej

  mąż, kontaktujący się z tą grupą), wykorzystując znajomości z okresu internowania, nawiązał

  łączność z działaczami wrocławskiego radia „Solidarność” i uzgodnił przekazanie

  nadajnika w celu nadania audycji radiowej na terenie Kluczborka 13 lutego 1983 r.

  Niestety, emisji nie udało się zrealizować na skutek dekonspiracji grupy i aresztowania

  Franciszka Sokołowskiego i Bożeny Kawki na krótko przed planowanym terminem

  audycji.

  http://www.radios.org.pl/historia_radia_s/historia/radio_solidarnosc_1982-89/

 11. pkk
  | ID: 0b1c5bf8 | #11

  Franciszek Sokołowski to TW Pawlak, sama Szubertowa przyznała to na sprawie :-D

 12. no i co…
  | ID: eed3638d | #12

  No i przyznałeś się – kim jesteś. Na procesie „Szubertowej” nie było publiczności. Byli za to ZB, TW Piast i Rafał jako świadkowie RG. Stąd wiesz – co „Szubertowa” zeznawała.

  Sokołowskiego złamali już po aresztowaniu. Podpisał współpracę dopiero w areszcie. Wcześniej, w czasie konspiracji nie był jeszcze TW.

 13. lelumpolelum
  | ID: b014782c | #13

  Na pierwszy rzut oka widać, że facet jest szurnięty. Można boki zrywać jak się czyta jego „twórczość” na innych portalach. Wielbiciel Putina i Łukaszenki. Czciciel Światowida, he he. Kto by pomyślał, że tacy istnieją w XXI wieku! Jak można poważnie traktować gościa z taką wizją świata?

 14. Eleonora
  | ID: 4bf8e24a | #14

  Jeżeli takie rzeczy wypisują ” nasi opozycjoniści” drodzy-
  to Boże zmiłuj się…

  http://slowianin.wordpress.com/2012/07/20/kurewski-kosciol/

 15. as
  | ID: eed3638d | #15

  lelumpolelum (a może szuruburu)
  Podaj w poniższych tekstach na podstawie cytatów, że „Czciciel Światowida” to szurnięty facet.

  http://kluczbork.pl/forum/index.php?topic=1462.msg24940#msg24940

  http://kluczbork.pl/forum/index.php?topic=1462.msg24964#msg24964

  Tylko bez mataczenia, inwektyw i pomówień jak dotychczas – bo tylko w nich jesteś silny i wygadany.

 16. lelumpolelum
  | ID: b014782c | #16

  Tylko szurnięty facet może w XXI wieku czcić Światowida i nawoływać do wytępienia chrześcijaństwa , obliżać bł. polskiemu papieżowi i św. pamięci Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, oskarżać Amerykanów i Izrael o spowodowanie zamachu w Smoleńsku (na złość Rosji), wychwalać Putina i Łukaszenkę i tak dalej. Co myśleć o gościu który udaje wielkiego polskiego patriotę i pluje na Niemców ale ćwierć wieku temu zadeklarował pochodzenie niemieckie, żeby się dobrze urządzić w RFN? Jak ktoś taki może być wiarygodny w jakiejkolwiek sprawie??????????

 17. as
  | ID: eed3638d | #17

  lelumpolelum
  Co to wszystko ma wspólnego z Solidarnością i tematem wątku?
  Umiesz tylko judzić i szczuć – dobra szkoła szmatławej GW.

 18. lelumpolelum
  | ID: b014782c | #18

  @as
  Coś się nie zgadza? Chciałbyc coś sprostować?

 19. as
  | ID: eed3638d | #19

  lelumpolelum (a może szuruburu)
  Podaj w poniższych tekstach na podstawie cytatów, że „Czciciel Światowida” to szurnięty facet.

  http://kluczbork.pl/forum/index.php?topic=1462.msg24940#msg24940

  http://kluczbork.pl/forum/index.php?topic=1462.msg24964#msg24964

  Tylko bez mataczenia, inwektyw i pomówień jak dotychczas – bo tylko w nich jesteś silny i wygadany.

  Na tym kończę, bo bicie piany z takim jak ty nie ma sensu.

 20. ktos
  | ID: 3b8c87f6 | #20

  Bardzo dobra decyzja, as. To rzeczywiscie nie ma sensu.
  Z duzym zainteresowaniem sledze te polemike i zauwazylem cala game metod dezinformacji:
  W polemice biora udzial dwie strony – Andrzej S i jego przeciwnicy w ktorych latwo domyslec sie mozna stronnikow Ryszarda G skupionych wokol GW.
  Najpier stronnicy Ryszarda G probowali podwazac dzialalnosc Andrzeja S w Solidarnosci. Gdy ta linia upadla zaczely sie pomowienia
  np o chorobe psychiczna.
  Nastepnie wytoczono jako argument jego obecne poglady, ktore z tematem atrykulu nie maja nic wspolnego.
  Najbardziej cyniczne jest oskarzanie go o „obliżanie bł. polskiemu papieżowi i św. pamięci Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu „.

  Jak wiemy GW sama szczula na braci Kaczynskich, w tym i na Lecha Kaczynskiego, sama jest antykoscielna i antyklerykalna, a tutaj nagle ludzie zwiazani z nia troszcza sie o dobre imie Lecha Kaczynskiego i papieza. Jest to wyzsza szkola jazdy w dziedzinie dezinformacji i manipulacji, obliczonych na emocje czytelnikow NGO, ktora jest katolicka i zwiazana z PiS-em.

  Brawo panowie dezinformatorzy i manipulatorzy. To profesjonalna metoda dezinformacji i manipulacji.
  Zaloze sie, ze prywatnie macie papieza i Lecha Kaczynskiego gleboko w d… a tutaj bronicie ich jedynie na pokaz w jednym jedynym celu – aby spotwarzyc adwersarza, ktoremu w rzeczowej dyskusji nie dorastacie do piet.

  Na koniec zapytam – co jest bardziej hanbiace – to ze ktos jest czcicielem Swiatowida, czy to ze ktos podpisal i podjal wspolprace z SB bedac jednoczesnie dzialaczem Solidarnosci?

 21. pkk
  | ID: 65158378 | #21

  Szubertowa sama mówiła, że TW Pawlak ja wsypał. No to kto więcej szkód spowodował? TW Piast rzekomą czy Sokołowski rzeczywistym zaanosowaniem koleżanki z podziemia?

  A co mojej obecności na sprawie, R. Gleich dostał kopie zeznań od swojego mecenasa i on mi je pokazał. Wystarczy?

 22. pkk
  | ID: 65158378 | #22

  Uprzedzę, rozprawy są jawne, protokół z nich też i to do odbiorcy protokołu nalezy wybór, co z nim zrobi.

 23. lelumpolelum
  | ID: 2a1447bb | #23

  @ktos

  O jaką „dezinformację” ci chodzi? Coś się nie zgadza jeśli chodzi o poglądy i działalność Szuberta? Chciałbyś coś sprostować czy chodzi ci tylko o bicie piany? Nie mam nic wspólnego z GW i jej nie popieram. A ty jesteś dwulicowy bo krytykujesz działania GW ale ci nie przeszkadza, że Szubert robi podobne rzeczy i jest jeszcze bardziej agresywny wobec Kościoła, religii, Kaczyńskich i PiS. Gdybyś był naprawdę ideowym człowiekiem to krytykowałbyś nie tylko GW ale też Szuberta i nie popierałbyś tego awanturnika. Nie widzisz, że to zajadły wróg chrześcijaństwa, o PiS nie wspominając? Nie przeszkadzi ci to? Klapki na oczach?

 24. no i…
  | ID: 2a1447bb | #24

  @ktos
  RG nie był prawdziwym agentem SB. Już po sześciu miesiącach został wyrejestrowany bo SB nie otrzymywała od niego oczekiwanych informacji. Został aresztowany razem z synem, był sądzony, stracił pracę i środki do życia. Za to Szubert jest prawdziwym wrogiem religii, Kościoła, Kaczyńskich, PiS, otwartym poplecznikiem Łukaszenki i Putina. Już od kilku lat bez przerwy z uporem maniaka opluwa w internecie największe świętości chrześcijaństwa.
  Szkaluje nawet zmarłych na czele ze św. pamięci Prezydentem Kaczyńskim. No to kto jest bardziej szkodliwy?! Zwracam uwagę, źe świadomie wspieranie wrogów Kościoła jest śmiertelnym grzechem. Trzeba będzie się z tego wyspowiadać. Co to za „katolicka gazeta”, która wspiera apostatę i otwartego wroga Kościoła, robi z niego „bohatera”?

 25. czytacz
  | ID: c7b37a85 | #25

  Łoo matko czytałem te jego wypociny, dziwię się Ryszardowi Gleichowi, że go pozwał. Szuberta nie ma co juz sądzić, jego trzeba leczyć.

 26. Eleonora
  | ID: 4bf8e24a | #26

  @ktos

  Emocje czytelników, emocjami, ale to, co wypisuje ten gość, naprawdę chluby nikomu nie przynosi…
  Nie znam pana, nie wiem gdzie i jak działał, ale to co pisze- kompromituje go w 100%, niestety…

  „Przyznam się, że uważam za błąd propozycję ogólnonarodowej dyskusji dotyczącej “detronizacji” żydówki Miriam! Jeśli taką dyskusję ktoś podejmuje, to tym samym uznaje on Miriam rzeczywiście za “królową Polski”. Dla mnie jest to tylko wymysł zaczadzonych jahwizmem łepetynek katoliko-polaków. Oni mogą sobie w ich urojeniu intronizować kogo chcą – Miriam, Joszue, samego Jahwe, JP2, ks. Skargę, a nawet osiołka, na którym Joszue wjeżdżał do Jerozolimy. Jest to ich sprawa i ja mam ich wymysły po prostu w nosie. Katolicyzm jest uzurpatorskim przybłędą, także więc wszyscy żydowscy “królowie i królowe Polski” są zwykłymi przybłędami i uzurpatorami. Ich za “królów i królowe” mogą uważać kato-polacy, ale nie Słowianie-Polacy.
  Katolicy są szczególnym przypadkiem tępogłowych dogmatolubców. Patrzą a nie widzą, słuchają a nie słyszą.
  Wielokrotnie próbowali przekonać mnie katolicy o domniemanych ogromnych zasługach ich żydowskiej “wiary” dla Polski, ale i o tym że wiara “góry przenosi”. A ja jeszcze nie spotkałem katolika, którego wiara przeniosłaby choćby ziarenko piasku.

  Nie podejmuję więc dyskusji o detronizacji żydówki Miriam, gdyż chorobliwy wymysł katolaków o Miriam jako “królowej Polski” po prostu odrzucam. Z halucynacjami jahwistów obłąkanych ideologią udrapowaną w religię po prostu nie dyskutuję.

  Niemniej tekst powyższy jest interesujący z jednego względu – pokazuje, że domniemane “królowanie” żydówki Miriam nad Polską nie tylko nie przyniosło Polsce korzyści jak to twierdzą żydłacy-katolicy, a przyniosło jedynie klęski, klęski i jeszcze raz klęski. Czego katolickie ślepactwo po prostu albo nie dostrzega (mają oczy a nie widzą), albo ma inny system “wartości chrześcijańskich” – wpojony im przez podstępnych indoktrynatorów jahwizmu, np. przez psa Watykanu, jezuitę ks. Skargę, który pisał:

  “Pierwej kościoła i dusz ludzkich bronić (trzeba) niźli ojczyzny! Jeśli zginie (ojczyzna) doczesna, przy wiecznej się ostoim“.

  Resztę mogą sobie panowie patryjoci przeczytać:

  http://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/24/miriammaryja-krolowa-polski/

 27. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #27

  Skoro gość jest za Łukaszenką i Putinem, nie odbiega od prezentowanych tu „standardów”. Wystarczy wspomnieć czeęto goszczących na forum NGO Eleonorę i Janusza Sanockiego. Komu więc tu rozum odebrało? A może o jedną szokującą teorię za dużo?

 28. Eleonora
  | ID: ec0edc05 | #28

  @Anonim

  Nie wiem kim jest Anonim.
  Mam nadzieję, że nie jest człowiekiem tzw opolskiej opozycji solidarnościowej…
  Bo obrona takich ludzi jak ten pan pisujący bajki dla szlachetnych słowian- wyznawców Swiatowida, kompletnie ośmiesza wasze środowiska
  A, tego, pomimo wszystko bym nie chciała.
  Spośród waszych było paru ciekawych ludzi…

 29. hm…..
  | ID: 0ee9300c | #29

  @Anonim
  Sugerujesz, że z rozumem redaktorów NGO coś nie tak?

 30. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #30

  Mam nadzieję, że wszyscy piszą o sprawie A.Szuberta stającego przed sądem za nie wiadomo co, tzn. w zwiazku z rzekomą obrazą kogoś, kto podpisał wspolpreacę z służbami specjalnymi PRL, nie zaś w związku z jego choćby nie wiem jak zwariowanymi teoriami i poglądami. Nie o poglądach ta dyskusja, ale o stawianiu pod realnym pręgieżem „prawa” i odpowiedzialnością karną. Postawa takich pań, jak Eleonora pokazują, jak łatwo można dokonać linczu na człowieku, którego pogladów nie akceptujemy, przywdziewając szaty gorliwej chrześcijanki i jeszcze przy okazji „dokopać” swoim przeciwnikom, którzy nie podzielają rusofilskich poglądów patronki pojednania z Putinem. W systemie pojęciowym i aksjologicznym takich pań można czlowieka skazać, ponieważ jego poglądy, nie mające żadnego związku ze wspomnianą sprawą go kompromitują (!). To ma jej zdaniem wystarczyć, by dokonujący się akt bezprawia usprawiedliwić, a pokrzywdzonym szaleńcem się nie zajmować. To karykatura chrześcijaństwa. Kto tu się kompromituje?!!!

 31. hm…..
  | ID: 0ee9300c | #31

  Skąd wiesz, że to akt bezprawia i że ten szaleniec został pokrzywdzony? Wiesz o co chodzi w tej sprawie? Piszesz „nie wiadomo za co” a więc nie znasz sprawy. To dlaczego z góry wyrokujesz i przesądzasz sprawę?

 32. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #32

  Przesądzam łamanie procedur przez sąd, który wysyła wezwania w charakterze oskarżonego bez podania przyczyny i podstaw prawnych. To farsa. Sprawę zaś znam z rozmaitych publikacji. Bożena Szubert ujawnila dokumenty współpracy tajnego wspołpracownika bezpieki i wraz z mężem została pozwana. To nie pierwszy przypadek, kiedy sądy III RP biora w obronę agenta. Najbardziej spektakularny był proces Krzysztofa Wyszkowskiego z Lechem Wałęsą. Historia przesądzila sprawę dawno temu. Agenci chcą ją przesadzać przy pomocy paeagrafów. Jestem przekonany, ze im się to nie uda.

 33. Eleonora
  | ID: ea2bb38d | #33

  @Anonim

  szanowny panie, żałuję, że nie potrafi pan pojąć, że te ” zwariowane poglądy” są obraźliwe wobec znakomitej większości Polaków.
  No chyba, że utożsamia się pan ze zdefiniowaniem katolików jako ” zaczadzonych jahwinizmem katoliko-polaków”
  A szlachetnych kaznodziei nazywa ” watykańskim psem”
  ( na marginesie- mamy Rok ks. Skargi)

  Gratuluję poglądów….

  Wobec tego- stawiam pytanie

  – Po co uczęszcza pan na tzw. miesięcznice, które rozpoczynają się uroczystą Mszą świętą?

  Rozumiem, że Putin jest dla pana antychrystem wcielonym :)
  ( o pardon! Antyświatowidem, powinnam rzec)
  Z pańskimi pogladami dotyczącymi Rosji- to nawet szkoda rozmawiać…
  Obsesje się leczy, a nie dyskutuje się z nimi!

 34. Eleonora
  | ID: ea2bb38d | #34

  I jeszcze jedno:
  Jeżeli uparł się pan i pragnie pomóc koledze, to proszę zrobić zrzutkę na adwokata dla pana.

  kto wie?
  Może również się przyłączę :)

 35. as
  | ID: 9e9c0620 | #35

  Anonim+Eleonora:

  Zwracam uwagę na całkowity rozdźwięk pomiędzy hasłami a praktyką u Eleonory.

  „Nie sądźcie bo będziecie sądzeni”
  „I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”
  „Miłujcie nieprzyjaciół waszych”

  Ja jako poganin nigdy nie przyłączyłbym się do zgrai anonimowych opluwaczy szczujących na osobę gnębioną propagandowo (GW) i sądownie. Moje pogańskie sumienie na to by nie pozwoliło.
  Natomiast katolickie sumienie Eleonory takie coś dopuszcza.
  I taka jest różnica między mną – poganinem – a katoliczką Eleonorą.

  ps.
  U naszych pra-Ojców nie było żadnego „Światowida”. Był Świętowit.
  Byłoby p. Eleonorze przyjemnie, gdybym ja przekręcał imię Jezusa na Iezós?
  Przynajmniej z szacunku dla naszych korzeni i kultury słowiańskiej liczącej sobie wiele tysięcy lat powinna ta pani mniej atakować naszą słowiańską tradycję.
  A już na marginesie dodam, że Świętowit był nasz, słowiański, swojski. Piekłem nie straszył i nie był znad Jordanu. I w jego imieniu nie zwalczano „innowierców” – co katolikom zdarzało się nagminnie przez długie wieki.

 36. czytelnik
  | ID: 1a837573 | #36

  @as
  podoba mi się Pana reakcja chociaż jestem katolikiem, a katolicyzm ma genezę w religii żydowskiej. Poza tym jak Pan weźmie wszystkie nasze tradycje i odcedzi z nich chrześcijańską interpretację to się okazuje, że mają genezę w wierzeniach i praktykach słowiańskich. Tak z ciekawości pytam, bo temat mnie interesuje, czy Pan należy do Rodzimowierców?

 37. as
  | ID: 9e9c0620 | #37

  @ czytelnik

  I mnie podoba się Pana reakcja. Dostrzegam w Panu Słowiańskiego Ducha.
  Nie jestem związany z żadnym formalnym związkiem Rodzimowierczym. Popieram wszystkie te, które pracują nad odbudową naszej słowiańskiej tożsamości.
  Choć są i takie, które zdecydowanie potępiam. Na przykład tych szowinistów-rasistów:
  http://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/24/slowianszczyzna-na-manowcach-ideologii-i-patologii/

  @ Eleonora

  Pani Eleonora skrytykowała mnie za jezuitów. Przypomniała o „szlachetnym kaznodziei” Skardze.
  A ja przypomnę, że to ks. Skarga agitował przeciwko uchwalenu „prawa przeciwko tumultom”, które chciała przegłosować szlachta w sejmie w czasach Zygmunta Wazy.
  Tumulty antagonizowały i rozbijały społeczeństwo I Rzeczypospolitej. Były wybitnie szkodliwe i bywały często wręcz obrzydliwe.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tumult_cmentarny
  I prawa katolików do takich tumultów bronił szlachetny kaznodzieja…

 38. czytelnik z Kluczborka
  | ID: 479bed3f | #38

  @as
  Ja jako poganin nigdy nie przyłączyłbym się do zgrai anonimowych opluwaczy szczujących na osobę gnębioną propagandowo (GW) i sądownie. Moje pogańskie sumienie na to by nie pozwoliło.

  To jest szczyt obłudy. Od lat na wszystkich możliwych forach w obelżywy sposób opluwa Ryszarda Gleich i jego rodzinę. Ubliża, szkaluje, poniewiera. Nie daje spokoju nawet zmarłemu. To nie jest propagandowe gnębienie? A niby co to jest? Widocznie jego pogańskie sumienie pozwala na takie znęcanie się nad ludźmi. Dawno zostało udowodnione, że RG nie był prawdziwym agentem SB. Nie przekazywał oczekiwanych przez SB informacji, już po sześciu miesiącach został wyrejestrowany, aresztowany razem z synem i postawiony przed sądem, zwolniony z pracy, pozbawiony środków do życia i w ten sposób zmuszony do emigracji. Takie są fakty. Za to byli inni, prawdziwi agenci SB wśród działaczy „Solidarności” w Kluczborku, np. „Kozak” i „Jan”. Szubert dobrze zna ich nazwiska, wie o kogo chodzi ale ich nie atakuje. Ciekawe dlaczego? Cały czas próbuje załatwiać swoje prywatne, osobiste porachunki i tylko o to mu chodzi. Wcale nie walczy o historyczną prawdę. To co pisze to fałszowanie historii. Żaden z niego „as” tylko zwykły d…k.

 39. as
  | ID: 9e9c0620 | #39

  @czytelnik z Kluczborka

  Zmieniłem postępowanie – z bełkotem i trolami nie polemizuję

 40. czytelnik z Kluczborka
  | ID: 479bed3f | #40

  @as
  Sam jesteś trolem. Po prostu zabrakło ci argumentów.

 41. bush
  | ID: 981bdd9b | #41

  Ten as taki Słowianin jak opozycjonista.
  Późny przesiedleniec niemiecki mieszkający w Niemczech, który się przefarbuje jak mu akurat pasuje.
  fałsz za fałszem.
  Tylko smród za nim zostaje.

 42. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #42

  Dla uściślenia – obrońcy rozmaitych TW, w tym RG, twierdzą, że nie liczy się deklaracja wspópracy, a rzeczywista współpraca. Czytelnik z Kluczborka nie raczyl zauważyć, że dokumenty dotyczące RG wyraźnie świadczą, iż skladał on SB relacje w związku ze swoimi wyjazdami do Austri. Deklarację podpisal w wyniku tych kontaktów w listopadzie 1981 roku, jeszcze przed stanem wojennym. Dopiero od tego momentu można liczyc 6 miesiecy do chwili formalnego jej rozwiązania.

 43. Eleonora
  | ID: d139d3ee | #43

  „Ja jako poganin nigdy nie przyłączyłbym się do zgrai anonimowych opluwaczy szczujących na osobę gnębioną propagandowo (GW) i sądownie. Moje pogańskie sumienie na to by nie pozwoliło”

  … za to pozwala panu na bezczelne obrazanie wielu Polaków.
  Naszego Boga, Jego Matkę, Świety Kościół itd…
  To tego- uzurpuje pan sobie prawo do pisania tych bzdur, pisząc żem JA jestem opozycjonista!
  Mnie wolno bom szkalowany i bezprawnie sądzony…
  Panie, a co mnie to obchodzi?!
  Nikt nie dał panu prawa do obrażania ludzi i ich religii.
  Jak chce pan spróbować- niech pan napisze równie coś sensownego do All Jazziry.
  Na efekty- poczekamy :)

  „Świętowit był nasz, słowiański, swojski. Piekłem nie straszył i nie był znad Jordanu. I w jego imieniu nie zwalczano „innowierców” – co katolikom zdarzało się nagminnie przez długie wieki.”

  Tym tekstem udowodnił pan, że jest wyjątkowo uprzedzony do katolicyzmu, a napewno- niedouczony wielce.

  To jest mój ostatni wpis, mogę rozmawiać z innowiercami, teistami, ateistami nawet.
  Ale z lucyferianami- nie rozmawiam.
  Nie mam o czym.

 44. Anonim
  | ID: 1a837573 | #44

  @Eleonora
  Już nie zliczę ile razy pani obiecywała, że już nie będzie pisała na tym forum:-) i nic z tego…

 45. Marzena
  | ID: 479bed3f | #45

  @Eleonora
  Dokładnie tak. Ten żałosny osobnik jest jawnym, zaciekłym wrogiem naszej chrześcijańskiej cywilizacji i 90 % Polaków. Publicznie obrzuca błotem nasze największe świętości. Każdy ma prawo do własnych poglądów ale ten pan jest wyjątkowo agresywny. Nie szanuje naszej religii i naszych poglądów. Dlatego nie ma prawa żądać szacunku dla siebie. Z takimi ludźmi się nie dyskutuje i nie rozmawia . Nie ma o czym.

 46. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #46

  Nikt nie dopomina się o szacunek dla kogokolwiek. Wydaje sie, ze Eleonora celowo zboczyła z tematu, by odwrócić uwagę od przedmiotu sprawy. Jest nim toczący sie przeciwko A. Szubertowi niejasny proces karny, w którego tle występuje tajny współpracownik bezpieki i GW-no, które dba o odpowiedni „wizerunek” podsądnego. Reszta nie ma nic do rzeczy. Nie ma znaczenia, czy A.Szubert posiada wymagane przez Eleonorę czy Marzenę kwalifikacje światopoglądowe, religijne, polityczne, czy intelektualne. Metoda polegająca na zdyskwalifiowaniu moralnym oskarżonego przypomina przerabianą w czasach reżimu komunistycznego lekcję propagandy. Pomijam hipokryzję z jaką obie panie podchodzą do kwestii nawracania niewiernych, odmawiając człowieczeństwa osobie, którą zgodnie z nauką Kościoła należałoby nawracać.

 47. bush
  | ID: 981bdd9b | #47

  Anonim, as i kto jeszcze
  Ten biedak bardzo lubi dyskutować sam ze sobą.

 48. Eleonora
  | ID: d139d3ee | #48

  @Anonim

  Panu Anonimowi niczego nie obiecałam, nawet nie wiem z kim dyskutuję :)
  Brał pan udział w walce o wolność słowa czy nie?
  Jeżeli tak to dlaczego nie potrafi pan z niej korzystać i ukrywa się pod tak pretensjonalnym loginem?!

  Pan nie rozumie co usiłuję panu powiedzieć?
  Nie znam pańskiego towarzysza z młodzienczych lat.
  Nie zwiedzałam Uherc, ani innych ciekawych miejsc.
  Możecie panowie powspominać, ale niekoniecznie wciagajcie w te wspomnienia czytelników, nie wywołujcie wojny o to, że ktoś z mało należytym szacunkiem o was pisze…
  Mnie te kombatanckie wojenki niekoniecznie pociągają.
  Te ciągłe wzajemne i publiczne oskarżenia…
  Bez końca piszecie T.K był TW, a jego zona H.P była konfidentką Alicji R.

  I proszę nie mieszać pojęć!
  napisałam przecież, że bardzo panu współczuję tej sądowej zawieruchy.
  Co nie znaczy, że go szanuję jako kogoś nad wyraz szlachetnego.
  Bo tak nie jest!
  I pisałam również dlaczego tak sądzę.

  Macie potrzebę powspominać- proszę bardzo.
  Ale bez hałasu i obrażania innych, którym wasze poglądy ” nie leżą”
  Mogę o tym napisać, czy nie?!
  Pan ciagle o tym reżimie, bolszewii i propagandzie
  Nudny pan jest, usiłuje pan wmówić, ze nie jestem tolerancyjna.
  Zasmucę pana, jestem tolerancyjna i w swoim umiłowaniu wolności słowa- piszę:
  Nie podobają mi się wasze poglądy.
  Szczególnie te, które dotyczą Kościoła, do którego należę.
  Mogę???

  PS. Tego pana moralnie dyskwalifikuje jego język.
  Obraźliwy wobec wielu, pisałam już o tym, ale pan Anonim nieuwaznie czyta.

 49. Gall
  | ID: 479bed3f | #49

  @Eleonora
  Anonim nie brał udziału w walce o wolność słowa. W tamtych czasach jeszcze nie było go na świecie. Założę się, że to Grześ B. O czym by nie była mowa zawsze musi drzeć koty z Eleonorą. Pieniacz broni pieniacza.

 50. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #50

  Niepotrzebnie Eleonora używa formy majestatis pluralis. Bush uważa, że występuje tu jedna tylko osoba. Uwaga bush, bo ci żyłka pęknie. To pewne, że wolałbyś, żeby A.Szubert został zaszczuty, a agenci bezpieki dożywali spokojnej starości, jako współtwórcy III RP. Sie Eleonora nie denerwuje! Tak dużo doprawdy o tych konfidentach się pisze, że już do jutra nie dociągnie? W umiłowaniu wolności słowa – mi tez nie podobają się jej poglądy, zwłaszcza te, które bronią fundamentów dawnego reżimu, a obecnie pchaja nas w łapy rsosyjskiego imperium Putina. Pozostaniemy na pewno przy swoim. Każdy ma swoje przekonania i zadania.

  P.S.
  Login „Eleonora” wydaje mi się równie pretensjonalny, jak „Anonim”. Proszę śmiało skorzystać z przywoływanej wolności slowa. Przyganiał kocioł garnkowi! Ksywek T.K ani H.P, ani Alicja R. nie znam. Lepiej trzymac się konkretów, a nie przedrzeźniać. Zwracam również uwagę, że jeśli kogoś coś nudzi, to jego prywatna sprawa. Niestety, wbrew faktom, przeciwnicy rozliczenia komunizmu powtarzają tę samą mantrę o znudzeniu, by obrzydzić opinii publicznej coś, co tak naprawdę w Polsce się nie dokonało i jak widać wciąż napotyka na realny opór.

 51. Eleonora
  | ID: d139d3ee | #51

  @Anonim

  „Niestety, wbrew faktom, przeciwnicy rozliczenia komunizmu powtarzają tę samą mantrę o znudzeniu”

  Ależ!
  Na razie to wy rozliczacie samych siebie!
  I jak głosno :)
  Kieeedy dojdziemy do komunistów, ohoho!
  Poumierają biedacy, nie zdążą….
  Dobranoc.

 52. Anonim
  | ID: 8929ed3e | #52

  To sie koleżka Gall grubo pomylił. Pana Grzesia przy okazji pozdrawiam. Swoją drogą ciekawe, czy Eleonora, ktora tak często porusza temat walki, nie wiadomo dlaczego tylko o wolność slowa, a nie Polski, sama brała w niej udzial? Obecnie ironizuje i szydzi z tych, którzy w niej uczestniczyli. To nieladnie szydzic z całkiem sporej części narodu! Co do rozliczania (znowu ta liczba mnoga) – nie rozliczamy siebie, tylko kolaborantów, których bronią sądy i „prawo”. Ja go nie ustanawiałem, prokuratorem nie jestem. Proszę mi nie wciskać dziecka w brzuch i nie robic wody z mózgu czytelnikom.

 53. alu jaja
  | ID: 981bdd9b | #53

  No to się doczekaliście.

  Mosiadowe SSkórwiele boją się prawdy i Szubertów
  Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 22:34

  Prowadzą się, jakby wiedzieli na zaś, jak potoczą się procesy, bezprawnie i nieudolnie klecone z mozołem przeciw Państwu Szubertom – patrz artykuły poniżej. Jakgdyby reputacja (czy co tam stracili SS-yny) zależała od publicznego linczowania niewinnych ofiar, Polaków zasłużonych w prawdziwej Solidarności, którą mocodawcy SSkórwielów przechwycili i zjudaizowali na SSolidaruchę. Wyparli autentycznych Solidarnościowców na emigrację i margines w Polin. Te przebierane żydo-komuchy zbierają laury za wyzwolenie Polski, tj. wpędzenie Polin do jewropejsatego baraku i ludobójczego NATO! Ale rozumiem: inaczej prysłaby bajka pod strzechy, sciemniająca prawdę o żydo-Solidarusze, BLechu Kone i szechterowych aszkenazistach. Prawdę ukrywaną w kontekście globalnego zła od tego pokroju pojebów.

  XXL przerósł swój rozmiar ;<)))

  SS-yny znają PRZYSZŁE wyroki — tzn. procesy są sterowane politycznie w dyspozycyjnych sądach! Zaledwie tydzień temu Andrzej pisał o tym.

  Teraz SSkórwiel tchórz chowający się (LOL) za nickiem ‘xxl’ (kompleks niższości czy seksualny?) napisał Andrzejowi Szubertowi, pejsato mierząc w czyjeś piniondze [zrzut ekranu zrobiony]:

  Biedaku!! Już ci się wszystko popieprzyło w twojej głowinie. Przestana lepiej pisać bo to jest już żenujące.
  O ile wiem jeszcze są przeciwko tobie dwie sprawy w sądzie. Jeden cywilny (Apelacja Ryszarda G. przeciwko tobie czasowo zawieszona ale rodzina będzie dalej ją prowadzić) przeczytaj ze zrozumieniem poprzednie posty.
  Przeciwko twojej żonie też jest złożona apelacja która jest też zawieszona. (Wyrok jest tylko prawomocny w części)
  Druga to karna do której dostarczasz coraz to nowe dowody. Sądy maja to do siebie ze nie słuchają pierdoł Szu. i pani Szu. tylko opierają się na faktach.
  Na koniec coś mi się zdaje ze będzie to was duuuużo kosztować. Chyba będziecie musieli sprzedać mieszkanie na Kochanowskiego żeby pokryć koszty. Módl się o pieniądze bo o rozum już za późno. Możesz nawet do Światowida jak ci się to podoba. Mrugnięcie

  Andrzej odparł grzecznie, godnie, rzeczowo i nieagresywnie — po chrześcijańsku jak jaki słowiański mnich z Atosu, powiedziałbym — filozoficznie, mimo że z otaczającego go, zjudaizowanego toru wyścigowego szczurów pn. dojczlandia ;<)))
  Po tym twoim komentarzu zrobiło mi się ciebie trochę żal. Po stylu widzę, że to nie Rafcio pisał. On takiej precyzyjnej terminologii prawniczej nie zna.
  Wiesz kto jest prawdziwym biedakiem? Ten który czegoś co chce mieć – nie ma. Ja nie muszę sobie upiększać życiorysu i podszywać się pod to, co robili inni – jak wy.
  I nie muszę procesami i sądami kneblować niewygodnych faktów z mojego życiorysu.
  Piszesz, że sądy opierają się na faktach. Fakty są tutaj:
  http://www.nadstobrawa.za.pl/10renek.html
  http://www.nadstobrawa.za.pl/1piast.html
  Z twojego wpisu wygląda na to, że znasz z góry wyroki, jakie zapadną. A to oznaczałoby, że wyroki zapadają przed procesami i nie w sądach. I że same procesy to farsa, a sądy są dyspozycyjne. Ten komentarz już sobie wydrukowałem. Może się przydać…
  W kwietniu 2011, te chwieje niekoszerne grozili śmietelnie całej rodzinie Szubertów, w tym dzieciom, co ostro potępił Zenobiusz: Proszę czytelników o przeklejanie, oświadczenia na różne blogi. Sam link nie wystarczy, by nagłośnić sprawę. Google, na razie wykazuje, że sprawa jest niszowa. Jeśli skutecznie internauci chcą zadziałać, tekst powinien ukazać się na większości blogów. Nie podzielam poglądów P.Szuberta, i zwalczałem go, do granic dopuszczalnej polemiki, czy wręcz szyderstwa. Niemniej, groźby pod adresem zwłaszcza dzieci, muszą spowodować masową akcję blogerów, chyba że chcecie państwo następnego Dariusza Ratajczaka.(zen)

  Zakneblować fakty

  Taki „no i…” gnoji na ngopole.pl, jakoby Gleich był niewinnym TW. SSkórwielom udało się tam naszczuć na Szuberta, paląc mu tym grunt – jakby wątki religijny czy Putin-czekista miały cokolwiek merytorycznego do sprawy Szubert kontra Gleich. Pod scyropolskie polactfo modlące się za nawrócenie prawosławnej Rosji na katolicznictwo, SSzuje udają (podobnie jak za SSolidaruchy), że stoją za katolicyzmem, Papieżem i Lechem Kalksteinem. Pysznie wymanipulowali tę katolPiSowską norkę (jak wiele innych katolicznickich w kraju i wśród Polonii na całym świecie).

  Nie byłem w Solidarności I (wyemigrowałem już po Grudniu 1970, widząc beznadzieję młodego człowieka w Umęczonej), ale opublikowane fakty – tak niby drogie SSkórwielowi-terrorySScie „xxl” i blagierowi „no i…” – mówią same za siebie.

  Ryszard Gleich informował kpt. Chabasiewicza (SB Kluczbork) o swych kontaktach z Austrią (łącznie z nazwiskami osób), zanim podpisał współpracę: I tak obszerną notatkę służbową o przeprowadzonej z Gleichem w dniu 21.10.1978 rozmowy napisał tego samego dnia kierownik sekcji paszportów w Kluczborku, kpt. A. Chabasiewicz.

  W dwustronnej notatce SB-ek przytacza szereg faktów i nazwisk uzyskanych od Gleicha. Gleich opisywał jego rozmowy z różnymi osobami w siedzibie Związku Polaków w Austrii, czy pod kościołem polskim w Wiedniu. Gleich przywiózł także i wręczył SB zabrane samowolnie przez niego z siedziby Związku Polaków w Austrii miesięcznik “Orzeł Biały” i tygodnik “Czas”.

  Kolejną, podobnie obszerną notatkę z rozmowy z R. Gleichem napisał kpt. Chabasiewicz w styczniu 1980 roku. Gleich i podczas tej rozmowy był gadatliwy, opowiadał o rodakach w Austrii. Notatkę z rozmowy przekazano do Opola w celu jej “służbowego wykorzystania”.

  Ryszard Gleich rozmawiał (listopad 1981) z kpt. Ciempką (niby oficer kontrwywiadu wojskowego) w siedzibie SB (KWMO w Opolu) ws. paszportu do Austrii. Gleich podpisał zobowiązanie do współpracy z kontrwywiadem w zakresie bezpieczeństwa i obronności PRL. Raport Ciempki: R.Gleich udzielił szeregu informacji dot. działalności NSZZ “Solidarność, kontaktów z Austrią oraz sprawach osobistych jego rodziny. Po zgodzie Gleicha na współpracę, Ciempka polecił mu przygotowanie szczegółowej pisemnej informacji o jego kontaktach z Austrią.

  Co Polonia austriacka miała do obronności Polski? Donosicielstwo i jątrzenie w środowiskach polinijnych globalnie było robotą esbecką, a nie kotrwywiadowczą. Przy tym te esbeckie wtyczki i agenciury sami robili wywiad wojskowy w obcych krajach na moich oczach… w Danii, potem w Kanadzie w Halifax i Vancouverze oraz w Nowym Jorku… Od tamtego czasu nie mam nic do czynienia z Poloniami!

  Gleich spotkał się (26.11.1981) z Ciempką. Podczas 4-godz. rozmowy Gleich poinformował m.in. o tym, że Polonia wiedeńska chce finansowo wspomagać Solidarność w Kluczborku… 14.1.1982 r. Gleich podał Ciempce nazwiska rodzin, z którymi polecił mu skontaktować się St. Jałowiecki. Co to ma do obronności kraju!?

  Donosy od Gleicha przydały się SB (i nie miały nic do obronności PRL). Raport Ciempki (czerwiec 1982): Przekazane 9 informacji do lutego 1982 r były obiektywne i przydatne do oceny sytuacji w Kluczborku […] mówiły o ocenie sytuacji wewnętrznej reprezentowanej przez członków Solidarności. Mimo to SB zrezygnowało ze współpracy z Gleichem, po jego aresztowaniu za dowcip! Z listu R. Gleicha do J. Deptuły: Ja trochę posiedziałem, ale mogę mieć pretensje tylko do siebie nie przypuszczałem że mój “dowcip” przybierze taki obrót i jedna osoba wypaple… Wg wpisu na forum Giewu, Gleich wybierając się na imieniny do Piasta sporządził 2-3 “ulotki”, ubrane w szatę graficzną Stobrawek. Obok tekstów politycznych w “ulotce” były życzenia imieninowe dla solenizanta. Wg Z. Bereszyńskiego w książce Opolskie drogi do niepodległości (s.102), Ryszardowi i Rafałowi Gleichom udało się ostatecznie uniknąć odpowiedzialności karnej. Stało się to m.in. dzięki skutecznemu symulowaniu zaburzeń psychicznych przez Ryszarda Gleicha, który w wyniku badań sądowo-psychiatrycznych został uznany za osobę nie w pełni poczytalną. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Opolu umorzył postępowanie w stosunku do obu Gleichów.W stosunku do Zygmunta Jurkiewicza, któremu udowodniono prowadzenie działalności kolportażowej, orzeczono karę 18 miesięcy więzienia z zawieszeniem na dwa lata.

  Dziwne, że TW Gleich „oszukał” sąd wojskowy (i to w stanie wojennym, kiedy zaostrzono restrykcje!), mimo przyznania się do winy (w maju 1982 aresztowano Jurkiewicza i Gleichów, […] Jurkiewicz dostał wyrok skazujący, a Gleichowie nie – mimo iż proces prowadził sąd wojskowy z Wrocławia, a Gleichowie przyznali się do zarzucanych im czynów). Jurkiewicz nie wybronił się, a Ryszard nawet „ocalił” od kary swego syna, Rafała, który też przyznał się do winy!

  Sądy PRL niewiele różniły się od obecnych w Polin… No ale wiemy, że wtedy = teraz, tylko pozmieniali piórka! Ochraniają donosicieli, kapusiów, sajanim z Bogurodzicą w klapie, szuje, bandziorów, mafiozów, sługusów i lizusów pejsatych, a skarżą i karają niewinnych, porządnych Polaków jak Szubertowie.

  Pies na Szubertów, Bereszyński widzi w Ryszardzie Gleichu bohaterstwo. Jaki człowiek, takie normy moralne, panie Bereszyński: R. Gleich podpisał zobowiązanie TW, spotykał się z esbekiem Ciempką, symulował niepoczytalnego przed podobno surowym sądem w stanie wojennym sądem., krył innego TW, Gilewicza…

  Scyropolsko-religioznie

  Teraz te tchórze, gnojki SSłużalcze anonimowo szczują na Szubertów scyropolsko-religiozną publiczkie. Fakty kłują, więc próbują zakneblować Szubertów psychotechniką manipulacji gawiedzią. Na Szubertów ma to zupełnie odwrotny do oczekiwanego skutek, jak sądzę z paroletniej znajomości. Natomiast zasłużyli SSkórwiele swą SSłużbą na odnotowanie w odpowiednich annałach (LOL).

  Niezasraszyli Szubertów, niezakneblowali prawdy, to próbóją uderzyć przez gawiedź — jak po 10 IV… Napuszczają PiSdzielonych na porządnych ludzi (podobnie jak fundamentalistów, tj. chrześcijańskich syjonistów w USA), czego doświadczyłem na własnej osobie po 10 IV od takich braci i sióstr w Chrystusie jak: Bronek i Ewa Hotała z 30-tys. armią forumowiczów (sojusznicy z akcji przeciw świniokowi 2009), różańcowy profesor Dakowski i adjutant Macierewicza-Singera, Konrad “In”…

 54. czytelnik z Kluczborka
  | ID: 66e97a7c | #54

  @alu jaja
  Kto to jest Lech Kalkstein? Możesz wyjaśnić bo nie wiem o kogo chodzi i co on ma wspólnego z Szubertami?

 55. lelumpolelum
  | ID: b014782c | #55

  Na to pytanie może odpowiedzieć tylko Piotr Bein, polityczny mentor i guru Andrzeja Sz. Ten tasiemcowy antykatolicki i antypisowski bełkot to tekst z jego strony internetowej Grypa666. Warto przeczytać co wypisują pewne „patriotyczne” środowiska o prorosyjskim nastawieniu. Niestety to nie tylko chore rojenia jednego szurniętego faceta. Sprawa jest poważniejsza i może budzić niepokój. Nie rozumiem jak NGO może sprzyjać tego rodzaju ludziom.

 56. lelumpolelum
  | ID: b014782c | #56

  Warto poczytać też różne wypowiedzi Andrzeja Szuberta na blogu Grupa666 u Piotra Beina. Na przykład taką wypowiedź na temat tragedii smoleńskiej:

  „AS: Piotr, daj spokój z tymi bzdurami. Polska ginie, świat powoli też, a ja mam znów się zajmować tym, jak CIA i Mossad zlikwidowały niepotrzebnego już im Kalksteina wraz z orszakiem, podrzucając tym samym cuchnącego szczura Rosji. Jak jakiś oszołom Wroński robi śledztwo – niech se robi. Dyskusji z oszołomstwem i z odmóżdżonymi idiotami nie prowadzi się. To strata czasu. Już w dniu katastrofy z Izraela popłynęła “informacja”, że Smoleńsk to zamach i robota Putina. Od tego momentu hasbara i użyteczni idioci idą tym tropem. No i przeróżnej maści domorośli “eksperci” prowadzą też to hasbarskie śledztwo.
  Pisałem już – od tego hasbarskiego filmiku w internecie tuż po katastrofie, z niby “dobijaniem” pasażerów przez KGB wiedziałem, że to operacja “pod obcą flagą” – podrzucenie Putinowi cuchnącego szczura. A zaraz potem – jak znalazłem książkę żyda Caspra Weinbergera, w której pisał on, że Rosja zamorduje najwyższe polskie władze i całą generalicję w zamachu – byłem tego na 100% pewien”.

  Albo taką wypowiedź na temat Solidarności: „Do dzisiaj w Polsce są miliony dumne z “naszej” Solidarności. Siwak przypomniał w książce fakt spotkania w 1972 komitetu centralnego żydów w Polsce. Postanowili wówczas doprowadzić do uzależnienia gospodarki PRL od Zachodu. Był to oficjalny wstęp do operacji wyrwania Polski ze strefy wpływów ZSRR. Doprowadzili więc żydzi do zadłużenia PRL, do kryzysu, utworzyli nam Solidarność i naszymi rękami wyrwali Polskę z bloku wsch. i przykuli ją do żydowskiego rydwanu. Dzisiaj nadal piszą nam historię i podsuwają samobójcze i szkodliwe wzorce patriotyzmu. Podobnie jest na całym Zachodzie. Nie powinniśmy ich przeceniać, ale nie możemy ich kryminalnej i psychopatycznej inteligencji nie doceniać. Bo jak narazie, to oni okupują Zachód a nie my Izrael”.

  Facet jest szurnięty ale niestety takich jak on jest więcej. Bardzo dziwne środowisko. Można się z tego śmiać ale nie należy lekceważyć. To jest niepokojące zjawisko.

 57. alu jaja
  | ID: 981bdd9b | #57

  Tak już jest.
  Szubert wie od wszystkich najlepiej.
  A nie daj Boże (Światowid) ktoś się z nim nie zgadza.
  Facet skończył 8 klas podstawówki, i chce na siłę zaistnieć.
  Wszystko jedno czyim kosztem.

 58. ale jaja
  | ID: 214088cc | #58

  alu jaja, lelumpolelum,bush, i pozostale wcielenia „super kabla” z forum gw,

  http://forum.gazeta.pl/forum/w,65,137581196,,Internautka_musi_przeprosic_opozycjoniste.html?v=2
  sam lubisz dyskutowac ze soba , a przede wszystkim kablowac i robisz to super.
  Po tylu wpisach powinienes zauwazyc, ze to temat sadu a nie swiatowida.

 59. lelumpolelum
  | ID: 07531744 | #59

  @ale jaja
  Może sam lubisz dyskutować ze sobą i dlatego innych o to posądzasz? Kiepski z ciebie „Sherlock Holmes”. Lepiej sobie poszukaj innego zajęcia. Na forum gw nic nie pisałem. Temat to Andrzej Sz. i jego działalność w internecie, za która trafił do sądu. Pisałem jak najbardziej na temat. Z twojego wpisu wynika, że kiepsko u ciebie z argumentami.

 60. czytacz
  | ID: 3935e6e3 | #60

  @czytelnik z Kluczborka

  Według nawiedzeńców to Lech Kaczyński a to rzekomo jego żydowskie nazwisko.

 61. ludzie mówią
  | ID: 7177a642 | #61

  Może nie skończy się na jednej sprawe sądowej. Doszly mnie słuchy , że Rafał G. przygotowuje pozew przeciwko NGO o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.

 62. | ID: 318e0a74 | #62

  Przynajmniej czytelnicy poznają wszystkich uczestników dyskusji z imienia i nazwiska. Póki co nie mamy żadnych zgłoszeń.

  „Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy, jednocześnie będzie reagować na zgłaszane przez użytkowników nadużycia w komentarzach niezgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.” – szczegóły w zakładce O NAS

 63. 9 października 2012, 09:56 | #1
Komentarze są zamknięte