PSL bierze się za ułatwienia dla przedsiębiorców

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz (obydwaj z PSL) , biorą się do pracy w rządzie. Inicjują ułatwienia dla prowadzących działalność gospodarczą. Jak informuje portal firmainfo.pl z 2 września br.:

Kończą się konsultacje międzyresortowe dotyczące projektu ustawy o odprowadzaniu składek przez budżet państwa za osoby, które wychowują dzieci.

„Jesteśmy na finale konsultacji międzyresortowych dotyczących ustawy mówiącej o odprowadzaniu składek za osoby poświęcające swój czas na wychowanie dzieci. Chodzi o osoby samozatrudnione, osoby ubezpieczone w KRUS-ie, jak również o grupę szczególnie ważną – osoby, które w momencie urodzenia dziecka nie podlegały żadnemu ubezpieczeniu społecznemu” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Ustawa o odprowadzaniu składek przez budżet państwa za osoby, które wychowują dzieci miałaby wejść w życie od przyszłego roku i pomóc młodym osobom na rynku pracy.

Resort zaproponował rozwiązanie, zgodnie z którym samozatrudnione kobiety i mężczyźni powinni mieć, tak jak osoby na etacie, prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym czasie przez państwo składek emerytalnych. Podstawą wyliczenia ma być 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Z budżetu miałyby być także opłacane składki za wychowujące dzieci kobiety i mężczyzn ubezpieczonych w KRUS, a także za osoby nieubezpieczone. Chodzi m.in. o młode kobiety, które urodziły dzieci, ale jeszcze nie pracują – studentki czy uczennice, które nie są ubezpieczone ani w KRUS, ani w ZUS. Podstawa wyliczenia im składki wyniosłaby 75 proc. minimalnego wynagrodzenia

Natomiast wicepremier Waldemar Pawlak chce  ułatwienia powadzenia działalności gospodarczej oraz jak zapowiada „redukcja najbardziej uciążliwych obciążeń administracyjnych”. Podczas konferencji prasowej 30 sierpnia br. zapowiedział:

Proponuje się m.in. zmniejszenie zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie w pełni kasowego rozliczenia VATu dla większej grupy podatników. – To rozwiązanie nie tylko poprawia płynność finansową przedsiębiorców, ale jest też neutralne dla budżetu i sprzyja rzetelności obrotu gospodarczego – podkreślił wicepremier Pawlak. Nowością byłby też jednolity 30-dniowy termin rozliczenia VAT dla eksporterów i importerów.

Rozwijane byłyby też inwestycje. – Chcemy rozszerzyć krąg małych podatników poprzez wprowadzenie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 50 tys. euro dla większej liczby firm – powiedział wicepremier. Ograniczone mają zostać też obowiązki informacyjne przedsiębiorców poprzez uproszczenie księgowości i skrócenie czasu przechowywania paragonów fiskalnych.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że – w myśl hasła wyborczego „Człowiek jest najważniejszy” – z propozycji MG skorzystają przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, ale również inni, w tym osoby obecnie wykluczone z rynku pracy. – Zmiana przepisów będzie także korzystna dla całej gospodarki, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, mniejsze ryzyko upadłości firm, wzrost zakupów inwestycyjnych i większe przychody budżetu dzięki zmianom w rozliczeniach VAT w imporcie.

Oprac. TK, za: firmainfo.pl

  1. | ID: 13ca512b | #1

    Drżyjcie małe podmioty gospodarcze.Co wymyśli PSL p.Pawlak,to ruina kolejnych zakładów m.in. patrz „opcje walutowe”.

Komentarze są zamknięte