Były Wiceprezydent Opola nie żyje

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Stanisław Ciepły, były I Zastępca Prezydenta Miasta Opola zmarł wczoraj 31 sierpnia 2012 r. Jego wieloletnią pracę dla Opola przerwał tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych przy Placu Kazimierza w lipcu 2009 r.  Były Wiceprezydent Opola miał 67 lat. Pochodził z Ciechanowa. Studiował inżynierię chemiczną na Politechnice Wrocławskiej, gdzie poznał żonę, która pochodziła z Opola. Od ponad trzydziestu lat był związany z Opolem. Pierwszym jego miejscem pracy w naszym mieście był Przemysłowy Instytut Inżynierii i Aparatury Chemicznej w budowanym „Metalchemie”, od 1978 r. kierował pracownią projektowania procesowego w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych. Kolejnym etapem jego kariery zawodowej było zaangażowanie w działalność tworzonego po przemianach ustrojowych samorządu oraz praca w administracji państwowej. Stanisław Ciepły zaangażował się w prace Komitetu Obywatelskiego, z którego został radnym w 1990 r. i Zastępcą Przewodniczącego Rady Miasta Opola pierwszej kadencji. Kolejne lata to praca w administracji publicznej w ważnej dziedzinie, jaką była ochrona środowiska. Od 2002 r. kontynuował swoją pracę w samorządzie, pełniąc funkcję zastępcy prezydenta miasta odpowiedzialnego za infrastrukturę i usługi komunalne, najtrudniejsze obszary działania miasta. Dodatkowo spokojne i sympatyczne usposobienie oraz zrozumienie i chęć niesienia pomocy to cechy, które ułatwiały współpracę i pomagały w codziennych kontaktach ze współpracownikami. Prezydent Zembaczyński napisał na stronie Opole.pl o swoim niegdyś bliskim współpracowniku – „był człowiekiem wielkiego serca, szlachetnym w każdym działaniu, oddanym służbie społeczeństwu regionu i miasta Opola. Pozostawił po sobie trwałe dokonania.”

Bez przesady można napisać, że bardzo dobrze zapisał się w historii Opola. Pozostanie na zawsze w pamięci Opolan.

Requiescat in Pace!

Oprac. Tomasz Kwiatek

  1. | ID: 94a2fe41 | #1

    Módlmy się.Prosimy Cię Panie,abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek.Wyrazy współczucia dla Rodziny!

Komentarze są zamknięte