Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

69 lat temu, 1 sierpnia 1943 r. Niemcy zamordowali 11 sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Nowogródku. W lipcu 1943 r. siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane na gestapo 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane. Po ekshumacji (19 marca 1945 r.) miejscem ich pochówku stała się wspólna mogiła przy nowogródzkim kościele farnym. Siostry zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II 5 marca 2000 r., w czasie pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu św. Piotra w Rzymie. W Kościele katolickim wspomina się je w dniu 4 września.

Oprac. TK

  1. | ID: d27b6d2a | #1

    Bohaterstwo zwykłych Sióstr Zakonnych – ofiarowanie swojego życia za bliżnich.!
    Cześć Ich Pamięci!!

Komentarze są zamknięte