Ojciec Święty pozdrowił Rodzinę Radia Maryja

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo pozdrowił Rodzinę Radia Maryja zebraną na Jasnej Górze podczas XX Pielgrzymki do Najświętszej Matki. Ojciec Święty zauważył, że zebrani na wspólnej modlitwie słuchacze Radia Maryja modlą się za Ojczyznę, rodziny i o wolność słowa. Z kolei pielgrzymi zebrani na jasnogórskich wałach w liście skierowanym do Papieża prosili o przyjęcie wdzięczności za Jego ojcowską miłość. Przypomnieli z jaka intencją przybyli do Królowej Polski – by prosić o miejsce na multipleksie dla TV Trwam.

Tekst pozdrowienia Ojca Świętego:

 Witam przybyłych do Castel Gandolfo Polaków. Pozdrawiam uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja zebranych na Jasnej Górze, którzy modlą się za Ojczyznę, za rodziny, o wolność słowa. Pozdrawiam też młodych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zgromadzonych w Lublinie. Wraz z wyznawcami różnych religii, na terenie byłego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, będą się modlić dzisiaj wieczorem o pokój. Włączam się duchowo w te wydarzenia, upraszam dobro i pokój dla świata, Polski i każdego z was. Z serca wszystkim błogosławię.

Jasna Góra dn. 8 lipca 2012 r.

 

Telegram do Ojca św. Benedykta XVI

Wasza Świątobliwość!
Najukochańszy Ojcze Święty!

Z Jasnej Góry, Rodzina Radia Maryja uczestnicząca w dziękczynnej Eucharystii za opiekę Pani Jasnogórskiej nad naszą rozgłośnią i wszystkimi dziełami powstałymi w klimacie stworzonym przez Radio Maryja, przekazuje z potrzeby serca Piotrowi Naszych Czasów wyrazy synowskiego oddania.

Podczas XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Pani Jasnogórskiej z wdzięcznością przyjęliśmy ofiarowaną nam obecność JE ks. abpa Josepha Tobina, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, który przewodniczył dzisiejszej Eucharystii. Szczególnym dopełnieniem naszej radości z modlitewnego spotkania u stóp Pani Jasnogórskiej było wysłuchanie przesłanego nam prosto z Watykanu pozdrowienia wypowiedzianego przez Waszą Świątobliwość podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański. Otrzymawszy tak wiele zapewniamy, że z jeszcze większym zaangażowaniem i gorliwością będziemy uczestniczyli w realizacji zadań nowej Ewangelizacji.

Wiemy jak ważny w realizacji tych zadań jest dostęp do środków społecznego komunikowania. Dzięki pomocy Bożej i zaangażowaniu ojców redemptorystów z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem na czele, powstało przed ponad 20-stu laty Radio Maryja, a potem TV Trwam. Otrzymaliśmy to przed laty, jako dar. Ale do utrzymania go potrzebny jest nasz stały wysiłek, wręcz zmagania i dlatego o otwarty i nieskrępowany dostęp do tych narzędzi ewangelizacji musimy stale walczyć. W ostatnim roku ta walka dotyczy w szczególności obecności na pierwszym multipleksie TV Trwam, jedynego katolickiego nadawcy telewizyjnego w Polsce. O to staramy się i będziemy się starać do skutku. Ufamy, że Maryja nam pomoże.

Przybyliśmy do Pani Jasnogórskiej, aby u Jej stóp wymodlić odpowiednie decyzje. Chcemy dobrze uczestniczyć w realizacji zadań nowej ewangelizacji. Dlatego prosimy naszą Opiekunkę, wypowiadając codziennie słowa Aktu Zawierzenia Matce Chrystusa i Matce Kościoła. Prosząc, aby uczyniła z każdego z nas posłuszne narzędzie w Jej dłoniach dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Najukochańszy Ojcze św. zapewniamy o stałej modlitwie całej Rodziny Radia Maryja w Twoich intencjach. Twoją posługę w Kościele powierzamy Maryi, Matce Kapłanów i Matce Kościoła.

Prosimy o przyjęcie naszej wdzięczności za Twoją Ojcze Św. ojcowską miłość.

Rodzina Radia Maryja

Relacje z XX pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę można przeczytać i zobaczyć na:

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1145408

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1145377

 

Komentarze są zamknięte