Kartka z kalendarza: dziś mija 1040. rocznica bitwy pod Cedynią

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Bitwę pod Cedynią stoczono 24 czerwca 972 r. Na przeciw siebie stanęły wojska księcia Polan Mieszka I i margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka z cesarzem Ottonem I. Prawdopodobnie Hodon chciał powstrzymać dynamiczny rozwój państwa budowanego przez Mieszka I – pierwszego władcy polskiego. Bitwa pod Cedynią położyła kres planom margrabiego Marchii Wschodniej opanowania Pomorza lub przywrócenia niezależności Wolinian od Polan. Utrwaliła wpływy Polan w rejonie Pomorza Zachodniego. Informacja o bitwie zachowała się dzięki Kronice Thietmara (1012-1018).

Oprac. Tomasz Kwiatek

  1. svatopluk
    | ID: 7028ad92 | #1

    http://histmag.org/?id=6805

    „Mit wokół piastowskiej potyczki. Bitwa pod Cedynią w PRL”

  2. | ID: 7401d1a1 | #2

    Ojej, jak to dawno było :-) Szmat czasu :-))))

Komentarze są zamknięte