Apel o gest solidarności polskich kibiców z Tymoszenko podczas „meczu otwarcia” Euro 2012

Niezależna Gazeta Obywatelska6

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny wzywa polskich kibiców do umieszczenia w widocznym miejscu pomarańczowych elementów, np. wstążki (bądź też innego elementu tego koloru) w czasie tzw. meczu otwarcia Euro 2012 r., który zostanie rozegrany 8 czerwca 2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

W meczu Polska – Grecja weźmie według zapowiedzi udział prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. W interesie Polski jest zamanifestowanie braku zgody polskich środowisk patriotycznych dla spychania Ukrainy w orbitę wpływów Federacji Rosyjskiej. Jednym z elementów tego kierunku myślenia jest stosowanie represji politycznych wobec oponentów obecnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

 

Mimo, że Euro 2012 jest świętem dla kibiców piłkarskich – to nie można naszym zdaniem honorować prezydenta Janukowycza możliwością spokojnego uczestniczenia w europejskim święcie sportu w sytuacji, gdy jego administracja (podległe mu służby?) więzi czołowego oponenta politycznego.

 

Dla Polski uczestnictwo Ukrainy w strukturach NATO i Unii Europejskiej jest żywotnym i podstawowym interesem geopolitycznym. Bez natychmiastowego zwolnienia Julii Tymoszenko z więzienia i zaprzestania polityki represji wobec demokratycznej opozycji /sfingowane zarzuty i procesy/  nie można mówić o demokratycznej Ukrainie.

 

Mimo historycznych sporów i krzywd mających swój początek w czasach tzw. Powstania Chmielnickiego przypominamy, że po I wojnie światowej żołnierze Armii Polskiej Józefa Piłsudskiego oraz żołnierze ukraińscy atamana Semena Petlury wspólne obronili Europę przed zalewem zbrodniczego komunizmu.

 

W czasie obecnej wzmożonej aktywności imperialnej Federacji Rosyjskiej istnieje pilna potrzeba współpracy między środowiskami domagającymi się przestrzegania w pełni zasad demokratycznych na Ukrainie i w Polsce. 

 

Stąd też wzywamy świadome społeczeństwo polskie – a w szczególności polskich kibiców – by na znak solidarności z więźniem politycznym Julią Tymoszenko  umieścili w widocznym miejscu pomarańczową wstążkę (bądź też inny element tego koloru) w czasie meczu otwarcia Euro 2012 r.

 

Przewodniczący KPN-OP

(-) Adam Słomka

więzień polityczny PRL i III RP; 

poseł na Sejm RP (1991-2001);

 przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu

Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu

I,II,III kadencji

 1. Sosen
  | ID: 6096d20f | #1

  Tak tak, popierajmy następców UPA, których dziadowie/pradziadowie mordowali nasz naród na Kresach Wschodnich. Zabawne.

 2. Eleonora
  | ID: 2be89726 | #2

  Skoro ataman Petlura odbił Warszawę z rąk bolszewików, to powinniśmy nie tylko wstążki wpiąć!
  W ramach uzasadnionej i wiecznej wdzięczności wobec wyjątkowego bohaterstwa i bezinteresowności naszych sąsiadów, rzucić w kąt do szafy naszą Biało- Czerwoną, a na te dni zakupić flagi z Tryzubem.
  Myślę, że grzecznie poproszeni kibice staną na wysokości zadania i zrobią ładną oprawę stadionową :)
  I tak na przykład na trybunach zawiśnie wielki obraz wodza mówiącego w te słowa
  „Przepraszam!
  Ja was panowie bardzo przepraszam!”
  ( a co sobie załować: przepraszamy za Jedwabne, za wał pomorski, za Zaolzie- to w tę czy w tę… co za różnica)

  No i oczywiście—- na banerze
  Nie może zabraknąć mocno roześmianej Kasztanki :)

 3. | ID: bccf564f | #3

  Informujemy, że wielokrotnie Adam Słomka krytykował zbrodniczą OUN/UPA. Równie często KPN podejmował temat mordów dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Nie zapominamy o krwi przelanej przez ukraińskich faszystów na Wołyniu. Tyle, że podobnie do obecnego prezydenta RFN J. Gaucka dostrzegamy konieczność występowania w obronie więźnia politycznego. Zresztą w dalszym ciągu uważamy, że na bazie koncepcji Międzymorza można budować.

  BP KPN-OP

 4. | ID: 0945497b | #4

  Dlaczego Słomka proponuje gest solidarności z Julią Tymoszenko na meczu otwarcia Euro 2012 ?

  Wczoraj lider KPN-OP Adam Słomka wystąpił z inicjatywą umieszczenia 8 czerwca „pomarańczowej wstążki” (lub innego elementu tego koloru) przez polskich kibiców na meczu otwarcia Euro 2012 . Ma być do gest solidarności z więźniem politycznym Julią Tymoszenko, którego obecny na Stadionie Narodowym prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nie przeoczy.

  Zaraz po publikacji apelu Adama Słomki wielu komentatorów na portalach społecznościowych nie kryje oburzenia i przypomina morderstwa OUN/UPA na Wołyniu w czasie ostatniej wojny światowej.

  Tymczasem lider Konfederacji był jedynym polskim parlamentarzystom, który osobiście protestował 15 marca 2001 r. przeciwko wizycie byłego ukraińskiego prezydenta Leonida Kuczmy w Kazimierzu Dolnym z zaproszenia Aleksandra Kwaśniewskiego. W depeszy PAP z tego okresu czytamy, cyt. „Aleksander Kwaśniewski i prezydent Ukrainy Leonid Kuczma przybyli do Kazimierza Dolnego. Powitanie prezydentów usiłował zakłócać poseł Adam Słomka, który przez przenośny megafon protestował przeciwko spotkaniu. Zaplanowane na dzisiaj rozmowy Kwaśniewskiego i Kuczmy już od kilku dni budzą wiele kontrowersji. Niektórzy politycy apelowali nawet do polskiego prezydenta, by odwołał spotkanie z Kuczmą ze względu na napiętą sytuacją na Ukrainie.

  (…)

  Powitanie usiłowali zakłócać członkowie KPN-OP. Kilkunastu ich stanęło na Rynku wśród mieszkańców miasta. Rozwinęli transparenty z napisami: „Uwolnić więźniów politycznych na Ukrainie” i „Putin, Łukaszenka, Kwaśniewski – przyjaciele Kuczmy”. Poseł Adam Słomka przez przenośny megafon protestował przeciwko spotkaniu. – Nie ma państwa demokratycznego tam, gdzie są więźniowie polityczni, a tak jest dziś na Ukrainie – krzyczał.

  – Nie może być tak, że dziennikarz nieprzyjazny dla władz jest mordowany. Na Ukrainie nie są przestrzegane standardy polityki europejskiej zapewniające swobodę wypowiedzi – mówił.

  – Polskie elity jednoczą się w proteście przeciwko niedemokratycznym praktykom na Ukrainie i przeciwko temu, co reprezentuje prezydent Kuczma – wołał Słomka.

  Obaj prezydenci, ignorując działaczy KPN-OP, przywitali się z mieszkańcami Kazimierza, pozowali chwilę fotoreporterom, a następnie odjechali na rozmowy”.

  Protest Adama Słomki sprzed ponad 10 lat dziś okazuje się aktem uprzedzającym erę więźniów politycznych na Ukrainie. Do tego protest z 15 marca 2001 r. miał miejsce w czasie, gdy większość tzw. „elity politycznej” legitymowała skompromitowanego byłego ukraińskiego prezydenta.

  Po ogłoszeniu decyzji o wspólnej organizacji EURO 2012 r. przez Polskę i Ukrainę lider Konfederacji na swoim blogu pisał, cyt. „Euro 2012 dla Polski i Ukrainy. UEFA „wyrywa” Ukrainę z rąk Federacji Rosyjskiej. Trochę historii …

  Widzę '”oczyma duszy” Władimira Putina 18 kwietnia br. o 11:37. Konflikt na ukraińskiej scenie politycznej bez wątpliwości był inspirowany przez prowschodnich polityków ukraińskich, np. premiera Wiktora Janukowycza. Dwa dni temu, rankiem Putin uświadomił sobie, że Ukraina przechodzi zdecydowanie do bloku państw prozachodnich.

  Konfederacja Polski Niepodległej od powstania w 1979 roku proponowała utworzenie bloku państw tzw. „Międzymorza” (koncepcja federacji gospodarczej państw między Bałtykiem a Morzem Czarnym: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry jako alternatywy dla RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych politycy liberalni zaproponowali integrację Polski ze Wspólnotą Europejską. Dla KPN istotniejszym było stworzenie organizmu gospodarczego państw Europy Wschodniej, który łączyłby państwa o podobnej sytuacji gospodarczej. „Miedzymorze” to przedwojenna koncepcja obozu Józefa Piłsudskiego, który głównego zagrożenia upatrywał w Rosji, stosując jednak zasadę równej odległości między Moskwą a Berlinem.

  W KPN uznaliśmy, że tylko silna Ukraina wchodząca w skład rodziny państw zachodnioeuropejskiej daje gwarancję polskiego bezpieczeństwa i równoważy potencjał Rosji.

  18 kwietnia br. UEFA dokonała rzeczy przełomowej dla Ukrainy. Organizacja Mistrzostw Europy i inwestycyjny boom silnie zwiąże Ukrainę z Zachodem. Miliardy hrywien wydźwigną naszych sąsiadów z kryzysu.

  Nowe polsko – ukraińskie porozumienie musi jednak uwzględniać rozliczenie przeszłości. Ma to przede wszystkim wymiar moralny. Setki tysięcy Polaków pomordowanych przez Ukraińców od 1943 do 1944 roku dają powód do jasnego upomnienia się o sprawiedliwość i nazwanie tego mordu po imieniu. Ukraińcy zarzucają Polsce wysiedlenia w ramach akcji Wisła w 1947 roku, zapominając, iż przesiedlenie Ukraińców z terenu Bieszczad to decyzja płynąca wprost z Kremla, a jej wykonawcami byli komuniści. Wzajemna niechęć między Polakami a Ukraińcami bierze swój początek od Powstania Chmielnickiego w wieku siedemnastym. Była podsycana konfliktem etnicznym w Galicji rozgrywanym przez Cesarstwo Austro – Węgierskie, by równoważyć możliwość powołania monarchii trialistycznej (Austro-Węgro-Polski). Walka z bolszewikami w 1920 roku o kształt polskich granic i pomoc polska dla wojsk ukraińskich atm. Semena Petlury była możliwa tylko w ograniczonym wymiarze. Przypominam, iż podział Ukrainy w 1921 roku między ZSRR i Polskę był wtedy jedyną możliwością, a sami Ukraińcy uczestniczyli w życiu politycznym II RP mając np. przedstawicieli w polskim parlamencie. Jednak w ich rozumieniu J. Piłsudski cynicznie ich zdradził …

  Przed Euro 2012 trzeba powiedzieć sobie prawdę o własnej historii. Rozliczyć winy, aby te mistrzostwa stały się prawdziwą szansą na współistnienie w rodzinie państw demokracji zachodnich”.

  Dopełnieniem inicjatyw Adama Słomki w kwestiach Ukrainy jest wczorajszy apel. Goszczenie prezydenta Wiktora Janukowycza na Stadionie Narodowym może stanowić analogię do wizyty Leonida Kuczmy z roku 2001. Dlatego inicjatywa Adama Słomki w sprawie przybrania „pomarańczowej wstążki” na meczu otwarcia 8 czerwca 2012 r. wydaje się cenna. Postawa polskiego polityka jest odpowiedzialna. Dlatego powinniśmy spojrzeć na nią szerzej. Bo jej efekt może przynieść dobre owoce …

  Paweł Czyż

 5. Eleonora
  | ID: 5822274e | #5

  Na Ukrainie nie są przestrzegane standardy polityki europejskiej”

  A, jakie są standardy polityki europejskiej??
  Może trzeba wybrać się na korepetycje do Grecji?

  „Protest Adama Słomki sprzed ponad 10 lat dziś okazuje się aktem uprzedzającym erę więźniów politycznych na Ukrainie.

  Dobrze by było gdyby pani z blond warkoczem nie siedziała za … malwersacje finansowe. Udowodnione jej, powszechnie znane na Ukrainie.
  Jakie tam tłamszenie wolności politycznej???
  To nasza pani zapłakana Beatka, posłanka PO, tylko za szczere chęci ” kręcenia lodów” została zapuszkowana, a jej przyjaciel- Agent Tomek- uhonorowany prestiżową posadką poselską…
  Jak to się ma do pani, która lody te kręciła na masową skalę ( ohoho! i to jakie? pychotka!) Udowodnione jej. Nazywana jest więźniem politycznym?!?
  Etyka poszła w las panie redaktorze?!?!

  „Organizacja Mistrzostw Europy i inwestycyjny boom silnie zwiąże Ukrainę z Zachodem. Miliardy hrywien wydźwigną naszych sąsiadów z kryzysu.”

  Tak, jak miliony złotych, przeznaczonych na Euro wydźwignęły Polskę z kryzysu:)
  Stadion nazywany Narodowym, wybudowany ogromnym wysiłkiem społeczenstwa, oceniany jest przez specjalistów jako najdroższy na świecie. Nawet w USA wybudowano o podobnym standarcie za 1/3 naszych kosztów ( wliczając w to cenę nabycia ziemi, co u nas nie miało miejsca)
  Taaa, polscy podwykonawcy do dzisiaj proszą się o zapłatę za wykonane usługi, podczas gdy esbeckie firmy niby budowlane- znikają lub ogłaszają upadłość…
  Dlaczego na Ukrainie miałoby być inaczej??

  „Wzajemna niechęć między Polakami a Ukraińcami bierze swój początek od Powstania Chmielnickiego w wieku siedemnastym”

  Matko!
  Pan redaktor żartuje?
  to, że w wieku XX wymordowano setki tysięcy Polaków, przestaje się liczyć? I jeszcze butnie nazywa katów i morderców swoimi ” bohaterami narodowymi”?!
  natomiast to my powinnismy tłumaczyć się za Akcę Wisła?!?
  Która była nie tyle inspiracją Moskwy, ile potrzebą chwili?!
  Pan naprawdę nie wie co się działo w Bieszczadach?
  Niechże pan pojedzie tam na wakacje i popyta ludzi!
  Są jeszcze ci co pamiętają…
  Osobiście znam pana, który zdejmował nabite niemowlęta z płotów…
  A pan lekko stawia znak równości, pomiędzy wysiedleniem wraz z calym dobytkiem, a okrutną smiercią!

  „Dlatego inicjatywa Adama Słomki w sprawie przybrania „pomarańczowej wstążki” na meczu otwarcia 8 czerwca 2012 r. wydaje się cenna. ”

  Pan Słomka może się cały wysmarować na pomarańczowo i iść na ten mecz.
  Nawet nie bronię włożyć mu pomarańczowej czapeczki z dzwoneczkami :)
  Będzie rozpoznawalny.

  Może coś z Dmowskiego?

  http://www.endecja.pl/historia/artykul/27

 6. realista
  | ID: ef011a1a | #6

  Czy w RP nie było nikogo kto by od razu proponował sprzedanie Euro?

Komentarze są zamknięte