15 nowo wyświęconych kapłanów Diecezji Opolskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dnia 26 maja, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 15 diakonów Diecezji Opolskiej przyjęło z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai święcenia prezbiteriatu. Oto sylwetki neoprezbiterów i parafie, do których zostali posłani:

Ks. Szymon Cała

Urodzony 8 czerwca 1987 r., syn Hanny i Janusza. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu. Ukończył II LO w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską napisał nt: „Rodzaje cierpienia w literaturze na podstawie twórczości Jacka Salija OP”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu.

Ks. Tadeusz Dziedzic

Urodzony 15 grudzień 1987 r., syn Grażyny i Kazimierza. Pochodzi z parafii pw. NSPJ w Raciborzu. Ukończył ZSOMS w Raciborzu. Pracę magisterską napisał nt.: „Nauka św. Augustyna o sakramencie chrztu na podstawie traktatu ÂŤO chrzcieÂť”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.

Ks. Andrzej Flak

Urodzony 24 kwietnia 1986 roku, syn Marii i Wilhelma. Pochodzi z parafii pw. Św. Franciszka w Borkach Wlk. Ukończył LO w Oleśnie. Pracę magisterską napisał nt.: „Samobjawienie Boga w Jezusie Chrystusie jako główny postulat teologii dialektycznej. Studium dogmatyczno-chrystologiczne na podstawie wybranych pism K. Bartha”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku.

Ks. Piotr Herok

Urodzony 21 czerwca 1987 r., syn Barbary i Waldemara. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni. Ukończył II LO w Opolu. Pracę magisterską napisał nt: „Mariologia Marcina Lutra jako źródło inspiracji twórczości Magnificat kompozytorów luterańskich do połowy XVIII wieku”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.

Ks. Artur Juzwa

Urodzony 10 lipca 1987 r., syn Wandy i Stanisława. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. Ukończył I LO w Prudniku. Pracę magisterską napisał nt: „Odkupienie jako owoc kenozy Chrystusa. Studium chrystologiczno-soteriologiczne na podstawie wybranych pism św. Bonawentury”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach.

Ks. Wojciech Kępkowski

Urodzony 30 października 1987 r., syn Ireny i Tadeusza. Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku. Ukończył LO w Ozimku. Pracę magisterską napisał nt.: „Teologia ciała na przykładzie ÂŤjęzyka partycypacjiÂť w 1 Kor 6,12-20. Studium biblijne – Egzegeza Nowego Testamentu”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich.

Ks. Łukasz Knosala

Urodzony 5 czerwca 1987 roku, syn Teresy i Zygmunta. Pochodzi z parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Ukończył LO w Głogówku. Pracę magisterską napisał nt.: „Reinterpretacja modlitwy chrześcijańskiej w świetle buddyzmu zen na podstawie twórczości Tomasa Mertona”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu.

Ks. Damian Kokurowski

Urodzony 10 listopada 1982 r„ syn Marii i Ryszarda. Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie. Ukończył Zespół Szkół RCKU w Nysie. Pracę magisterską napisał nt.: „Przypowieść o przewrotnych dzierżawcach -Łk20, 9 – 19. Studium egzegetyczno-teologiczne”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Głogówku

Ks. Tadeusz Komorek

Urodzony 29.11.1983r syn Danuty i Pawła. Pochodzi z parafii pw. św. Anny w Gamowie. Ukończył Liceum Profilowane w Komornie. Pracę magisterską napisał nt.: „Centralne idee teologii małżeństwa i rodziny w ujęciu Ruchu Fokolare”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Michał Krupa

Urodzony 7 grudnia 1986 r., syn Lidii i Andrzeja, pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe, ukończył Technikum Ekonomiczne w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską napisał nt.: „Odkrycia w Qumran i próby ich interpretacji”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

Ks. Maciej Kacper Poznalski

Urodzony 6 stycznia 1983 r., syn Marii i Władysława. Pochodzi z parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śl. (archidiecezja wrocławska). Ukończył Liceum Renowacji Zabytków w ZSB we Wrocławiu. Pracę magisterską napisał nt.: „Życie katolików polskich w Niemczech w świetle „Memoriału dotyczącego spraw kościelnych polskiej mniejszości narodowej w Niemczech z 1929 r.”

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Ks. Janusz Sobiś

Urodzony 11 czerwca 1987 r., syn Zofii i Piotra. Pochodzi z parafii św. Józefa w Raciborzu – Ocicach. Ukończył Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Pracę magisterską napisał nt.: „Zadania Kościoła w procesie wyzwolenia, na podstawie „Teologia wyzwolenia” Gustava Gutierreza”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Sebastian Szajda

Urodzony 25 maja 1986 r., syn Stanisława i Urszuli. Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Ukończył I LO w Kluczborku. Pracę magisterską nt.: „Religijne wymiary doświadczenia piękna”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jacka w Opolu.

Ks. Tomasz Szczeciński

Urodzony 18 października.1976 r., syn Grażyny Marii i Lucjana. Pochodzi z parafii pw. Św. Józefo Robotnika w Opolu Szczepanowicach. Ukończył PLSP w Opolu, pracę magisterską napisał nt.: „Ruch Odnowy w Duchu Świętym w świetle wybranych założeń pastoralnych Soboru Watykańskiego II”. Posiada licencjat rzymski z teologii.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.

Ks. Łukasz Szuster

Urodzony 19 marca 1985 r., syn Józefa i Marii. Pochodzi z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Kolnowicach. Ukończył I LO w Prudniku. Pracę magisterską napisał nt.: „Historia przymierza Jahwe z Izraelem (Ez 16,1-14)”.

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

Za: BP Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte