Rząd nie chce mówić o Smoleńsku

Niezależna Gazeta Obywatelska

Powtórzyła się sytuacja sprzed miesiąca, kiedy posłowie koalicji rządowej zadecydowali, że Sejm nie zajął się projektem uchwały wzywającej Moskwę do przekazania Polsce dowodów pozostawionych po katastrofie smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Wczoraj ta sama większość odrzuciła dwa kolejne wnioski: o włączenie do porządku obrad informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu MON przy wyposażaniu armii i wniosku zobowiązującego rząd do udzielenia informacji, jakie działania zamierza podjąć w związku z ustaleniami biegłych z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Przeciwko uzupełnieniu obrad Sejmu o pierwszy z wniosków głosowało aż 243 posłów (PO, PSL i SLD), za – 192 (PiS, RP i SP i jeden poseł PSL), czterech wstrzymało się od głosu. Podobne wyniki głosowania były przy drugim – za odrzuceniem podniosło rękę aż 280 posłów (PO, PSL, SLD i Ruchu Palikota), a za przyjęciem opowiedziało się 158 parlamentarzystów (PiS, SP oraz 5 posłów RP, 2 SLD i 1 PSL), od głosu wstrzymało się dwóch posłów. – To są dla mnie sprawy istotne i ważne. Każda propozycja, która zmierza do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, będzie przeze mnie popierana. Tak samo jeśli chodzi o sytuację polskiej armii. Każda informacja jest tu istotna – mówi w rozmowie z “Naszym Dziennikiem” Eugeniusz Kłopotek z PSL, który wczoraj jako jedyny z ludowców opowiedział się za włączeniem do porządku obrad obu wniosków. – Każdy głosuje według własnego uznania i sumienia – tak poseł PSL, który w głosowaniu nad kwietniowym projektem PiS wstrzymał się od głosu, skwitował postawę partyjnych kolegów. Tuż po głosowaniu o włączenie do porządku obrad informacji rządu o ujawnionych przez prokuratora wojskowego płk. Mikołaja Przybyła informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu resortu obrony przy wyposażaniu polskiej armii głos zabrał Antoni Macierewicz (PiS), szef parlamentarnego zespołu smoleńskiego. – Jesteśmy w takiej sytuacji już od dłuższego czasu, że wysoka izba na wniosek pani marszałek i klubów rządzących odrzuca możliwość przedstawienia wszelkich problemów związanych z dramatem smoleńskim. Pan premier systematycznie uchyla się od złożenia wyjaśnień w jednej z najbardziej dramatycznych i najważniejszych spraw, jakie stoją przed Polską w związku z tym dramatem. Trudno zrozumieć, panie premierze, dlaczego wysoka izba nie może usłyszeć informacji na temat ekspertyzy Instytutu Ekspertyz Sądowych zawierającej odczyt czarnej skrzynki Tu-154M. Ta ekspertyza obala wprost całą tezę zarówno pani Anodiny, jak i pana Millera. Pan się systematycznie uchyla przed stanięciem wobec wysokiej izby i społeczeństwa polskiego, żeby przedstawić te informacje – apelował Macierewicz do Donalda Tuska, który siedział w ławach rządowych. Polityk PiS zwrócił się do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o zwołanie Konwentu Seniorów, “by PO raz jeszcze rozważyła wprowadzenie tego wniosku pod obrady Sejmu”. Kopacz odmówiła, argumentując, że Konwent był zwoływany tuż przed rozpoczęciem głosowań, więc nie ma potrzeby go ponawiać.

Wiktymizacja rodziny Błasika

Oba głosowane wczoraj wnioski PiS złożyło do laski marszałkowskiej w styczniu. Ten dotyczący ustaleń krakowskiego instytutu trafił do marszałek Sejmu dzień po informacji prokuratury na temat ustaleń biegłych. Oba wnioski przeleżały u marszałek Kopacz aż cztery miesiące. Dłużej, zgodnie z regulaminem Sejmu, nie mogły. A to, w opinii Mariusza Błaszczaka, szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, obrazuje intencje obozu rządzącego. – Nie było woli ze strony pani marszałek, by wcześniej rozszerzyć porządek obrad Sejmu o te informacje, mimo że niejednokrotnie pytaliśmy o to na posiedzeniach Konwentu Seniorów. W naszej ocenie, świadczy to o tym, że rządzący w naszym kraju nie mają woli, by wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Podobnie rzecz się ma z wyjaśnieniem informacji podanych przez płk. Przybyła, który mówił o wyłudzaniu ogromnych sum z budżetu wojska, co jednak pozostało bez echa. Dlatego złożyliśmy wniosek o informację prezesa Rady Ministrów, który jest przecież zwierzchnikiem MON, by wypowiedział się w tej kwestii. I tu jednak koalicja rządząca nie wykazuje żadnej woli, by tę sprawę wyjaśnić – ocenia Błaszczak. Tuż przed wczorajszymi głosowaniami nad wnioskami PiS Kopacz, powołując się na regulamin Sejmu, wyraźnie podkreśliła, że głosowania nie mogą być poprzedzone debatą ani pytaniami ze strony posłów. – Najwidoczniej rząd obawia się czegoś, jeżeli nie chce takiej informacji udzielić i publicznie zabrać głosu w tych obu sprawach. Chyba że ma coś do ukrycia – ocenia całą sytuację Bartosz Kownacki, poseł Solidarnej Polski. – Z tym że ta druga kwestia, dotycząca czarnych skrzynek i ustaleń Instytutu Sehna, to jest już kwestia nie tylko obawy, ale też ogromnej nieprzyzwoitości ze strony pana premiera Tuska i minister Kopacz, którzy śmieją się w oczy rodzinie gen. Andrzeja Błasika w sytuacji, gdy cały materiał dowodowy przeczy jego obecności w kokpicie. Rząd zachowuje się tu w sposób nieprzyzwoity i prymitywny. Takie zachowanie nie przystoi takiej osobie jak pani Kopacz, która już raz polską opinię publiczną wprowadziła w błąd, mówiąc o udziale polskich patomorfologów przy sekcjach zwłok. Rząd po raz kolejny wiktymizuje panią Ewę Błasik, w czym prym wiodą niektórzy urzędnicy administracji pana premiera Tuska, twierdząc, że pan gen. Błasik był w kokpicie. Ale żaden z nich nie chce się przyznać do tego, kto jego głos rozpoznał – wskazuje Kownacki.

Autor: Anna Ambroziak

Źródło: www.bibula.com; Za: Nasz Dziennik, Czwartek, 10 maja 2012, Nr 108 (4343)

Komentarze są zamknięte