Komunikat Zarządu Województwa Opolskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

W związku z pojawiającymi się w mass mediach kolejnymi wypowiedziami i opiniami informuję w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego, że kwestia formalnego połączenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu i Opolskiego Centrum Onkologii na obecnym etapie  nie jest priorytetem województwa opolskiego, m.in. ze względu na dobre i stabilne wyniki finansowe obu placówek.

Priorytetami województwa opolskiego muszą być i są:

  1.  działania związane z ograniczeniem negatywnych wyników finansowych kilku naszych jednostek ochrony zdrowia, które mogą skutkować koniecznością dopłat z budżetu województwa na koniec 2012 roku, pokrywających ujemne wyniki finansowe lub wymuszą przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego;
  2. opracowanie w pilnym terminie nowej strategii ochrony zdrowia województwa opolskiego, będącej elementem strategii rozwoju województwa i wyznaczającej priorytety działań na przyszłość;
  3. sprawne zakończenie realizowanej inwestycji w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, jak również podjęcie decyzji w sprawie niezbędnych inwestycji w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

 

W imieniu Zarządu Województwa Opolskiego

 

Józef Sebesta

Marszałek Województwa Opolskiego

Komentarze są zamknięte