Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska

19 kwietnia 2005 r. Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę w 90. rocznicę ludobójstwa, popełnionego na ludności ormiańskiej w Turcji podczas I wojny światowej. Projekt uchwały, który przedstawiło Prezydium Sejmu odczytał marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz. W Sejmie obecny był ambasador Armenii w Polsce dr Ashot Hovakimian oraz delegacja Ormian. Posłowie wysłuchali uchwały w ciszy na stojąco: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Turcji podczas I wojny światowej. Pamięć o ofiarach tej zbrodni i jej potępienie jest moralnym obowiązkiem całej ludzkości, wszystkich państw i wszystkich ludzi dobrej woli”. Uchwale towarzyszyło uzasadnienie:

Podczas pierwszej wojny światowej (począwszy od kwietnia 1915 roku) armia Imperium Otomańskiego wymordowała około półtora miliona Ormian. Mordowano zarówno aresztowanych przedstawicieli ormiańskich elit, jak i ofiary (również morderczych) deportacyjnych marszów śmierci. Ta zaplanowana i systematycznie zrealizowana zbrodnia była pierwszym aktem ludobójstwa w XX wieku. Ludobójstwo Ormian zostało upamiętnione przez liczne Uchwały Parlamentów całego świata (m.in. Unii Europejskiej, Francji, Włoch, Kanady, Rosji, Grecji, Argentyny, Urugwaju, Szwajcarii). Polska jednak ma tutaj powinność szczególną. Historia mocno związała nasze narody, czego świadkami jest społeczność Polaków- Ormian, która dała Polsce wybitnych ludzi Kościoła, artystów, polityków. Uchwała Sejmu RP jest więc wyrazem solidarności pamięci i żałoby, w której w 90. rocznicę tej zbrodni cały naród łączy się z polską społecznością ormiańską”.

Równocześnie w Sejmie otwarta została prezentacja multimedialna „Pierwszy holocaust XX wieku” dotycząca zagłady Ormian. Organizatorami prezentacji jest Ormiański Komitet Obchodów 90. Rocznicy Ludobójstwa i Wydawnictwo Fronda.

Przypomnijmy, Turcy dokonali ludobójstwa ludności ormiańskiej w latach 1915–1917. Ocenia się, że w jego wyniku zginąć mogło około 1,5 mln ludzi. Szacuje się, że w wyniku całej operacji liczba Ormian w Turcji spadła z 2,1 miliona w 1912 r. do zaledwie 150 tysięcy w 1922 r. Trzeba pamiętać, że Ormianom śmierć zadawano w niezwykle okrutny sposób: topiono, zakopywano żywcem do ziemi, spychano w przepaści górskie, torturowano w wymyślny sposób, palono żywcem, głodzono. Ludobójstwo Ormian jest drugim po Holocauście najlepiej udokumentowanym i opisanym ludobójstwem dokonanym przez władze państwowe na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Jednym z ubocznych skutków tego ludobójstwa stało się powstanie światowej diaspory ormiańskiej. 24 kwietnia każdego roku społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swego narodu. Organizowane są zarówno w ojczystej Armenii jak i poza jej granicami, również w Polsce.

Choć dziś nie ma wątpliwości, że na ludności ormiańskiej dokonano ludobójstwa, to przez wiele lat nad tą zbrodnią panowała zmowa milczenia – Turcja była zbyt ważnym sojusznikiem dla światowych mocarstw. Jednak w ostatnich latach kolejne parlamenty podejmują uchwały, w których stwierdzają, że Rzeź Ormian była ludobójstwem. Do tej pory ludobójstwo Ormian oficjalnie uznały następujące państwa: Argentyna, Armenia, Austria, Australia, Belgia, Chile, Cypr, Francja, Grecja, Holandia, Kanada, Liban, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Urugwaj, Walia, Watykan, Wenezuela i Włochy oraz w 2010 r. USA. Ponadto w dniu 22 grudnia 2011 r. izba niższa francuskiego parlamentu wprowadziła prawo przewidujące rok więzienia i 45 tys. euro grzywny za każde publiczne negowanie faktu ludobójstwa Ormian w latach 1915-1917. Spośród ciał międzynarodowych uznających Rzeź Ormian za fakt historyczny wymienić można: Parlament Europejski (dwukrotnie: w 1987 i 2004 r.), Radę Europy, Podkomisję ONZ ds. Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstw, Światową Radę Kościołów czy Amerykańską Unię Organizacji Żydowskich. Fakt ten uznał też podczas swojej pielgrzymki do Armenii papież Jan Paweł II.

Więcej zob. na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo_Ormian

Komentarze są zamknięte