50 pytań o aborcję: skutki dokonania aborcji

Niezależna Gazeta Obywatelska

16. Jakie komplikacje mogą wystąpić u matki na skutek dokonania aborcji?

U kobiety, która poddaje się zabiegowi aborcji, mogą wystąpić między innymi następujące komplikacje:

Krwotok: W czasach, gdy poprzez krew może być przenoszony wirus HIV, krwotok z macicy może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla życia matki: kobiety poddające się aborcji mogą w związku z tym wymagać transfuzji krwi na skutek dużych krwotoków. Z tego powodu przyjmowanie pigułki RU-486 wymaga ścisłej kontroli z uwagi na występowanie ryzyka krwotoku.

Zakażenie: Jeżeli resztki płodu pozostaną w macicy lub narzędzia nie są sterylne, matce grozi bezpłodność do końca życia wskutek zakażenia jajowodów.

Uszkodzenie szyjki macicy: Narzędzia stosowane do rozszerzenia ujścia macicy, poprzez jego nadmierne rozwarcie, mogą spowodować poronienia i przedwczesne porody.

Na przykład poronienia sztuczne (aborcje) mogą prowadzić do poronień samoistnych przy kolejnych ciążach.

Przebicie ścianki macicy: Narzędzie może przebić ściankę macicy, powodując jej zapalenie (…); może to doprowadzić do konieczności usunięcia całej macicy, co czyni kobietę na zawsze bezpłodną.

Przebicie jelit: Jeżeli w trakcie aspiracji (zasysania) lub łyżeczkowania, na skutek nieostrożnego ruchu, narzędzie przebije macicę, a następnie jelito grube, konieczna jest operacja chirurgiczna (resekcja) w celu usunięcia uszkodzonego odcinka jelita.

Za: „50 pytań i odpowiedzi o aborcji”, Rozdział I — Skutki przerywania ciąży. Wydawca: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Sprzeciwiasz się temu. Dołącz do uczestników Marszu dla Życia i Rodziny

Komentarze są zamknięte