Kształt naszego państwa. Rzeczpospolita Wolnych Polaków [pytania referendalne]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Nic nie przesądzamy, dajemy tylko naszym Rodakom szansę na wypowiedzenie się w jakim państwie chcą żyć? Jak ma wyglądać system wyborczy, jak maja być powoływani sędziowie i prokuratorzy, jak państwo ma traktować rodziny i jaką ma pełnić rolę w gospodarce.

To są w wielu sprawach tylko zręby rozwiązań – bo inaczej w referendum być nie może. Stanowczo ważne jest pytanie o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – bo to jest przywrócenie władzy zwierzchniej Narodu nad sejmem.

Podobnie jest z sędziami i prokuratorami. Tu też idzie o fundamentalną zasadę – zwierzchności Narodu.

Dosyć tego sobiepaństwa! Dosyć rozszarpywania Polski przez koterie – partyjne, sędziowskie czy prokuratorskie. ONI wszyscy zapewnili sobie bezkarność i dożywotnie sprawowanie władzy. Wykluczyli konkurencję i jakąkolwiek kontrolę nad sobą z wyjątkiem pseudokontroli swoich kolesiów.

To się musi skończyć, bo to nie jest demokracja i rządy prawa. Zostały zachwiane fundamenty ładu demokratycznego – dlatego to państwo – III RP – jest nielegalna w świetle artykułu 4 Konstytucji.

Stąd nasze referendum stanowi dla NICH zagrożenie, bo to jest działanie suwerennego Narodu, bez pytania o zgodę, bez adresowania do NICH naszych postulatów.

Jedynym postulatem jaki skierujemy do NICH, jeśli oczywiście Referendum Obywatelskie obejmie znaczną część naszego społeczeństwa, będzie postulat:

„Wszyscy won!”

To jest nasz cel.

Autor: Janusz Sanocki. organizator „Kongresu Protestu”, inicjator Referendum Obywatelskiego

Więcej na www.referendumobywatelskie.pl/

O co należy zapytać Polaków?

1. Czy jesteś za tym, aby posłowie do Sejmu byli wybierani przez obywateli większością głosów w jednej turze wyborczej, spośród kandydatów wyłanianych swobodnie przez wyborców w każdym z 460 jednomandatowych okręgach wyborczych?

2. Czy jesteś za likwidacją finansowania partii politycznych przez państwo?

3. Czy jesteś za przywróceniem społeczeństwu prawa do referendum bez progu frekwencyjnego ,  które powinien zarządzać Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej obligatoryjnie po zebraniu 500 tys. podpisów przez obywateli .

4. Czy jesteś za wprowadzeniem zasady wybieralności sędziów i prokuratorów przez społeczeństwo oraz wprowadzeniem ław przysięgłych  do sądownictwa?

5. Czy jesteś za likwidacją przywilejów zawodowych dla prawników i otwarciem zawodów prawniczych, tj. za likwidacją tzw. aplikacji, likwidacją Krajowej Rady Sądownictwa, likwidacją immunitetów dla sędziów i prokuratorów?

6. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu emerytalnego i wieku przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat?

7. Czy jesteś za ograniczeniem i redukcją ilości stanowisk w administracji rządowej i samorządowej, likwidacją zbędnych szczebli administracji i zbędnych, wprowadzających zamęt instytucji jak Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Narodowego Funduszu Zdrowia?

8. Czy jesteś za objęciem państwową opieką rodzin wychowujących dzieci – przyznaniem zasiłku na każde dziecko, finansowaniem przez państwo w 100% żłobków i przedszkoli, wprowadzeniem liczących się ulg podatkowych na każde wychowywane dziecko oraz przedłużeniem urlopów macierzyńskich?

9. Czy jesteś za tym by Państwo Polskie przejęło bezpośrednią odpowiedzialność za prowadzenie kluczowych dziedzin gospodarki jak: energetyka, rurociągi, kolej, kluczowe banki i ubezpieczenia społeczne, , a także zarządzanie autostradami (które powinny być bezpłatne)?

10. Czy jesteś za powołaniem parlamentarnej komisji do zbadania nadużywania prawa przez urzędników ZUS i Urzędów Skarbowych na niekorzyść polskich przedsiębiorców, oraz objęciem abolicją zusowską i podatkową przedsiębiorców dotkniętych takim działaniem?

Komentarze są zamknięte