Dziwne praktyki w powiecie opolskim przy budynku starostwa

Niezależna Gazeta Obywatelska18

Po tym jak jakiś czas temu wojewoda wypowiedział staroście opolskiemu umowę najmu pomieszczeń, które ten zajmował w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, powiat opolski został z poważnym problemem. Przez ostatnie kilkanaście lat władzom powiatu nie udało się zorganizować własnej siedziby z prawdziwego zdarzenia, wypowiedzenie umowy najmu pomieszczeń oznaczało gorączkowe poszukiwania nowego lokum. Gdy już potencjalne nowe miejsce zostało znalezione zarząd powiatu zlecił wykonanie opinii o stanie technicznym budynku i to właśnie ta opinia stanowi spory problem dla rządzącej powiatem opolskim koalicji MN-PO. Jak ustalili radni z komitetu Nasz Samorząd (NS) w opinii znalazły się sformułowania, iż niektóre rozwiązania techniczne w  budynku lub ich brak stanowią zagrożenie dla życia ludzi… Starosta jednak nie zraża się istniejącymi zagrożeniami i dzielnie urzęduje w nowej siedzibie. Na wczorajszej sesji po zapytaniu radnego Tomasza Strzałkowskiego (NS), urzędnicy starostwa przyznali, że w budynku, pomimo wcześniejszych deklaracji, nie będzie zainstalowanej windy, a osoby niepełnosprawne będą obsługiwane na parterze…

To jednak nie koniec perypetii związanych z przywołanymi opiniami dot. budynku. Jak ustalił radny Tomasz Strzałkowski, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zleceniu wykonania umowy na swoim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 r., natomiast zlecenie jej wykonawcy nastąpiło dwa dni wcześniej – 13 czerwca 2011 r., a dodatkowo zleceniobiorca złożył ofertę dzień później niż otrzymał zlecenie jej wykonania, tj. 14 czerwca 2011 r. Na tej i konkurencyjnej ofercie brakowało pieczątek potwierdzających ich datę wpływu!

Starosta nie potrafił wyjaśnić tej sytuacji. Zadeklarował, że uczyni to w najbliższych dniach. Tryb postępowania jaki wynika z dokumentacji obrazuje bardzo niepokojącą sytuację. Mam nadzieję, że panu staroście uda się przekonująco wytłumaczyć, jak to tego doszło, że udzielono zlecenia zanim otrzymano ofertę oraz czy decyzje zapadają podczas oficjalnych obrad organu powiatu, czy na jakimś innym forum – komentuje dla NGO Strzałkowski.  Sprawa wydaje się być ciekawa, a NGO zamierza się przypatrywać dalszemu jej obrotowi. Starosta Opolski Henryk Lakwa (MN) na antenie Radia Opole zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek sprawę wyjaśni, gdy pozna szczegóły.

Oprac. Tomasz Kwiatek

 1. allan
  | ID: f45ceff9 | #1

  CCCCCC BBBBBBB AAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!

 2. svatopluk
  | ID: e2eda6f5 | #2

  oan Strzałkowski już nie dręczy mniejszości?

 3. T
  | ID: 2bc6a9fa | #3

  @svatopluk
  Przestrzeganie prawa i obrona polskości to nie dręczenie mniejszosci. Mniejszość niemiecka na Opolszczyznie rzadzi od 1989 r., więc gdzie tu dręczenie. Wrecz przeciwnie mniejszość stanowi o większości.

 4. svatopluk
  | ID: e2eda6f5 | #4

  Demokracja to nie dyktatura większości.
  MN jak już to tylko współrządzi.

 5. Anonim
  | ID: 8451286c | #5

  Hańba – Szwab rządzi Polską Ziemią ! ! !. Swoją drogą CBA jak najbardziej WSKAZANE !

 6. Anonim
  | ID: 8451286c | #6

  @svatopluk

  „MN jak już to tylko współrządzi.”

  Skoro współrządzi to dlaczego ? ? ? STAROSTĄ jest członek Mniejszości Niemieckiej ? ? ?

  Pytanie retoryczne ! ! !

 7. Oppelner
  | ID: b3b4c8f9 | #7

  *T: Dręczenie to może niedokładne słowo, ale niesprzyjanie, a czasami wręcz celowe działanie na niekorzyść to już nie jest zgodne z pokojowymi zasadami współżycia

 8. Anonim
  | ID: 64bfd8d2 | #8

  Pytanie retoryczne do Volksdeutsche’ów :

  Czy w Niemczech jest jakiś Starosta z Mniejszości Polskiej ? ? ?

  Tyle w temacie – więc svatopluk pakuj walizki i Fluege Zuruck Nach Berlin.

  Auf Widersehen

 9. Anonim
  | ID: 206ac6d9 | #9

  A jak ma być kiedy takiego nie wybrano!
  Polskich emigrantów nie chętnie wybierają w przeciwieństwie do śląskich autochtonów.
  Tyle w temacie-wracaj skąd przylazłeś…..

  Auf wiEdersehen

 10. Miśkul
  | ID: a209e2ab | #10

  Tylko jeden wniosek – CBA
  Przedmówcy mają rację – C B A
  Co to za państwo kiedy SZWABSTWO okrada Polaków na POLSKIEJ ZIEMII !

 11. svatopluk
  | ID: c99e9604 | #11

  Anonim :
  Pytanie retoryczne do Volksdeutsche’ów :
  Czy w Niemczech jest jakiś Starosta z Mniejszości Polskiej ? ? ?
  Tyle w temacie – więc svatopluk pakuj walizki i Fluege Zuruck Nach Berlin.
  Auf Widersehen

  Jakie „zuruck”?
  Ja jestem u siebie od wieków:)

 12. svatopluk
  | ID: c99e9604 | #12

  Anonim :
  Pytanie retoryczne do Volksdeutsche’ów :
  Czy w Niemczech jest jakiś Starosta z Mniejszości Polskiej ? ? ?
  Tyle w temacie – więc svatopluk pakuj walizki i Fluege Zuruck Nach Berlin.
  Auf Widersehen

  2 posłów w Bundestagu.
  To chyba 2 razy więcej niż w Sejmie.

 13. svatopluk
  | ID: c99e9604 | #13

  Miśkul :
  Tylko jeden wniosek – CBA
  Przedmówcy mają rację – C B A
  Co to za państwo kiedy SZWABSTWO okrada Polaków na POLSKIEJ ZIEMII !

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Art. 35.

  Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
  Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

 14. Miśkul
  | ID: c768de33 | #14

  CBA czas wezwać:

  „Jak ustalił radny Tomasz Strzałkowski, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zleceniu wykonania umowy na swoim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 r., natomiast zlecenie jej wykonawcy nastąpiło dwa dni wcześniej – 13 czerwca 2011 r., a dodatkowo zleceniobiorca złożył ofertę dzień później niż otrzymał zlecenie jej wykonania, tj. 14 czerwca 2011 r. Na tej i konkurencyjnej ofercie brakowało pieczątek potwierdzających ich datę wpływu!”

 15. T
  | ID: 2bc6a9fa | #15

  @svatopluk

  Konstytucja RP
  Art. 5.

  Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

  Art. 6.

  1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

  2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

 16. svatopluk
  | ID: 8e913dc0 | #16

  Twoje artykuły nie wykluczają mego.
  Nie widzę sprzeczności.

  Twoje artykuły nie mówią też nic o asymilacji.

 17. | ID: 92d2f26f | #18
Komentarze są zamknięte