Zmiana na stanowisku Wojewódzkiego Komendanta Policji w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W miejsce Bogdana Klimka, która dotychczas pełnił funkcję Komendanta Opolskiej Policji, został powołany Komendant z woj. Lubuskiego Leszek Marzec. Jednak nie znamy jeszcze dokładnie dokładnej daty rozpoczęcia służby w Opolu, przez nowego komendanta.Zmiana nastąpiła ponieważ Bogdan Klimek złożył raport o przejście na emeryturę, podobnie jak jego zastępca Tadeusz Kulesza. Ich odejście może mieć również związek z odwołaniem dotychczasowego Komendanta Głównego Policji. Nowym Komendantem Głównym został nadinsp. Marek Działoszyński, który zapowiedział wiele zmian kadrowych.

Oprac. ŁŻ

  1. Rafał
    | ID: 94b351ad | #1

    Jeden milicjant zastąpił drugiego milicjanta. Natchmiast przeprowadzić weryfikacje w Policji. wywalić z Polskiej Policji wszystkich milicjantów służących w aparacie reperkusji PRLu. Nigdy w Polsce nie będzie demokracji jak w szeroko pojetym wymiarze sprawiedliwości będą pracować sługus służące PZPRowi-organizacji wrogiej Demokracji i Wolnej Polsce

Komentarze są zamknięte