O prześladowaniu chrześcijan na UO

Niezależna Gazeta Obywatelska

We worek 8 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UO (ul. Katowicka 87) odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Prawno-etycznych aspektów prześladowań chrześcijan w kontekście rezolucji Unii Europejskiej”.  Dodatkowe informacje dostępne są także na stronach internetowych WPiAUO: http://prawo.uni.opole.pl/ i WTUO: http://wt.uni.opole.pl/. Program konferencji można pobrać tutaj.

Będzie można posłuchać m.in naukowców prezentujących takie tematy, jak „Represje podatkowe wobec kościelnej akcji charytatywnej w PRL”, „Czy starożytni Rzymianie prześladowali tylko chrześcijan?” oraz „Wolność religijna a prześladowanie chrześcijan w Konstytucji RP i wobec rezolucji UE”. Serdecznie zapraszamy.

Za: Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte