Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny

Niezależna Gazeta Obywatelska

W dniach 23-25 września 2011 r. zapraszamy na doroczną Pielgrzymkę Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny, która odbędzie się pod hasłem: „Oddane Bogu jak Maryja„. Punktem centralnym pielgrzymki będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai (sobota, godz. 11.00 w bazylice św. Anny), po której najbardziej zaangażowanym zostaną wręczone dyplomy i wyróżnienia. W spotkaniu na Górze św. Anny weźmie udział ok. 1300 marianek z całej diecezji. Szczegółowy program przedstawiony jest poniżej.

 

PIĄTEK, 23 września 2011 r.

 • 18.00 – Powitanie w Domu Pielgrzyma
 • 18.30 – Kolacja
 • 19.30 – Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przygotowanie do Eucharystii
 • 20.00 – Eucharystia w Domu Pielgrzyma zakończona Apelem Jasnogórskim (pod przewodnictwem ks. Rudolfa Pierskały, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Opolu)
 • 21.00 – Pogodny wieczór (przedstawienie) „Miłosierdzie Boże i św. s. Faustyna”
 • 22.30 – Cisza nocna

SOBOTA, 24 września 2011 r.

 • 7.30 – Pobudka
 • 8.00 – Godzinki ku czci NMP
 • 8.30 – Śniadanie
 • 9.30 – Modlitwa Różańcowa (przy grocie)
 • 10.30 – Przygotowanie do Eucharystii-okazja do Sakramentu Pokuty
 • 11.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Czai w bazylice św. Anny, a po niej z wręczeniem dyplomów-wyróżnień dla Dzieci Maryi
 • 12.30 – Obiad
 • 13.00 – Czas wolny
 • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (w auli św. Maksymiliana Kolbego)
 • 15.30 – Spotkania w grupach wiekowych (plan A)
 • 18.00 – Kolacja
 • 19.00 – Pogodny wieczór
 • 21.30 – Modlitwy wieczorne
 • 22.00 – Cisza nocna

NIEDZIELA, 25 września 2011 r.

 • 7.30 – Pobudka
 • 8.00 – Modlitwy poranne
 • 8.15 – Śniadanie
 • 9.30 – EUCHARYSTIA w Domu Pielgrzyma
 • 11.00 -Wyjazd (powrót) do domów

Za: BP Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte