Wanda Półtawska przyjaciółka Jana Pawła II w Nysie

Niezależna Gazeta Obywatelska

W ramach Tygodnia Wychowania Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie zorganizowało poświęcone temu zagadnieniu spotkanie z Wandą Półtawską, które odbędzie się w piątek 16 września w budynku szkoły.
godz. 13.30 – spotkanie z maturzystami
godz. 17.30 – spotkanie  z rodzicami

Od 12 września trwa Tydzień Wychowania, którego hasłem są słowa: „Wszyscy zacznijmy wychowywać”. Otworzył go list pasterski czytany w pierwszą niedzielę września (4.09).Celem Tygodnia jest zwrócenie uwagi na potrzebę wychowywania młodzieży, a nie jedynie przekazywanie im wiedzy oraz pokazanie wychowawczej funkcji Kościoła we współpracy ze szkołą i rodziną. Szkoła dziś zbyt często tylko kształci, a zapracowani rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede wszystkim o zapewnienie potrzeb materialnych. Dlatego jest pilna potrzeba, żeby się zająć sprawami wychowania. Tydzień Wychowania zakończy się w niedzielę 18 września.

Wanda Półtawska z d. Wojtasik (ur. 2 listopada 1921 w Lublinie) doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II, obecna przy jego śmierci. Znana jest korespondencja z 1962, skierowana do włoskiego zakonnika i późniejszego świętego katolickiego Pio z Pietrelciny przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, z prośbą o modlitwę o uleczenie Wandy Półtawskiej z choroby nowotworowej i późniejsze podziękowanie papieża za skuteczną interwencję. Korespondencja listowna z Janem Pawłem II trwająca aż do jego śmierci stanowiła utajniony materiał dowodowy w procesie beatyfikacyjnym.

Za: Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte