Kartka z kalendarza: dziś mija 173. rocznica urodzin poety Adama Asnyka

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Adam Prot Asnyk (ps. Jan Stożek, El…y) urodził się 11 września 1838 r. w Kaliszu. Był polskim poetą i dramatopisarzem, a także członkiem Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego.

Adam Asnyk pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych – jego ojciec brał udział w powstaniu listopadowym. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Realnej w Kaliszu studiował w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie (1856), w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie (1857–59) oraz na uniwersytetach we Wrocławiu (1859–60), gdzie działał w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim, Paryżu (1861) i Heidelbergu (1861–62). Brał udział w ruchu spiskowym; w 1860 r. został aresztowany i uwięziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W powstaniu styczniowym był członkiem tzw. wrześniowego Rządu Narodowego. W latach 1864–67 przebywał za granicą. W tym czasie rozpoczął swoją twórczość literacką. Jego liryka w tym okresie była wyrazem rozterki duchowej poety, przeżywającego kryzys światopoglądowy, pogłębiony klęską narodową. W 1866 r. uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu. Po powrocie do kraju przebywał we Lwowie, a w 1870 r. zamieszkał w Krakowie. W tym czasie rozpoczął poszukiwanie własnej drogi twórczej. Pisał erotyki, wiersze oparte na motywach ludowych, lirykę refleksyjną. Najpełniejszym wyrazem tej zintelektualizowanej poezji jest cykl 30 sonetów Nad głębiami (1883-94), który przyniósł mu miano „poety-filozofa”.

W 1875 r. Asnyk ożenił się z Zofią Kaczorowską, z którą miał syna Włodzimierza. W styczniu 1882 r. został wydawcą krakowskiego dziennika Reforma, przemianowanego w listopadzie tego roku na Nową Reformę, której redaktorem odpowiedzialnym był od grudnia 1889 r. do stycznia 1895 r. Od 1884 r. był radnym miejskim w Krakowie. W 1889 r. został posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego. W 1890 r. uczestniczył w sprowadzeniu z Paryża prochów Adama Mickiewicza. Był jednym z organizatorów Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (1882). Podejmował wyprawy wysokogórskie w Tatry – był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. Wiele podróżował po Europie. Zmarł 2 sierpnia 1897 r. w Krakowie. Pochowano go na Skałce w Krakowie.

Więcej zobacz na: http://asnyk.kulturalna.com/

Oprac. T. Kwiatek (źródło wikipedia)

  1. .
    | ID: 97a5fb6e | #1
Komentarze są zamknięte