Watch DOG: Kampania PO w urzędach

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Kolejna zagrywka Leonardy Płoszaj w tej kampanii! Jak się dowiedzieliśmy, 25 sierpnia po południu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 25 sierpnia obyło się spotkanie partyjne PO. Leo Płoszaj zbierała na nim od ludzi z lokalnego koła listy poparcia dla Senatora Wacha i na kandydatów do Sejmu RP oraz rozdawała materiały agitacyjne – książeczkę. Czy tak można? Spójrzmy w obowiązujące w naszym państwie przepisy prawne:  

Kodeks wyborczy stanowi:

Art. 108. § 1. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

  1)  na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;

Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:

  1)  na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,

  2)  na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

  3)  na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

  4)  w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje

–    podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.

Dodatkowo mamy jeszcze zarządzenie burmistrza Niemodlina, który zawiera cennik – komercyjny oraz ulgowy :

1 zł./ m2 dla organizacji pozarządowych i  na biura poselskie – ale nic nie mówi o bezpłatnym użyczaniu na spotkania partyjne.

Jak się dowiedzieliśmy, Urząd Miejski w Niemodlinie nie pierwszy raz wspiera PO w czasie kampanii wyborczej. Już rok temu podczas kampanii samorządowej urząd również wspierał tę formację partyjną. Przykładowo, pod koniec 2009 r. burmistrz miasta udostępnił salę w Domu Kultury dla PO na spotkanie, które organizowała pani Płoszaj – zwana też Lońką –  wraz z Barbarą Kamińską. Na tym spotkaniu PO pokazywała jak wspiera rozwój wsi w ramach  PROW-u. Pewnie przypadkowo tylko PO poparło Mirosława Stankiewicza (kiedyś popierany przez Posła Sławomira Kłosowskiego z PiS) na urząd Burmistrza Niemodlina w wyborach? Co prawda na spotkaniu był przedstawiciel z ARiRR w Opolu ale to przecież z koalicyjnego PSL-u. Na tym spotkaniu został oficjalnie przedstawiony ówczesny kandydat do Sejmiku Tomasz Kostuś. Obecny był też poseł Buła. Rozdawano partyjne gadżety, i chyba tylko dla niepoznaki na spotkaniu mówiono również o PROW-ie opracowanym przez Urząd Marszałkowski.

Autor: Watch DOG

  1. Ozi
    | ID: 7b2d02b6 | #1

    To standardy POmyji! Poziom hykokryzji sięga zenitu,a swoja droge to ciekawe jak nisko upadł Stankiewicz.

  2. gość
    | ID: 78969706 | #2

    dlaczego mnie nie dziwi niekompetencja i dyletanctwo w tym przypadku…

Komentarze są zamknięte