Posłowie chcą ustanowić rok 2012 „Rokiem ks. Piotra Skargi”

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Ustanowienie roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi jest przedmiotem uchwały, którą przyjmą posłowie na ostatnim w tej kadencji, 100. posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 15 i 16 września. W przyszłym roku minie czterechsetna rocznica śmierci kaznodziei.

W uchwale posłowie podkreślają, że w rocznicę śmierci kapłana, który „dzielnie, słowem i czynem, zabiegał o szacunek dla Ojczyzny i lepszy byt dla rodaków, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu Jego zasług, postanawia oddać hołd Piotrowi Skardze„. Dalej w uzasadnieniu czytamy o ks. Skardze: „Posiadał wielki talent krasomówczy, potrafił zdobyć posłuch wśród ludzi wszystkich stanów, słuchali go nawet królowie. Zapisał się na kartach historii jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz Ten, który w trosce o Ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku”.

Posłowie przypominają też działalność filantropijną oraz zdolności pisarskie ks. Skargi, które zaowocowały napisaniem „Żywotów świętych”, docenianych później przez największych polskich poetów jak Adam Mickiewicz.

Przypomnijmy. Piotr Skarga (Powęski) (1536-1612) był kaznodzieją Zygmunta III Wazy, rektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego, założycielem kolegiów jezuickich w Połocku, Rydze i Dorpacie. W Krakowie założył Bank Pobożny, Arcybractwo Miłosierdzia, Komorę Potrzebnych, które opiekowały się ubogimi. Był autorem wielu książek i kazań, ale prawdziwym bestsellerem były czytane do dziś „Żywoty świętych”. Został pochowany w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Jak się NGO dowidziało, z tej ustawy bardzo cieszą się przedstawiciele zaprzyjaźnionego z nami Instytutu Piotra Skargi w Krakowie, wydawcy dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, którzy już planują na tę okoliczność wiele inicjatyw z okazji tej okrągłej rocznicy.

Oprac. TK za www.fronda.pl /eMBe/KAI

  1. NGO
    | ID: 33277a8b | #1
Komentarze są zamknięte