Sanocki zaprasza w sobotę do Nysy

Niezależna Gazeta Obywatelska2

W imieniu organizatorów – Opolskiego Stowarzyszenia „Obywatele Przeciw Bezprawiu” oraz Stowarzyszenia „Liga Nyska” pragnę wszystkich gorąco zaprosić do udziału w spotkaniu pod hasłem „Przywrócić zwierzchnictwo Narodu nad władzą ustawodawczą i sądowniczą!”.

Spotkanie odbędzie się w Nysie, w Muzeum przy ul. Biskupa Jarosława 11, w sobotę 16 lipca br. – rozpoczęcie o godz. 11.00 (rejestracja uczestników od 10.30).

Podczas spotkania przedstawimy jego uczestnikom inicjatywę grupy obywateli, mieszkańców woj. opolskiego, skupionych w Lidze Nyskiej mi Stowarzyszeniu „Przeciw Bezprawiu”, przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum o „Przywrócenie zwierzchnictwa Narodu nad władzą ustawodawcza i sądowniczą”, w którym obywatele będą mogli odpowiedzieć na następujące pytania:

1) Czy jesteś za tym, by co najmniej 2/3 posłów było wybieranych w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, zwykłą większością głosów?

2) Czy jesteś za wprowadzeniem zasady wybieralności sędziów mi prokuratorów w wyborach powszechnych, przez obywateli spośród osób spełniających warunek wykształcenia i praktyki?

3) Czy jesteś za tym by sędziowie, którzy wydali wyroki uznane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za niezgodne z prawem (naruszające Konwencję Praw Człowieka i Obywatela) ponieśli materialną odpowiedzialność za odszkodowania wypłacone przez Rzeczpospolitą?

Podniesione przez nas, w pytaniach referendalnych, kwestie są – naszym zdaniem – fundamentalnymi postulatami ustrojowymi, zmierzającymi do realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu (art. 4 Konstytucji) nad wszelkimi władzami.

Obecnie posłowie zależą od partyjnych kierownictw, co jest wynikiem stosowania partyjnej (tzw. proporcjonalnej) ordynacji wyborczej oraz ustawy o finansowaniu partii politycznych. Sędziowie zaś w praktyce wybierają sami siebie i kontrolują sami siebie, podobnie jak prokuratorzy. Ten stan rzeczy nie ma w sposób oczywisty nic wspólnego z podstawowymi założeniami demokracji i powoduje rozliczne patologie i wynaturzenia w tzw. „wymiarze sprawiedliwości”, a rozwiązania ustawowe przyjęte obecnie w Polsce, sprawiają, że konstytucyjna zasada zwierzchnictwa Narodu nad wszelką władzą (w tym sądowniczą i ustawodawczą) jest fikcją.

Żeby przywrócić zgodność ustroju z Konstytucją rozpoczynamy obywatelską akcję zmierzającą do referendum w podniesionych kwestiach, wynik referendum ma, jak wiadomo, moc obowiązującą.

Żeby jednak do referendum doprowadzić konieczne jest współdziałanie wielu środowisk, wielu obywateli. Stąd nasze zaproszenie na spotkanie do Nysy, gdzie omówimy kolejne kroki.

Liczymy na niezawodne przybycie oraz prosimy o potwierdzenie obecności.

Z wyrazami szacunku

Janusz Sanocki

 1. Prawda
  | ID: e93f6bd6 | #1

  „Nasze wyniki badań wskazują, że mamy szansę zwyciężyć z Platformą Obywatelską. Platforma to też wie…” Adam Hofman

  Sondaże wewnętrzne wskazują na 3% przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad POstkomunistami

 2. Łopolanin
  | ID: 0e09a8fe | #2

  Wymiar Sprawiedliwości wymaga nieco reform, ale wyborów powszechnych sędziów jakoś sobie nie wyobrażam… Ludzie posłów i radnych mądrych nie potrafią wybrać, a co dopiero sędziów… Lud ciemny nie ma moim zdaniem do tego predyspozycji i kompetencji – lepsze chyba są jakieś jawne, dobrze kontrolowane konkursy.

Komentarze są zamknięte