Darmowe hotspoty gminne a prywatni operatorzy telekomunikacyjni

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Świadczenie przez gminy usług dostępu do bezpłatnego Internetu zagraża operatorom komercyjnym. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji proponuje m.in. wprowadzenie opłat za korzystanie z gminnych hotspotów. Izba zwróciła się z prośbą o ponowne zweryfikowanie podejścia Urzędu Komunikacji Elektronicznej do kwestii świadczenia bezpłatnego dostępu do internetu przez samorządy. Według PIIT stanowi ono zagrożenie dla ofert komercyjnych i zniechęca operatorów do prowadzenia inwestycji szerokopasmowych.

PIIT skierowała pismo do prezes UKE, Anny Streżyńskiej w sprawie konsultacji projektów decyzji wyrażającej zgodę na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów bez pobierania opłat przez kilka gmin. Gminy Krosno, Łowicz i Cmolas złożyły do UKE wnioski o zgodę na rozbudowę Internetu dla najuboższych mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraził zgodę. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pisze do UKE, że projekty decyzji dla gmin Krosno, Łowicz oraz Cmolas „zawierają niewystarczające ograniczenia funkcjonalne, które wyeliminowałyby ryzyko substytucyjności wobec ofert komercyjnych”. Zdaniem Izby, w zasięgu bezpłatnych sieci WIFI znajdują się oprócz budynków mieszkalnych również biura, co negatywnie wpłynie na skłonność przebywających tam klientów do korzystania z ofert komercyjnych. PIIT proponuje:

– wprowadzenie limitu dostępności bezpłatnego hotspota przez maksymalnie 60 minut dziennie na użytkownika / urządzenie końcowe,
–  wprowadzenie limitu transferu danych na poziomie nie przekraczającym 500MB / miesiąc,
–  wprowadzenie opłat za korzystanie z gminnych hotspotów po przekroczeniu ww. limitów,
– przeprowadzanie regularnych kontroli stanu wdrożenia ograniczeń funkcjonalnych nałożonych przez UKE na samorządy.

PIIT proponuje, aby ograniczyć łączny czas korzystania z bezpłatnego Internetu do 1 godziny na dobę, co wystarczyłoby do zapewnienia bazowej komunikacji dla potrzeb turysty lub mieszkańca sporadycznie korzystającego z darmowego hotspota. Możliwość wielokrotnego odnawiania sesji połączeń z bezpłatnymi hotspotami jest substytutem ofert komercyjnych stałego dostępu do sieci.

Według Izby, w projektach Decyzji dla 3 gmin brakuje zdefiniowanych limitów danych dostępnych na użytkownika, co stanowi poważne zagrożenie dla ofert komercyjnych. PIIT postuluje, aby wprowadzić limit transferu na poziomie maksymalnie 500 MB miesięcznie z zaproponowaną przez Urząd prędkością 256 Mb/s.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji proponuje też rozważenie wprowadzenia opłat za korzystanie z gminnego Internetu. Jako argument podaje nie odcinanie klientów od Internetu po przekroczeniu limitu danych lub czasu. Dodatkowy atut to opłaty jako źródło przychodów dla samorządów oraz ograniczenie negatywnego wpływu na oferty komercyjne.

Autorzy pisma do UKE podkreślają, że oferta samorządów nie powinna utrudniać działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz, że żaden operator nie jest w stanie konkurować z darmową ofertą.

„Działalność samorządowa nie może być rozdawnictwem usług świadczonych za publiczne pieniądze, co podważa zasady uczciwej konkurencji i wspierania przedsiębiorczości” – czytamy w piśmie.

Za: http://www.piit.org.pl, PAP.

Komentarz inicjatora powstania hotspota w Opolu, szefa Klubu Radnych PiS Patryka Jakiego

Na początek przy okazji wspomnę, że dziś tak naprawdę do hotspota mają dostęp tylko osoby, które przebywają ok. 50 m od Ratusza (dalej tracimy zasięg) oraz urzędnicy, którzy łączą się bezprzewodowo, bo mają prawie nieograniczony dostęp do sieci – inaczej niż ze służbowych komputerów (dop. red blokada m.in. na blogi, portale społecznościowe: NK, facebook etc )

Natomiast co do pisma Izby, to Internet dziś nie jest dziś dobrem luksusowym i dostęp do sieci powinien obowiązywać w całej Polsce. Jedyna uwaga Izby co do limitu i szybkość ściągania plików jest słuszna. Oferta gminna nie może w tym zakresie konkurować z tym, co oferują prywatne podmioty. Natomiast jeśli chodzi o czas połączeń, to powinien być nieograniczony. Zapewnienie dostępu do Internetu jak największej grupie obywateli – to w moim przekonaniu jeden z priorytetów państwa polskiego.

Oprac. TK

  1. Anonim
    | ID: c1a52ef7 | #1
Komentarze są zamknięte