W najbliższą niedzielę prareferendum RAŚ ws autonomii Śląska

Niezależna Gazeta Obywatelska15

W najbliższą niedzielę mieszkańcy niewielkich miejscowości Lędziny i Imielin w powiecie bieruńsko-lędzińskim (woj. śląskie) będą mogli opowiedzieć się za lub przeciw przywróceniu autonomii Górnego Śląska. Prareferendum w tej sprawie organizuje Ruch Autonomii Śląska. „Liczymy na to, że w przewidywalnej przyszłości oficjalne referendum w tej sprawie odbędzie się na całym obszarze górnośląskim i będzie miało moc wiążącą” – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Lędzinach lider Ruchu Jerzy Gorzelik. Doprowadzenie do autonomii Górnego Śląska oraz stworzenie prawnych możliwości autonomii dla innych regionów to cele, które stawia sobie RAŚ. Działacze Ruchu chcieliby doprowadzić do tego – legalną drogą – w 2020 r. Częścią ich planu jest zmiana konstytucji (RAŚ przygotował własny projekt) oraz regionalne referendum w sprawie autonomii. Gorzelik twierdzi, że prareferendum ma wymiar edukacyjny i służy kształtowaniu świadomości – zarówno w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i propagowania formuły referendum, jak i propagowania zalet ustroju opartego o autonomię poszczególnych regionów, w ramach państwa polskiego. Prareferendum odbędzie się w niedzielę 3 lipca między godziną 12.00 a 21.00. Wyniki mają być znane w niedzielę późnym wieczorem. W obu miejscowościach uprawnionych do głosowania jest ok. 16,5 tys. osób. Uczestnicy głosowania odpowiedzą na pytanie „Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą miał w Polsce w okresie międzywojennym?„. Organizatorzy prareferendum wskazują, że w pytaniu nie ma przypadkowych sformułowań – chodzi m.in. o podkreślenie, że w II RP Górny Śląsk miał już autonomię oraz o zaznaczenie, że chodzi o autonomię w ramach Polski, a nie poza nią. Zaznaczają też, że chodzi o autonomię na innych zasadach niż te w Polsce międzywojennej. „Oczywiście wyniki nie będą miały żadnej mocy wiążącej, ale niewątpliwie będą sygnałem i dla nas, i dla naszej konkurencji, i dla władz – regionalnych i centralnych. Będą wskaźnikiem nastrojów na konkretnym, niewielkim obszarze. Natomiast frekwencja wskaże, na ile ludzie są skłonni w ogóle angażować się w spór o to, czy autonomia jest potrzebna czy nie, a na ile są wobec tego sporu obojętni” – powiedział Gorzelik. Lider Ruchu spodziewa się dużego, sięgającego co najmniej 60 proc. poparcia dla idei autonomii. Według Gorzelika w takich miastach jak: Katowice, Gliwice, Chorzów czy Rybnik poparcie dla autonomii jest duże – znacznie większe niż poparcie, które uzyskał tam RAŚ w ostatnich wyborach samorządowych. Działacze są przekonani, że poparcie dla autonomii często nie idzie w parze z głosowaniem na RAŚ w wyborach. Oprócz sympatyków RAŚ w prereferendum mieliby wziąć udział przedstawiciele SLD i – jeśli ostatecznie przyjmą zaproszenie – PiS.

RAŚ zabiega o autonomię regionu od 20 lat. Odwołuje się do przedwojennych regulacji z 1920 r., które dawały ówczesnemu woj. śląskiemu szeroką autonomię w wielu dziedzinach życia. Działał wówczas odrębny Sejm Śląski, uchwalający własny budżet, który zasilał Skarb Śląski. Dziś działacze Ruchu chcieliby autonomii unowocześnionej, dostosowanej do współczesnych realiów i dostępnej na takich samych zasadach dla wszystkich regionów. Nareszcie RAŚ pokazuje swoją prawdziwą twarz, a rząd milczy.

Źródło: www.aspektpolski.pl

 

 1. svatopluk
  | ID: 5c0b9048 | #1

  PO i PSL też mówią o dalczej decentralizacji.
  ale one tylko mówią.
  zazwyczaj przed wyborami:)

 2. Pejter
  | ID: d10c646a | #2

  Tekst OK, do momentu ostatniego zdania. Jest tak infantylne, jakby je ktoś inny dopisał do gotowego tekstu.

 3. Eleonora
  | ID: 85476ca9 | #3

  Pejter, a co jest „infantylnego” w przypomnieniu o patriotycznym przedwojennym śląsku, który współpracował w wielkim dziele odbudowy porozbiorowej Polski!?

 4. Eleonora
  | ID: 85476ca9 | #4

  Ruch Autonomii Slaska umiejetnie kojarzy tradycje z nowoczesnoscia. Opowiada sie za Europa zjednoczona, Europa stu flag, w której znikna panstwa narodowe, wiekszosc kompetencji przekazujac historycznym regionom. Bedzie to Europa ludów: Slazaków, Morawian, Szkotów, Basków, Bretonczyków, itd, a wiec Europa wracajaca do swych korzeni.Cohiba Esplendidos
  Ruch Autonomii Slaska juz dziala na rzecz takiej Europy, utrzymujac rozlegle kontakty zagraniczne. RAS wystepuje konsekwentnie w interesie Slaska, rozumianym jako interes wszystkich mieszkanców slaskiej ziemi.(http://www.raslaska.org/)

  No to jakie powołujecie się Tradycje?! czy na te śmieszne w/g ciebie przedwojenne, czy te późniejsze, kiedy jednemu narodowi uwidziało się, że jest ” ponadnarodowy” i zechciał urządzić Europę według własnych wizji?! Z ludami( o których wspominacie) i nadludami ( o których łaskawie milczycie)?!?!
  Spóbujcie….

 5. svatopluk
  | ID: 5c0b9048 | #5

  cytowana strona jest przestarzala i nie jest oficjalna strona organizacji.

  ktora jest: autonomia.pl

 6. svatopluk
  | ID: 5c0b9048 | #6

  Eleonora :
  Ruch Autonomii Slaska umiejetnie kojarzy tradycje z nowoczesnoscia. Opowiada sie za Europa zjednoczona, Europa stu flag, w której znikna panstwa narodowe, wiekszosc kompetencji przekazujac historycznym regionom. Bedzie to Europa ludów: Slazaków, Morawian, Szkotów, Basków, Bretonczyków, itd, a wiec Europa wracajaca do swych korzeni.Cohiba Esplendidos
  Ruch Autonomii Slaska juz dziala na rzecz takiej Europy, utrzymujac rozlegle kontakty zagraniczne. RAS wystepuje konsekwentnie w interesie Slaska, rozumianym jako interes wszystkich mieszkanców slaskiej ziemi.(http://www.raslaska.org/)
  No to jakie powołujecie się Tradycje?! czy na te śmieszne w/g ciebie przedwojenne, czy te późniejsze, kiedy jednemu narodowi uwidziało się, że jest ” ponadnarodowy” i zechciał urządzić Europę według własnych wizji?! Z ludami( o których wspominacie) i nadludami ( o których łaskawie milczycie)?!?!
  Spóbujcie….

  co RAŚ ma wspólnego z III Rzeszą?

 7. wujek dobra rada
  | ID: 12f2ab45 | #7

  „nie jest oficjalna strona organizacji”

  Ja też dobrze umieć polski język.

 8. Pejter
  | ID: d641f9d8 | #8

  Pani Eleonoro, proszę jeszcze raz przeczytać mój ostatni wpis, tym razem ze zrozumieniem.

 9. silus
  | ID: 5bc6f488 | #9

  Polacy, nie bójcie się nowoczesności którą jest demokracja, Raś nie jest tak niemiecki czy faszystowski jak Polska komunistyczna, Zrozumcie, Polska nie jest taka polska jaka sobie wyobrażacie a to przecież też nic złego…….

 10. BS
  | ID: bd3b8b28 | #11

  Referendum – RAŚ zadaje nielogiczne pytanie.

  Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą posiadał w Polsce w okresie międzywojennym?” Pytanie zawiera błędy logiczne, wymieszanie pojęć historycznych, geograficznych i administracyjnych . Czy autonomia potrzebna?
  Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą posiadał w Polsce w okresie międzywojennym?

  Tak postawione pytanie zawiera poważne błędy merytoryczne. Wymieszano pojęcia historyczne i administracyjne . Pytanie generalnie jest nielogiczne chociaż chwytliwe propagandowo.
  Dlaczego takie pytania wprowadza poważne zamieszanie nie wyjaśniając nic.

  Po pierwsze

  Przed wojną nie istniało coś takiego jak „Autonomiczne Województwo Górnośląskie” ani „Autonomiczne Województwo Śląski” .

  W 1920 roku istniejące województwo śląskie które otrzymało Statut Organiczny Województwa Śląskiego (właściwie „Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego”, Dz. U. z 1920 r. Nr 73, poz. 497) – akt prawny uchwalony przez Sejm Ustawodawczy nadający województwu śląskiemu szeroki samorząd.

  Po drugie

  „Przywrócenie Górnemu Śląskowi..” Czyli komu ?

  Obecnie ani przed wojna nie istniał żaden obszar administracyjny który nazywałby się
  „Górny Śląsk” czy górnośląski.
  Przedwojenne województwo śląskie nie obejmowały:
  – Zagłębia , Jaworzna Częstochowy ,Żywiecczyzny ,Jury Krakowsko-Częstochowskich
  całego wschodniej obszaru dzisiejszego województwa śląskiego który jest historyczną Małopolską
  – zachodnich terenów należących do Niemiec . Obecne powiaty raciborski ,gliwicki,
  miasta Gliwice ,Zabrze czy Bytom.

  Górny Śląsk jest natomiast pojęciem historyczno etnograficznym obejmującym fragment woj.śląskiego (48%) i znaczna część województwa opolskiego.
  Województwo opolskie nigdy nie miało nic wspólnego z autonomią.

  Przedwojenne województwo śląskie(to „autonomiczne”) obejmowało natomiast
  fragment Górnego Śląska ale także fragment Śląska Cieszyńskiego . Ze Śląska Cieszyńskiego w skład województwa śląskiego wchodził powiat cieszyński i bielski.

  Zostaje jeszcze sprawa nazwy samej organizacji Ruch Autonomii Śląska.

  A referendum dotyczy Górnego Śląska – gdzie reszta Śląska ? Gdzie Śląsk Cieszyński ?

  Wracamy do pytania ? Jakie ziemie miałyby wejść w skład Autonomii ?
  – Górny Śląsk w województwie śląskim,
  – fragment Górnego Śląska i fragment Śląska Cieszyńskiego jak przed wojną,

  – Górny Śląsk w województwie opolski (opolszczyzna),
  – Śląsk Cieszyński (Księstwo Cieszyński),
  – Zagłębie Dąbrowskie,
  – małopolska część województwa śląskiego.

  RAŚ ma poważny problem jakiego obszaru ma dotyczyć autonomia,
  a to pytanie wprowadza ogromne zamieszanie.

  Po trzecie
  Co to jest właściwie przedwojenna autonomia ?
  Statut Organiczny Województwa Śląskiego Statut Organiczny Województwa Śląskiego (właściwie „Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego”, Dz. U. z 1920 r. Nr 73, poz. 497) wprowadza dla województwa
  możliwości :
  -ustawodawstwa w zakresie stosowania języka polskiego i niemieckiego jako języków urzędowych;
  -ustawodawstwa dotyczącego samorządu lokalnego (gminnego i powiatowego) oraz dotyczące władz administracyjnych i podziału administracyjnego woj. śląskiego;
  -ustawodawstwa sanitarno-epidemiologiczne;
  -ustawodawstwa o organizacji policji i żandarmerii
  -ustawodawstwa o nadzorze budowlanym („policja budowlana”)
  -ustawodawstwa dotyczące szkolnictwa;
  -ustawodawstwa w sprawach wyznaniowych – z wyłączeniem spraw uregulowanych konkordatem;
  -ustawodawstwa dotyczące zwalczania ubóstwa;
  -ustawodawstwa regulujące szeroko rozumianą politykę rolną, melioracje i budownictwo wodne – bez prawa do budowy kanałów i regulacji rzek granicznych;
  -ustawodawstwa o zaopatrzeniu ludności w energię elektryczną i w sprawie transportu lokalnego.

  I obecny
  Statut Województwa Śląskiego
  § 6.
  Samorząd Województwa określa strategię rozwoju Województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:

  pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

  pobudzanie aktywności gospodarczej,

  podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa,

  zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,

  kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

  Samorząd Województwa prowadzi politykę rozwoju Województwa, na którą składa się:

  tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,

  utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,

  pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,

  wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,

  racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,

  wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,

  promocja walorów i możliwości rozwojowych Województwa.

  Samorząd Województwa prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

  § 56.
  Budżet Województwa jest planem finansowym obejmującym:
  planowane dochody i wydatki Województwa,
  źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
  przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
  wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.

  Ciekawe, co takiego ważnego jest w Statut Organiczny Województwa Śląskiego że musimy go przywracać ?
  – żandarmeria ?
  – język niemiecki ?
  – nadzór budowlany ?
  – polityka rolna ?

  Pytanie jest nielogiczne, nic nie wnosi a głosujący nawet niewiedzą
  jaka jest istota problemu.
  I czy w ogóle jest jakiś problem ?

 11. stefan
  | ID: 008679d2 | #12

  Autonomia? Macie zapędy separatystyczne. Źle się dla was skończą. Nie zmienicie granic RP.

 12. Piotr Bielsko-Biała
  | ID: b276f583 | #13

  Hanysy odwalcie się od Bielska-Białej – nie czujemy się ślązakami i nigdy nimi nie będziemy!
  Niemcy już tu nie mieszkają. A tak w ogóle jak się wam nie podoba w Polsce to pakować walizki i won do faterlandu!

 13. Krzysztof Zagłębie
  | ID: 7f848db1 | #14

  Jestem Automatykiem moja praca wiąże się z podróżami po całym Kraju,w górnej części Polski interpretuje się mnie jako Ślązaka,w srodkowej części niewielka ilość społeczeństwa wie że jestem zagłębiakiem na Śląsku jestem już dla częśći wrogiem to ostatnie doskwiera mi podczas pracy przez kilka dni gdyż po nawiązaniu relacji nawet zagorzali Ślązacy nie widzą we mnie wroga lecz kompana w pracy i poza nią dlatego myślę że ideą dobrego społeczeństwa jest budowanie wzajemnych relacji opartych na pozytywnych wzorcach,natomiast w Autonomi dopatruje się grupki Urzędników i Fanatyków którzy w podziale widzą pozytywny skutek całkowicie błędna teoria to tak jakby pokłócić się z żoną w domu i oczekiwać wspaniałej szczęśliwej rodziny absurd tylko jedność i wspólne dążenie do zmiany wizerunku naszego Kraju może przynieść zamierzony skutek dlatego ja i kilkudziesięciu moich znajomych Ślązaków Autonomi mówimy nie.Pozdrawiam Wszystkich Polaków!!!

  05.07.2011 07:51Krzysztof Zagłębie87.99.105.*Zgłoś naruszenie regulaminuOdpowiedz

 14. | ID: 774c4926 | #15

  Ależ te ślązakowce jątrzą.

Komentarze są zamknięte