Gra pozorów czy wielki grzech?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Powszechny jest pogląd, że Opole jest miastem, w którym panuje marazm i zastój, że jest miastem z możliwościami ale są one marnotrawione i niewykorzystywane. Pogląd taki zbudowany jest na opinii,  że potencjał ten jest trwoniony głównie poprzez niefrasobliwość i opieszałość władz miasta Opola oraz urzędników im podlegającym. I w dużej mierze jest to prawdą, a na dowód prezentujemy państwu historię pewnej inwestycji przedstawioną w formie swoistego kalendarium wydarzeń, odsłaniającego krok po kroku nieudolność opolskich władz miasta. Wnioski z tego tekstu pozostawiamy czytelnikom… /GB/


GRA POZORÓW CZY WIELKI GRZECH ?

ZMIANY JAKIE PRZYNIOSŁA REFORMA SAMORZĄDOWA, NIE BYŁYBY MOŻLIWE BEZ URUCHOMIENIA AKTYWNOŚCI ŚRODOWISK LOKALNYCH, TYSIĘCY OBYWATELI, KTÓRZY ANGAŻUJĄ SIĘ NA RZECZ DOBRA SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI. WŁAŚNIE TA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA JEST NASZYM NAJWIĘKSZYM OSIĄGNIĘCIEM DWUDZIESTOLECIA.

BRONISŁAW KOMOROWSKI, PREZYDENT POLSKI

GRA POZORÓW CZY WIELKI GRZECH ?

BRUNTAL, sierpień 2008

Podczas turnieju tenisowego w którym biorą udział  tenisiści z Opola, rodzi się pomysł zdobycia środków finansowych z Programu Operacyjnego Współpracy Trans granicznej  Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na modernizację kortów w Bruntalu i Opolu.

OPOLE, kwiecień 2009

W czasie obchodów „DNI OPOLA”, prezydent R. ZEMBACZYŃSKI, zapewnia starostę z partnerskiego Bruntala /Czechy/ …”TO BYŁBY WIELKI GRZECH NIE SKORZYSTAĆ Z TYCH FUNDUSZY „.

BRUNTAL,OPOLE, czerwiec – listopad 2009

Odbywa się kilkanaście spotkań. Projekt musi być napisany i złożony do końca listopada.

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 11 GRUDNIA 2007. GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA. CHODZI PRZEDE WSZYSTKIM O WZMOCNIENIE WZAJEMNYCH, KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH, SPORTOWYCH ORAZ ROZWÓJ REGIONÓW, KTÓRE POD WZGLĘDEM NP., BAZY SPORTOWEJ, SĄ ZANIEDBANE. PROGRAM W ZASADNICZY SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA W KRÓTKIM CZASIE ZMIAN STRUKTURALNYCH.

OPOLE, lipiec- wrzesień 2009

Pierwsze spotkanie zarządu OTT z prezydentem Opola R. ZEMBACZYŃSKIM. Pomysł rewitalizacji tenisa w Opolu, zyskuję akceptację głównego zarządcy miasta. Opolskie media szeroko informują o inicjatywie.

K. POCZĄTEK, z-ca prezydenta Opola, wówczas jeszcze naczelnik odpowiedzialny za projekty unijne, na łamach prasy informuje mieszańców Opola:  URZĄD MIASTA OPOLA ODRESTAURUJE KORTY.

BRUNTAL, listopad 2009

Pracownicy czescy odpowiedzialni za projekt, zgłaszają pierwsze uwagi i zaniedbania ze strony Opola OPOLE, listopad 2009

Rada Miasta na swoim dodatkowym, nieplanowanym posiedzeniu, podejmuje uchwałę nr LVII/609/09 w sprawie przestąpienia do realizacji projektu odnowy tenisa w mieście.

BRUNTAL, styczeń 2010

Wiodący partner informuję Opole o lukach we wniosku . Strona Polska musi w szybkim tempie uzupełnić swoja ofertę w 12 punktach…

OPOLE, marzec 2010

Kolejne spotkanie prezesa OTT z Prezydentem Opola nie wnosi nic nowego, a wręcz staje się zaczynem nieporozumień.

PROGRAM ZDOBYCIA ŚRODKÓW PO PRZELICZENIU NA ZŁOTÓWKI ZAKŁADAŁ 600 TYS., ZŁ. NA RENOWACJĘ OBIEKTU. POZA OPOLSKIM OTT I CZESKIM TTB, PARTNERAMI W PROJEKCIE SĄ URZĘDY MIASTA BRUTALA I OPOLA. WSPARCIE FINANSOWE URZĘDÓW JEST ZWROTNE W 85%.

KALKULACJA PROSTA. PRZY WKŁADZIE 90 TYS ZŁ., OPOLE ZYSKA (WLICZAJĄC DO KOSZTORYSU PRACE SPOŁECZNE CZŁONKÓW OTT), OBIEKT WART BLISKO MILION ZŁOTYCH. OKRES REALIZACJI – ROK.

OPOLE, BRUNTAL, kwiecień 2010

Przykra informacja. Projekt nie przeszedł ostatniej fazy oceny.. Niemal wszystkie negatywne uwagi dotyczyły strony polskiej.

OPOLE, styczeń 2011

Opolskie Towarzystwo Tenisowe nie daje za wygraną. W przeciągu dwóch tygodni kolejno spotyka się z przedstawicielami urzędu miasta i informuje o ponownym podejściu do projektu.

BRUNTAL, luty 2011

Podjęto decyzję o udziale z Opolem w nowym skorygowanym projekcie 2011

OPOLE, marzec 2011

Zarząd OTT uzgadnia z prezydentem R. ZEMBACZYŃSKIM szczegóły współpracy na linii Urząd Miasta – Opolskie Towarzystwo Tenisowe. Akceptacja 100%. W krótkim czasie OTT zgłasza swój pomysł Marszałkowi Województwa. Projekt przyjęto życzliwie. Można liczyć na wsparcie.

OPOLE BRUNTAL, maj 2011

Podczas Międzynarodowego Meczu Tenisowego Opole – Bruntal z udziałem starosty Brutala, zrobiono korektę Programu Współpracy Trans granicznej. Termin złożenia nowego wniosku 15 CZERWCA 2011.

Mimo zaproszenia, ze strony Urzędu Miasta Opola nikt się nie pojawił na kortach.

OPOLE, maj 2011

W opolskiej prasie pojawia się informacja, że Opole nie ma kasy i porzuca czeskiego partnera. K.POCZĄTEK, z-ca prezydenta Opola stwierdza: „ŻE TO FAJNY PROJEKT TYLKO NIE MA KASY NA JEGO REALIZACJE…”

Autor: Janusz Miazga, Prezes Opolskiego Towarzystwa Tenisowego

Komentarze są zamknięte