Wystawa „Ewangelia życia błogosławionego Jana Pawła II” w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Całe nauczanie i działalność papieża Jana Pawła II były ukierunkowane na wychowanie człowieka do wolności, odpowiedzialności, uczciwości i prawdy. Wielokrotnie Ojciec Święty w czasie pielgrzymek do Ojczyzny wskazywał na konieczność budowania swojego życia w oparciu o najwyższe wartości. Apelował do rodziców i wychowawców, by wszystkie swoje siły i umiejętności angażowali w towarzyszenie dzieciom i młodzieży we wchodzeniu w dorosłe życie z poszanowaniem tychże wartości. Jest to jednocześnie najważniejszy wymiar profilaktyki zapobiegającej uzależnieniom i szeroko rozumianej patologii.

W odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła II, dla którego ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci wyrażająca się w działaniach podejmowanych na rzecz małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa była nadrzędną wartością wypływającą z kart Ewangelii, została powołana do istnienia Diecezjalna Fundacja Obrony Życia. Można rzec, że jest ona owocem nauczania Jana Pawła II.

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia wraz z Radiem Plus Opole, Urzędem Miasta Opola oraz Diecezją Opolską przygotowała wystawę upamiętniającą najważniejsze przesłania Jana Pawła II. W ramach wystawy wiele miejsca poświęca się trosce Papieża o wychowanie młodego pokolenia i uwrażliwienie dorosłych na dawanie autentycznego świadectwa życia w prawdzie. Umieszczone cytaty obok zdjęć Papieża odnoszą się wprost do wychowania młodego pokolenia do szacunku dla: poczętego życia, rodzicielstwa, ludzi niepełnosprawnych, samotnych, zniewolonych nałogami, cierpiących, chorych i umierających. Od piątku, 29 kwietnia wystawę tę można oglądać na opolskim rynku. Serdecznie zapraszamy!

Autor: Tomasz Kwiatek

  1. | ID: e3a02881 | #1

    Wystawy , konferencje, szkolenia to takie „kosmetyczne” zabiegi fundacji. Brakuje konkretnych działań wśród młodzieży w szkołach i w środowiskach, w których życie poczętego dziecka bywa zagrożone. W Polsce ,już w 43 miastach powstały „Okna Życia” ,w których uratowano ponad trzydzieścioro dzieci. W Krakowie właśnie obchodzono 5-lecie okna życia.http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x39545/pieciolecie-okna-zycia/. Czy mając w samym centrum miasta siostry zakonne i bogate Caritas, nie można otworzyć Okna Życia w Opolu ???

  2. Paulina
    | ID: af98549e | #2

    oczywiście, że można, ale do tego potrzebne są chęci. Lepiej zajmować się polityką, wspierać RAŚ i germanizować na wsiach autochtonów… Księża tak się przejmują nauką JPII, że niektórzy, zwłaszcza Ci młodzi, nie wiedzą nawet, że w Opolu mieszka najbliższy przyjaciel papieża…

Komentarze są zamknięte