Pozwij Rząd RP za zamach na emerytury Polaków

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ruszyła witryna www.pozwij-rząd.pl.  Jest to strona przygotowująca się dla poparcia idei pozwu zbiorowego przeciwko rządowi, który wprowadził ustawę zminiającą w większości transefer pieniędzy z Otwartych Funduszy Emertylanych do budżetu państwa. O sprawie pisaliśmy wcześniej na łamach NGO. Poniżej przedstawiamy wezwanie do podpisania pozwu, który podpisłało już ponad 4 tys. internautów. Poniżej tekst prof. Krzysztofa Rybińskiego, pomysłodawcy takiej formy sprzeciwu. (TK)

W dniu 7 kwietnia prezydent podpisał ustawę przygotowaną przez rząd Tuska, która powoduje, że znaczna część naszej składki, która była inwestowane w różne instrumenty finansowe zostaje przekazana do ZUS-u.

Ta ustawa tworzy w ZUS piramidę finansową, podobną do piramidy finansowej Lecha Grobelnego, w którego tzw. Bezpiecznej Kasie Oszczędności ludzie potracili pieniądze. Rząd Tuska, podobnie jak kiedyś Lech Grobelny obiecuje wysokie odsetki, a dzisiaj wiadomo, że z powodu starzenia się społeczeństwa w przyszłych budżetach nie będzie pieniędzy żeby te odsetki wypłacić.
 
Ta ustawa doprowadzi również do znaczącego obniżenia emerytur w przyszłości, bo nasze pieniądze w dużo mniejszym stopniu niż dotychczas będą inwestowane w akcje, które w długim okresie zawsze przynosiły wyższy dochód niż obligacje rządowe. Rząd zyskuje miliardy złotych na bieżące wydatki, kosztem obniżenia przyszłych emerytur. Gdyby jeszcze rząd inwestował te środki w gospodarkę, ale tak nie jest. Pieniądze są w olbrzymim stopniu marnotrawione, między innymi na zatrudnianie nowych urzędników, których w ciągu 5 lat przybyło ponad 100 tysięcy.
 
Wzywamy wszystkich Polaków, którzy mają dość takiej polityki, żeby dołączyli do pozwu zbiorowego: naród przeciw rządowi Tuska. Na tej stronie można podpisać się pod pozwem.
 
Jak będziemy działać. Kilka partii i organizacji pozarządowych zapowiedziało zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał uzna ustawę za łamiącą Konstytucję, na co wskazuje szereg ekspertyz w tym ekspertyza byłego przewodniczącego TK, wówczas w trybie pozwu zbiorowego można dochodzić odszkodowania od rządu. Dlatego do czasu orzeczenia TK będziemy zbierali podpisy, a po wyroku TK zaczniemy przygotowywać sam pozew we współpracy z renomowaną kancelarią prawną.
 
Prosimy Państwa o wsparcie idei pozwu zbiorowego. Nie pozwólmy, żeby w imię doraźnych politycznych korzyści rząd Tuska ukradł nam przyszłość.
 
Prof. Krzysztof Rybiński, Ekonomista
Komentarze są zamknięte