„Solidarność” szykuje protesty w 16 miastach wojewódzkich

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Harmonogram i plan protestów w najbliższych miesiącach będzie głównym tematem  posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które w poniedziałek 18 kwietnia odbędzie się w Warszawie. O tym, że jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy członkowie KK spotkają się na nadzwyczajnych obradach, zdecydowano podczas poprzedniego posiedzenia Komisji w Łodzi. Wtedy związkowcy przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia akcji protestacyjnej. To, kiedy się odbędą i jak dokładnie będą wyglądać protesty, zdecyduje się właśnie w poniedziałek w Warszawie. Prawdopodobne jest przeprowadzenie, najprawdopodobniej w maju w tym samym dniu, 16 dużych manifestacji przed urzędami wojewódzkimi. Niewykluczona jest też ogólnopolska manifestacja w stolicy.

Głównym hasłem, pod którym NSZZ „Solidarność” będzie prowadził akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem. W programie poniedziałkowych obrad Komisji Krajowej jest też dyskusja o sytuacji w poszczególnych branżach. Związkowcy przyjmą też stanowisko w pierwszą rocznicę tragedii smoleńskiej.

Oprac. TK. Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/nadzwyczajne-posiedzenie-komisji-krajowej.html

  1. Góral
    | ID: e57184aa | #1

    POrażka POstkomunistów MUSI NADEJŚĆ

    CZAS I POra NA TO

Komentarze są zamknięte