Spożywcy z Opolszczyzny w Warszawie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Aż trzech przedstawicieli z Opolszczyzny wzięło udział w Radzie Sekcji Krajowej Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. Branżowców z naszego regionu reprezentowali: Jan Dobrzański (Odra Brzeg), Zbigniew Karnaś (Młyny Polskie) i Tomasz Wachowski (Cadbury Polska). Posiedzenie miało miejsce 29 marca br. w warszawskiej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. Zanim związkowcy rozpoczęli obrady, przybyłych działaczy przywitał prezes SPC. Wewnętrzne spotkanie związkowców z całej Polski dotyczyło sprawozdań branżowych, budżetowych oraz spraw poszczególnych organizacji.

Z naszego podwórka interesujący jest problem, który dotyczy zakładów Odra w Brzegu. Firmie grozi przejęcie przez konkurencyjną Jutrzenkę, co wiązałoby się z restrukturyzacją kosztem pracowników. Pracownicy Odry woleliby aby firma weszła w holding z ZPC Otmuchów, mieliby wówczas czasowe gwarancje zatrudnienia.

Z kolei pracownicy Cadbury Polska w Skarbimierzu Osiedle (k. Brzegu) żyją sporem zbiorowym z pracodawcą. Oprócz spraw związanych z warunkami płacowymi i BHP, istotnymi problemami są takie tematy jak dyskryminacja i utrudnianie działalności związkowej.

Na zakończenie obrad, związkowcy zwiedzili zakład piekarniczy, chwaląc czystość, porządek, nowoczesność, ale także cywilizowane podejście pracodawcy do pracowników i związku zawodowego.

Autor: Tomasz Wachowski, www.solidarnosc-cadbury.pl

Komentarze są zamknięte