Stan wojenny był nielegalny

Niezależna Gazeta Obywatelska

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekrety grudniowe, na mocy których w 1981 r. został wprowadzony stan wojenny, były niezgodne z konstytucją. Oznacza to, że wyroki sądów stanu wojennego będzie można zaskarżyć. Dekrety Rada Państwa PRL przyjęła 12 grudnia 1981 r. i wprowadziła na ich mocy stan wojenny. Uznania ich niekonstytucyjności chciały wszystkie strony postępowania – rzecznik praw obywatelskich, sejm i prokurator generalny. O zbadanie zgodności tych dekretów z ustawą zasadniczą wnioskował rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Według rzecznika, nigdy nie doszło do zbadania konstytucyjności dekretów. Brak takiego rozstrzygnięcia skutkował często tym, że osoby pokrzywdzone działaniami przedstawicieli ówczesnych władz, miały utrudnioną, a niekiedy zamkniętą drogę do otrzymania odszkodowania. Podstawą wniosku rzecznika praw obywatelskich był fakt, że dekrety grudniowe łamały konstytucję PRL-u, ponieważ zostały przyjęte przez Radę Państwa w trakcie sesji sejmu, czego ówczesna konstytucja zabraniała. Stan wojenny miał zdławić „Solidarność” i zapewnić utrzymanie władzy przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Według Instytutu Pamięci Narodowej podczas stanu wojennego zginęło 56 osób.

Źródło: wp.pl

Komentarze są zamknięte