Będzie nowy żłobek w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Viola z synem Mieciem

W Opolu powstanie nowy żłobek. To wielka chwila dla naszego miasta, od 10 lat mamy w Opolu tylko cztery żłobki dla zaledwie 216 dzieci. Były czasy gdy w naszym mieście takich placówek było trzynaście i nikt nie narzekał, że jest ich za dużo. Powoli likwidowano żłobek za żłobkiem tłumacząc się niżem demograficznym, a dziś oficjalna, podkreślam oficjalna kolejka maluchów to 548 dzieci! Tych chętnych, ale nie ujętych w rejestrach jest zapewne kilka razy więcej. Te liczby obrazują jak palący jest problem. Dlatego też tak cieszymy się wizją nowego żłobka. Co prawda będzie na mniejszą liczbę dzieci niż wnioskowałam (wniosek był na 120 dzieci), bo na 50, ale uznaję to za pierwszą jaskółkę co wiosnę w Opolu czyni. Koszt budowy to ok. 4 mln, a na początek Rada Miasta uchwaliła na ten projekt 3.2 mln.

Chciałabym jeszcze wyjaśnić sprawę opisywaną w mediach o nieobecności niektórych radnych w czasie prezentacji programu o światłowodach. Prawda jest taka, że tę prezentację co najmniej połowa radnych widziała już na Komisji Infrastruktury. Procedura wygląda tak, że wszystkie tematy omawiane na sesjach są wcześniej analizowane przez właściwe komisje. Przy niektórych tematach zdarza się, że radny na sesji sprawę i trzeci raz analizuje. Stąd czasami nieobecność radnych przy niektórych punktach. Mnie osobiście program światłowodów dla Opola bardzo zajmuje, nie jestem członkinią komisji infrastruktury więc chętnie prezentację obejrzałam.

Autor: Violetta Porowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola

  1. Warry
    | ID: fb8cbdbf | #1

    DAJESZ vIOLA!!

Komentarze są zamknięte