Tylko u Nas ekspertyza: Kto może wygrać wybory senackie w województwie opolskim?

Niezależna Gazeta Obywatelska10

Leszek Skiba

Ostatnia zmiana senackiej ordynacji wyborczej polega przede wszystkim na wprowadzeniu okręgów jednomandatowych przy zachowaniu metody większościowej. Wcześniej, w wyborach od 2001 r. wybierano w 40 okręgach od 2 do 4 senatorów. W najbliższych jesiennych wyborach każdy senator ma być wybierany w odrębnym okręgu.

Oznacza to stworzenie całkiem nowej mapy podziału na okręgi senackie, zapewne w pewnym powiązaniu z 41 okręgami sejmowymi. Wielkość pojedynczego okręgu powinna obejmować około 300 tyś. uprawionych do głosowania. W przypadku województwa opolskiego, poniższa tabela zawiera propozycję podziału województwa na 3 nowe okręgi senackie, która jest inna od przyjętej przez parlament ostatecznej wersji podziału na okręgi.

Tab. 1. Propozycja podziału woj. opolskiego na trzy okręgi senackie.

okręg Powiaty liczba uprawnionych
1. brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski 281.982
2. Opole, opolski, krapkowicki 260.573
3. głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, oleski, prudnicki, strzelecki 288.348

Źródło: opracowania własne na podstawie danych PKW.

 

Tab. 2. Podział na trzy okręgi senackie przyjęty przez parlament

okręg Powiaty liczba uprawnionych
1. brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki 329.711
2. Opole, opolski 206.587
3. głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki 292.317

 

Przy zastosowaniu zaproponowanego podziału (tab. 1) na okręgi wyborcze, można podjąć próbę symulacji wyników wyborczych, przy założeniu, że wyborcy kierować się będą przede wszystkim poparcie dla partii, a nie poparciem dla osoby. Wykorzystane zostaną wyniki wyborcze do sejmiku z ostatnich wyborów samorządowych. Wyniki symulacji prezentują, jakie byłyby wyniki do Senatu, jeśli wyborcy głosowaliby na kandydatów ugrupowań, które poparli w wyborach do sejmiku wojewódzkiego. Poniższa tabela prezentuje te dane.

 

Tab. 3. Symulacja wyników wyborów do Senatu przy wykorzystaniu wyników wyborczych z 2007 roku. Podział na okręgi z tab. 1. Wyniki w proc. głosów w danym okręgu.

okręg PO Komitet mniejszości niemieckiej PiS SLD PSL
1. 31,8% 2,8% 23,8% 16,5% 18,2%
2. 33,4% 29,5% 13,1% 15,9% 6,2%
3. 30,7% 23,1% 14,6% 17,6% 11,0%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników wyborczych.

Wyniki z tab. 3 wskazują, że PO ma duże szanse na zwycięstwo we wszystkich trzech okręgach wyborczych. W okręgu nr 1 drugie miejsce zajął komitet wyborczy mniejszości niemieckiej – Komitet Wyborczy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Różnica między wynikiem PO a wynikiem MN wynosi jedynie 3,9% sumy ważnych głosów (czyli 3604 głosy), co oznacza, że istnieje całkiem spore szanse na pokonanie Platformy przez kandydata mniejszości. Podobnie w okręgu nr 2 drugie miejsce zajął kandydat MN, a różnica wyniosła 7,6% sumy głosów ważnych (w tym okręgu było to już 7793 głosy). Główny ogólnopolski konkurent Platformy – Prawo i Sprawiedliwość najlepszy wynik uzyskałoby w okręgu nr 3, gdzie zdobyłoby wynik gorszy o 8,1% głosów ważnych (8723 głosy).

Jeśli jednak sprawdzimy wyniki wyborcze według propozycji przyjętej przez parlament (tab. 2)

Tab. 4. Symulacja wyników wyborów do Senatu przy wykorzystaniu wyników wyborczych z 2007 roku. Podział na okręgi z tab. 2. Wyniki w proc. głosów w danym okręgu.

okręg PO Komitet mniejszości niemieckiej PiS SLD PSL
1. 32,4% 6,3% 22,9% 16,2% 17,3%
2. 36,8% 24,0% 14,6% 16,6% 6,5%
3. 28,1% 28,6% 12,9% 17,4% 9,9%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników wyborczych.

Przyjęty przez parlament podział terytorialny w wyborach do Senatu tworzy dość mały okręg, łączący Opole oraz powiat opolski, znacznie mniejszy od pozostałych dwóch okręgów woj. opolskiego. Zwiększa to szanse Platformy Obywatelskiej na zdobycie tam mandatu. Gdyby dołączono do tego okręgu jeden z małych powiatów, w których Mniejszość Niemiecka uzyskuje dobre wyniki, trudno jest przewidzieć, kto ostatecznie może mieć szanse na zdobycie mandatu.

Tab. 5. Różnica między symulacją przedstawioną w tab. 3. oraz w tab. 4. – jaki jest wpływ podziału na okręgi przyjętego przez parlament.

okręg PO Komitet mniejszości niemieckiej PiS SLD PSL
1. +0,6% +3,5% -0,9% -0,3% -0,9%
2. +3,4% -5,5% +1,5% +0,7% +0,3%
3. -2,6% +5,5% -1,7% -0,2% -1,1%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników wyborczych. 

Zbliżające się wybory  senackie dają Platformie spore szanse na zdobycie mandatów senatorskich. Ostateczny wynik zależy jednak od tego, w jakim stopniu wyborcy kierują się lojalnością wobec partii, a w jakim stopniu ważna jest popularność pojedynczych kandydatów, nawet startujących z mniej lubianych komitetów. Popularność Platformy utrzymuje się głównie w wyniku zaufania do Donalda Tuska, co jest na tyle nietrwałe, że w najbliższych miesiącach może wiele się zmienić. Z pewnym prawdopodobieństwem można zaś uznać, że szanse na wejście do Senatu z Opolszczyzny będą mieli kandydaci PO, MN oraz PiS.

Autor: Leszek Skiba jest ekspertem Instytutu Sobieskiego. Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał na Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Aktualnie jest pracownikiem instytucji publicznej. Ostatnio wydał „Rządzić państwem. Centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich”.

 1. sensodyne
  | ID: 93546031 | #1

  HM zastanawia mnie skąd taki podział u „eksperta” na okręgi wyborcze, skoro jest konkretne wskazanie w dokumentach źródłowych na : Województwo opolskie
  OKRĘG WYBORCZY NR 51 – obejmujący obszary powiatów:
  brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki.
  OKRĘG WYBORCZY NR 52 – obejmujący obszar powiatu: opolski oraz miasta na prawach powiatu: Opole.
  OKRĘG WYBORCZY NR 53 – obejmujący obszary powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki.

  źródło: załącznik nr 2 – WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH – DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
  Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
  zródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1568_u.htm#_ftn1

  Poza tym „ekspert” nie wziął pod uwagę, że w okr. jednomandatowych wyborcy nie kierują się empatią wyborczą :).

 2. | ID: fc2dab4f | #2

  Pragnę uspokoić szalejącą pastę „sensodyne” na naszych komentarzach. Jutro będzie suplement po ostatecznie przyjętych okręgach. Taki wariant był rozważany co może być ciekawym porównaniem pod kogo robiono okręgi JOW do Senatu.

 3. sensodyne
  | ID: 94b947b6 | #3

  Bacznie czytam nowe medium, z powstania którego się cieszę że powstało, aczkolwiek zastanawiam się na ile będzie ukazywac sprawy obiektywnie a …, nie subiektywnie. Niestety, albo stety nie znam autorów artykułów, ani autorów komentarzy, zatem moje komentarze nie są oparte na sympatii czy antypatii do nich.
  Jednak myślę, że moje niepomyślne czasami i szorstkie komentarze nie będą usuwane…, wtedy miałbym nieodparte wrażenie, że wszędzie (czytaj wszystkie fora internetowe) są pod cenzura jeśli nie są po linii autorów tekstów zamieszczanych na portalu.
  Brakuje mi na tym portalu artykułów ze śledztwa dziennikarskiego, odnośnie tragedii smoleńskiej i efektów śledztwa, a także opisywania mini wpadek, czy „afer” jakie mają w samorządach na terenie powiatu opolskiego.
  Mimo wszystko, trzymam kciuki za rozwój tego portalu i żywość, obiektywizm i surowość oceny opolskich polityków.
  Połamania piór życzę.

 4. Naczelny
  | ID: 39d23fbd | #4

  Bardzo dobrze, że istnieje też na naszym portalu obiektywna krytyka, która nie jest oparta na zajadłości, zakompleksieniu i tzw „łapaniu za słówka” – bo z taką forma krytykowania też się tu niestety zetknęliśmy. Co do tego artykułu, to jak określił wydawca, będzie to wkrótce wyjaśnione. Co do śledztw dziennikarskich to staramy się rozwijać w tym kierunku, na razie afer żadnych nie publikujemy, ale muszę nieskromnie przyznać, że w kilku przypadkach nasze autorskie tematy z dziedziny społecznej i życia miasta zostały „podebrane” przez dziennikarzy NTO i GW i opublikowane jako własne. Natomiast co do poruszania kwestii smoleńskiej, to niestety muszę Pana zmartwić ale my niestety nie odkryjemy sami nic nowego – od tego są dziennikarze z mediów ogólnopolskich a nasze „odkrycia” były by jedynie powielaniem informacji z tych mediów i przedrukami głównie z „Gazety Polskiej”, w tym temacie przyjmujemy jedynie rolę komentatorów i publicystów. Oczywiście staramy się też robić coś oryginalnego w tej kwestii – polecam wywiad z Mariuszem Pilisem, który będzie naszym unikatową publikacją, bo tylko z naszym medium jeżeli chodzi o Opole, reżyser „Listu z Polski” chciał rozmawiać – wywiad ukaże się w tym tygodniu.
  Grzegorz Bieniarz – Naczelny NGO Opole

 5. Adam
  | ID: 126a5572 | #5

  Nie wiem, czy słowo ekspertyza jest na miejscu, skoro są błędy merytoryczne. Tytuł wam wyszedł jakby na wyrost. podział na okręgi jest inny.

 6. | ID: 84bb90ff | #6

  Polecam uzupełnienie Leszka po przyjętmy ostatecznie podziale na okręgi. Komu sprzeja to rozwiązanie? Odpowiedź zostawiam czytelnikom

 7. 31 sierpnia 2011, 12:28 | #1
 8. 23 września 2011, 10:00 | #2
 9. 23 września 2011, 10:01 | #3
 10. 23 września 2011, 15:59 | #4
Komentarze są zamknięte