ZUS bliżej Obywatela: przedsiębiorco, nieuczciwy outsourcing pracowniczy może oznaczać kłopoty

Autor Obywatelski

Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej, powinni zwrócić uwagę na skutki zawierania takich umów. „Wynajmowanie” pracowników nie zawsze daje firmie profity. Przeciwnie, może stać się przyczyną kłopotów. Sygnałem ostrzegawczym może być obietnica oszczędności w odprowadzaniu składek do ZUS lub należności podatkowych.

 

Co to jest outsourcing pracowniczy? To usługi świadczone przez firmy, które oferują innym podmiotom realizowanie części zadań, przy wykorzystaniu własnych zasobów. Istotą takich porozumień – w kontekście nieuczciwego outsourcingu – jest przejęcie przez firmę wszystkich pracowników od dotychczasowego pracodawcy. Jednak w wielu przypadkach, na podstawie tych umów nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, a jedynie do obsługi kadrowo-płacowej. Ogranicza się ona wówczas do wypłaty pracownikom wynagrodzenia przez firmę oferujące usługi tzw. „outsourcingu pracowniczego”.

– Dla pracowników – oprócz zmiany numeru konta z którego przelewana jest wypłata – prawie nic się nie zmienia. Wykonują swoje czynności na tym samym stanowisku, podlegają temu samemu szefowi, w swoim starym zakładzie pracy, na dotychczasowych warunkach – mówi Elżbieta Jasek z opolskiego oddziału ZUS.

Bezpiecznie jest do momentu, gdy firma „wynajmująca” pracowników odprowadza za nich składki do ZUS. Co wtedy gdy przestaje to robić? Problem ma przedsiębiorca, bo to on, a nie firma „wynajmująca”, będzie zobowiązany do uregulowania zaległych składek i to z odsetkami.

– Przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że gdy zawiera umowę outsourcingową dla pozoru, to nadal pozostaje płatnikiem składek i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek – ostrzega Elżbieta Jasek.

Przepisy kodeksu pracy wskazują na konkretne warunki prawidłowego przejęcia pracowników. Działalność niektórych firm oferujących takie usługi jest daleka od ich spełnienia. Faktyczne przejęcie oznacza, że zakład pracy przechodzi w posiadanie kolejnego podmiotu, który staje się pracodawcą dla przejętych pracowników. W rzeczywistości, firmy outsourcingowe przejmują tylko obsługę dokumentacji pracowniczej i płacowej. Stają się raczej biurami rachunkowymi, a ich rola ogranicza się do wypłacania pracownikom należności. Nie posiadają atrybutów właściwych dla pracodawcy.

W przypadku ustalenia, że płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników pozostaje nadal dotychczasowy pracodawca, ZUS – po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym lub kontroli – wyda decyzje ustalające rzeczywistego płatnika składek. Decyzje będą wydane dla podmiotu, który dokonał zgłoszenia przejętych pracowników do ubezpieczeń oraz dla rzeczywistego płatnika składek (dotychczasowego pracodawcy). Firma, która na skutek przeprowadzonego postępowania zobowiązana została do opłacenia należności z tytułu składek, może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Dla przedsiębiorców mających problemy ze spłatą zobowiązań składkowych są dostępni doradcy, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku oraz w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia. Doradcy przeprowadzą przedsiębiorców przez całość postępowania związanego z układem ratalnym.

Sebastian Szczurek
Regionalny rzecznik prasowy
w województwie opolskim

oprac: WuEs

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.