ZUS bliżej Obywatela: zakładasz firmę? Nie musisz iść do ZUS

Autor Obywatelski

Każdy kto od 20 maja założy własną firmę, nie musi z tego tytułu odwiedzać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas składania wniosku CEDIG w każdym urzędzie miasta lub gminy jednocześnie zostanie zgłoszony do ubezpieczenia. To prawdziwe „jedno okienko”.Zmiana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ułatwia życie szczególnie nowym przedsiębiorcom. Do niedawna, zakładając firmę, w ciągu siedmiu dni należało zgłosić ten fakt w ZUS. Ściślej, zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a członków rodziny – do ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana w przepisach to spore ułatwienie. Dlaczego? Aktualnie nowy przedsiębiorca załatwi to od ręki wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Większość wniosków CEIDG składanych jest w odpowiednich komórkach urzędów miast i gmin. Opolski ZUS od marca do maja br. przeprowadził szkolenia dla pracowników 70 urzędów z całego województwa opolskiego.

– Podczas szkoleń dla pracowników urzędów miast i gmin omawialiśmy rodzaje i zasady sporządzania dokumentów zgłoszeniowych. W ramach zajęć praktycznych ćwiczyliśmy wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych przez pracowników organów ewidencyjnych – informuje Radosław Siczewski naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w oddziale ZUS w Opolu.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą załatwi w urzędzie miasta lub gminy nie tylko zgłoszenie do ubezpieczeń. Będzie mogła zawiadomić o zmianie danych w dokumentach zgłoszeniowych (np. zmianie adresu), a także wyrejestrować siebie i członków rodziny
z ubezpieczenia. W urzędzie miasta lub gminy przedsiębiorca złoży formularze ZUS: ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA i ZWUA.

– Jednak przypominamy, że jeżeli przedsiębiorca nie dołączy tych dokumentów do wniosku CEIDG w urzędzie gdzie rejestruje działalność gospodarczą, to będzie musiał je osobiście dostarczyć do ZUS. Kontakt z Zakładem będzie nadal konieczny w przypadku takich zmian jak podjęcie pracy na etat czy ustanie okresu preferencyjnego opłacania składek – podkreśla Jolanta Pałosz, dyrektor do spraw dochodów z opolskiego ZUS.

Nadal możliwe jest, by przedsiębiorcy przekazywali do ZUS dokumenty za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, np. korzystając z programu Płatnik lub mając dostęp do swojego konta na PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) i aplikacji ePłatnik. Warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego, np. bezpłatnego profilu ePUAP.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte