Historyczna modernizacja w MZK Opole

Autor Obywatelski

Zajezdnia autobusowa opolskiego MZK będzie gruntownie zmodernizowana, co oczywiście pozytywnie wpłynie na całą miejską komunikację w Opolu. O szczegółach poinformował m.in. prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.– Ponad 30 lat MZK czekało na modernizację zaplecza. To pierwsza taka inwestycja w historii spółki – cieszył się prezydent. – Nie muszę dodawać, że skorzystamy na tym wszyscy, bo dobra komunikacja w mieście to jedna z najważniejszych spraw. I co jeszcze istotne, modernizacja ani przez moment nie zakłóci normalnego funkcjonowania MZK – dodaje.

Dzisiaj 91 pojazdów

Przedsięwzięcie pod nazwą „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Sp. z o.o.” realizowane w ramach projektu „CZYSTA KOMUNIKACJA PUBLICZNA – ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ TRANSPORTOWI PUBLICZNEMU – etap I” obejmuje kompleksową modernizację całej zajezdni, z wyjątkiem części administracyjnej (biurowca), a osią, wokół której zbudowana została koncepcja wszystkich rozwiązań jest obniżenie emisji. Serwisowanie, obsługa i naprawy autobusów przyjęte w nowym systemie umożliwią znaczne obniżenie emisji poprzez obniżenie zużycia energii, w tym skrócenie dotychczasowej drogi przejazdu autobusów po zajezdni. Będzie temu służyć m.in. przebudowa wszystkich dróg komunikacyjnych i placów postojowych z doprowadzeniem do każdego stanowiska postojowego sprężonego powietrza (niezbędna budowa sprężarkowni) i energii elektrycznej. Pierwsze ma służyć napełnianiu układów pneumatycznych autobusów bez uruchamiania silnika, drugie utrzymaniu odpowiedniej temperatury zespołu napędowego tak, by po odpięciu instalacji było możliwe natychmiastowe eksploatowanie autobusu, szczególnie ważne w okresie zimowym. W tym zakresie przedsięwzięcie wyskalowane jest na flotę liczącą docelowo 115 pojazdów (dzisiaj to 91 pojazdów).

Wielobranżowa hala

Następnym bardzo ważnym elementem jest budowa nowoczesnego ciągu diagnostyczno-obsługowego do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów wraz z halą mieszczącą instalacje wielobranżowe. Jej długość liczyć będzie niemal 80 m, szerokość ok. 16 m, wjazd będzie usytuowany od ul. Działkowej. Powierzchnia hali wynosić będzie ok. 1600 m2, powierzchnia pomieszczeń technicznych ok. 400 m2. Wszystkie autobusy po zakończeniu obsługi systemu komunikacyjnego kierowane będą właśnie do tej hali, w tym miejscu zakończy się praca kierowców, a dalszą obsługę przejmą dedykowane służby. Kompleksowo wykonane zostaną wszystkie obsługi systemów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych etc., a także elektronicznych i informatycznych z możliwością pełnego bezprzewodowego programowania wszystkich urządzeń pokładowych i wymiany danych z centralnym serwerem systemu. Tutaj także możliwe będzie wykonanie wszystkich czynności obsługowych wnętrza autobusu, łącznie z czyszczeniem i sprzątaniem, a także mycie zewnętrzne w całkowicie zautomatyzowanych myjniach autobusowych z mechanicznym i biologicznym oczyszczaniem wody (odzysk ok. 80%) z wykorzystaniem do zasilania wód opadowych z dachu hali. Urządzenia recyklingu wody będą funkcjonowały jak klasyczna oczyszczalnia miejska w oparciu o kilkuetapowy cykl wykorzystujący do oczyszczenia m.in. nieszkodliwe dla środowiska kultury bakterii. Wszystkie instalacje hali zostały tak zaprojektowane, by możliwa była obsługa autobusów zasilanych paliwami wysokometanowymi i wodorem. To, że autobus elektryczny jest autobusem przyszłości nie przesądza jeszcze, czy będzie on zasilany z magazynu energii, jakimi są akumulatory, czy z ogniwa paliwowego, w którym paliwo stanowić będzie wodór. W budynku hali znajdą również swoje miejsca pomieszczenia socjalne dla pracowników zaplecza i kierowców.

Modernizacja stacji paliw

Kolejnym elementem jest modernizacja stacji paliw obejmująca wymianę całej istniejącej instalacji paliwowej wraz ze zbiornikami, dystrybutorami, montażem nowych urządzeń, budową nowej wiaty osłaniającej autobusy podczas tankowania i przebudową pawilonu obsługi wraz z magazynem z doprowadzeniem ciepła systemowego. W ramach inwestycji usunięte zostaną również wszystkie stare niewykorzystywane jednopłaszczowe zbiorniki, a w ich miejsce posadowiony zostanie zbiornik Adblue, czyli wodnego roztworu mocznika, który niezbędny jest w autobusach z silnikami Euro VI do redukcji emisji tlenku azotu w spalinach (system SCR). Na całym obszarze tankowania autobusów zostanie wybudowana szczelna taca zabezpieczająca przed przedostawaniem się produktów do gleby. Instalacje te spełniać będą najwyższe wymogi środowiskowe i techniczne.

Nowe stanowiska

Modernizacja hali obsług technicznych i napraw bieżących obejmie m.in. jej wydłużenie o ok. 8 m tak, by możliwe były obsługi i naprawy autobusów klasy mega o długości ponad 18 m. W części hali wykonane zostaną całkowicie nowe kanałowe stanowiska obsługowo-naprawcze, a w części zostaną zmodernizowane. Wykonana będzie termoizolacja ścian i dachu. Wewnątrz budynku zostaną wykonane wszystkie instalacje umożliwiające serwisowanie autobusów zasilanych paliwami wysokometanowymi i wodorem.

Końcowy efekt w 2019 roku

Dla wszystkich powierzchni i obiektów przewidziano budowę całkowicie nowego systemu odwodnienia i kanalizacji sanitarnej. Do części obiektów, które ogrzewane były do tej pory energią elektryczną zostanie doprowadzone ciepło systemowe. Na czas realizacji części inwestycji konieczne jest zorganizowanie m.in. tymczasowego centrum zarządzania ruchem, tzw. dyspozytorni i wszystkich instalacji niezbędnych do nadzorowania ruchu autobusów na mieście. Powstaną także nowe parkingi dla pracowników w miejsce tych, na których zostanie wykonany zjazd drogowy z ul. Działkowej do hali nowego ciągu diagnostyczno-obsługowego. Proces inwestycyjny został podzielony na etapy tak, aby umożliwić bieżące wykorzystywanie tej części infrastruktury zajezdni, która jest niezbędna, np. na czas przebudowy stacji paliw konieczne jest zapewnienie innego sposobu tankowania autobusów w oparciu o wykorzystanie części istniejących podziemnych instalacji. Realizacja ostatniego etapu przewidziana jest na początek 2019 r., a po zakończeniu każdego etapu przewidujemy jego włączenie do użytkowania.

Milionowa inwestycja

Łączna wartość inwestycji, objętej umową, to poziom 28,5 mln zł. netto (brutto 35 mln). Dofinansowaniem z POIiŚ (ok. 14,7 mln zł.) objęte są wszystkie elementy z wyłączeniem modernizacji hali obsług technicznych i napraw bieżących, która nie zmieściła się w puli środków całego projektu. Wkład własny i sfinansowanie tej ostatniej części inwestycji pochodzić będzie ze środków Spółki.

za www.opole.pl
oprac. W.S

Komentarze są zamknięte