Kędzierzyn-Koźle: nowe wytyczne w sprawie ptasiej grypy

Autor Obywatelski

Powiatowy lekarz weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w kraju zostało uchylone rozporządzenie z 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091). Równocześnie 6 kwietnia 2017r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Jak wynika z nowego aktu prawnego nadal obowiązują następujące nakazy:

utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami. Zniesiony został nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu, w szczególności w zamkniętych obiektach, utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, przechowywania paszy dla ptaków oraz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
Rozporządzenie z 4 kwietnia 2017r. nadal zobowiązuje posiadacza drobiu do zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.
Uchylony został też zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem żywych ptaków.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15, tel. 77 482 15 61.

Powiatowy lekarz weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu lek. wet. Joanna Zdobylak

oprac. Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte