Możesz być emerytem od jesieni? Już teraz złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Autor Obywatelski

Od października 2017 r. wchodzi w życie zmieniona ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się wzmożonego wpływu wniosków o emeryturę od osób, które już ukończyły ten wiek lub osiągną powszechny wiek emerytalny do końca 2017 r.

Świadczenie dla potencjalnych emerytów ustalone będzie według nowych, zreformowanych zasad. Podstawą jej obliczenia jest m. in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego. W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdują się osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego. W opolskim oddziale ZUS dotyczy to około 20 proc. potencjalnych emerytów. Dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia wniosków o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia i wysokość osiągniętych wynagrodzeń do 31 grudnia 1998 r. W jednostkach organizacyjnych ZUS lub na stronie internetowej Zakładu dostępny jest formularz wniosku o ustalenie kapitału początkowego – ZUS Kp-1. Wniosek o obliczenie kapitału początkowego należy podpisać, a następnie przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do ZUS. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu Okręgowego – Sądu Pacy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest wolne od opłat.

Sebastian Szczurek ZUS Op

Komentarze są zamknięte