Polski przemysł fuzjami stoi

Autor Obywatelski

Ubiegły rok w polskiej gospodarce minął pod znakiem fuzji i przejęć. UOKiK informuje, że w 2016 roku wydał zgody na 196 połączeń firm, co świadczy o stabilizującej się gospodarce. Nawięcej fuzji i przejęć było w branży nieruchomości.
Wszystkie 196 decyzji w sprawach kontroli koncentracji, które wydał UOKiK w 2016 roku oznaczały zgodę na fuzję firm lub przejęcie jedną przez drugą. Dwie zgody zostały wydane warunkowo.
Warunkiem przejęcia lub połączenia firm operujących na terenie Polski jest otrzymanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale o taką zgodę trzeba się starać dopiero wówczas, kiedy biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył równowartość miliarda euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni – rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na usunięcie przez przedsiębiorcę braków oraz uzupełnienie wniosku.
Rozstrzygnięcia wydane w 2016 roku dotyczyły najczęściej szeroko pojętej branży nieruchomości – to 20 decyzji, spożywczej (18 decyzji) oraz motoryzacyjnej (15 decyzji). W 194 przypadkach zgodził się na koncentracje, a dwa razy zielone światło zostało uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorców określonych warunków. Były to transakcje spółki Eurocash – przejęcie Eko Holding i Polskiej Dystrybucji Alkoholi. W 2016 r. Urząd w 10 sprawach wydał postanowienie o przejściu postępowania do drugiej fazy.
Statystyki urzędu nie są najgorsze – na tle Unii Europejskiej wypadamy nieźle, bo średni czas wszystkich rozpatrywanych spraw zakończonych decyzją to 38 dni. 189 zgłoszonych do UOKiK-u spraw zakończyło się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 30 dni), a siedem decyzji było poprzedzonych drugą fazą.
W 6 sprawach Urząd przedstawił zastrzeżenia do transakcji. W przypadku trzech zastrzeżeń wnioskodawcy wycofali wnioski o zgodę prezesa urzędu.
– Na uwagę zasługuje sprawa dotycząca budowy gazociągu Nord Stream 2 przez Gazprom i sześciu innych przedsiębiorców. Po zgłoszeniu przez UOKiK zastrzeżeń, jej uczestnicy wycofali się z koncentracji. Oznaczało to zablokowanie transakcji. Spółka mająca zbudować gazociąg nie powstała – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.
Poza rozpatrywaniem spraw dotyczących polskiego rynku, UOKiK opiniuje także prowadzone przez Komisję Europejską postępowania pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek. W 2016 r. do Urzędu wpłynęło od KE 360 spraw.
Tags: branża budowlana, branża spożywcza, decyzja urzędu, Eko Holding, euro, faza przejęcia, firmy, fuzje i przejęcia, gospodarka, gospodarka polska, koncentracja, mergers and aquisitions, news, polska, Polska Dystrybucja Alkoholi, połączenie firm, Unia Europejska, urząd ochorny konkurencji i konsumentów, złotówka

Paweł Pietkun, www.3obieg.pl

Komentarze są zamknięte