NGO Brzeg: Burmistrz zapowiada dotacje dla prywatnych żłobków

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Komarzyński-WojciechJuż wkrótce problem braku dostępności do opieki żłobkowej może zostać rozwiązany. O wprowadzenie programu dotacji dla prywatnych żłobków wnioskowałem wielokrotnie w ubiegłej kadencji. Potrzebę wprowadzenia takiego programu argumentowałem faktem istnienia w katalogu zadań własnych gminy opieki żłobkowej. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do zwiększenia dostępności opieki żłobkowej w naszym mieście i sprzyjałoby realizacji idei polityki prorodzinnej. Podnosiłem również argument, że jeśli miasto nie jest w stanie wypełniać swoich zadań i potrzeb publicznych, powinno realnie wspierać podmioty, które realizują te zadania zastępczo. Niestety wówczas moje kolejne wnioski w tej sprawie przepadały.

Do sprawy postanowiłem wrócić ponownie w obecnej kadencji. Mając na względzie brak zabezpieczenia finansowego na ten cel w bieżącym roku budżetowym, prosiłem o rozważenie sfinansowania zadania z ewentualnych oszczędności, a w przypadku braku ich uzyskania w trakcie roku budżetowego, o uwzględnienie wydatku w projekcie budżetu na 2016 rok. W odpowiedzi na mój wniosek otrzymanej od Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka można przeczytać, że uchwała w tej sprawie może zostać przyjęta jeszcze w tym roku, tak aby program ruszył w 2016 roku. Jestem również przekonany, że pomysł uzyska przychylność bardzo konstruktywnie działającej obecnie Rady Miejskiej na etapie tworzenia Budżetu na 2016 rok.

Wojciech Komarzyński, Radny Rady Miejskiej Brzegu

  1. Irena
    | ID: b5d3d9e5 | #1

    Jezeli jest taka potrzeba,jezeli są miejsca pracy, szczególnie dla kobiet, to należy złobek załozyć i dofinansować.

Komentarze są zamknięte