Aglomeracja Opolska otrzyma 71 mln euro do podziału na 21 samorządów

Niezależna Gazeta Obywatelska4

Aglomeracja Opola opole.plW latach 2014-2020 Aglomeracja Opolska łącznie otrzyma do dyspozycji aż 71,4 mln euro, m.in. na uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje, utworzenie spójnego systemu dróg rowerowych, budowę parkingów w systemach park&ride i bike&ride, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, a także na ochronę dziedzictwa kulturowego. Zadania te będą realizowane w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze całej Aglomeracji Opolskiej.

12 marca br. o godzinie 14.00 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zostanie podpisane „Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

W tym okresie Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełnić będzie funkcję Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania RPO WO. Aby możliwe było uruchomienie środków finansowych stanowiących dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminy Aglomeracji Opolskiej konieczne jest podpisanie „Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.

Stronami Porozumienia są: Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – Związek ZIT oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucje Pośredniczące w systemie wdrażania RPO WO na lata 2014 -2020. Podpisanie dokumentu jest jednym z warunków uzyskania desygnacji przez Stowarzyszenie – Instytucję Pośredniczącą (ZIT).

tk, AO

 1. Irena
  | ID: ec53cd1e | #1

  Pozyskiwać fundusze i mądrze je zagospodarować.Potrzeby sa ogromne.Ale czy pośrednik jest konieczny? A kto go będzie kontrolował??

 2. svatopluk
  | ID: 93e1cc9b | #2

  Na administrację powinno wystarczyć.

 3. ely
 4. ely
Komentarze są zamknięte