Edukacja regionalna sposobem na powstrzymanie emigracji zarobkowej

Autor Obywatelski

eS_logo_01-1W Komorznie w gminie Wołczyn powstał ośrodek edukacji regionalnej zrzeszający absolwentów oraz uczniów gimnazjum i szkół średnich. Celem ośrodka jest zmiana powszechnego, negatywnego trendu – emigracji zarobkowej młodych ludzi z gminy i całego powiatu kluczborskiego do Niemiec i Holandii. Z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), urzędu gminy, organizacji pozarządowych oraz placówek współpracujących z młodymi ludźmi (m.in. szkół i hufców pracy) powstało partnerstwo na rzecz budowy ekonomii społecznej i edukacji regionalnej. Współpraca instytucji była możliwa dzięki Projektowi „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Bardzo często absolwenci gimnazjum i szkół średnich nie widzą dalszych perspektyw na swoją przyszłość zawodową. Zmuszeni są do emigracji za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Partnerstwo zakłada pracę z młodymi osobami już w trakcie nauki. – Zachęca się ich do wolontariatu lub podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych. Uzupełniając to o edukację regionalną, młodzi ludzie zaczynają wiązać swoją przyszłość zawodową z tym właśnie miejscem – tłumaczy Agnieszka Orzechowska, koordynatorka lokalnych partnerstw UNDP.

Działalność partnerstwa promować ma walory przyrodniczo-historyczne regionu: wiejskie krajobrazy, techniki naturalnego rolnictwa, roślinność chronioną występującą na obszarze Natura 2000 i specyficzne ukształtowanie terenu. Ze względu na glinę, z której wcześniej budowano m.in. domy, gmina postawiła również na propagowanie biobudownictwa. – Ideą partnerstwa jest stworzenie atrakcyjnego pod względem turystycznym miejsca. Do obsługi ruchu turystycznego zatrudniani mają być mieszkańcy i mieszkanki gminy, którzy do tej pory nie mogli znaleźć pracy – dodaje Agnieszka Orzechowska. Ukierunkowanie kariery zawodowej już na etapie szkoły okazało się być bardzo ważne dla młodego człowieka. W ten sposób pokazano, że rolnictwo nie jest jedyną drogą, jaką mogą podążyć. Do tej pory wybór był tylko jeden – praca na roli albo wyjazd do miasta lub zagranicę.

Ośrodek we wsi Komorzno prowadzi zajęcia z zakresu edukacji regionalnej. Zainteresowani biorą udział w warsztatach archeologicznych, poznają chronione gatunki roślin i zwierząt oraz tradycje związane z regionem. Spotkania mają formę praktycznych staży, warsztatów, wizyt studyjnych w ciekawych miejscach. Uczestnicy ośrodka nabywają wiedzę m.in. z zakresu technik budowania domów oraz zarządzania gospodarstwem rolnym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ośrodek postawił również na promocję turystyki poprzez stworzenie szlaków rowerowych i kajakowych na terenie powiatu.

Oprac. MW

Komentarze są zamknięte