Województwo opolskie jednym z najsłabiej rozwiniętych turystycznie w Polsce

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Mimo niezłego potencjału pod względem dziedzictwa kulturowego województwo opolskie wciąż słabo wypada w ogólnopolskich rankingach. Najlepiej rozwinięte turystycznie są woj. małopolskie i zachodniopomorskie. To drugie zajmuje najwyższą lokatę w kraju pod względem liczby miejsc noclegowych, turystów oraz udzielonych im noclegów w porównaniu do liczby mieszkańców.

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2011 r.”, najbardziej korzystnymi wskaźnikami dotyczącymi potencjału turystycznego charakteryzują się województwa: małopolskie – w odniesieniu do muzeów, szlaków turystycznych i walorów przyrodniczych, dolnośląskie – co do liczby zabytków oraz świętokrzyskie – dzięki walorom przyrodniczym.

Pod względem wielkości bazy indywidualnego zakwaterowania przoduje województwo pomorskie – 5,1 tys. obiektów, tj. 23 proc. ogółu zarejestrowanych. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo małopolskie – 4,6 tys. obiektów (20 proc.) oraz zachodniopomorskie – 3,2 tys. (14 proc.).

Najwięcej gospodarstw agroturystycznych zarejestrowanych jest w gminach województw małopolskiego i podkarpackiego, zaś pokoi gościnnych w województwach: pomorskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Największą długością szlaków turystycznych może pochwalić się województwo małopolskie. W związku z rozwiniętą bazą turystyczną, atrakcyjnymi górami, licznymi parkami narodowymi, krajobrazowymi i obiektami dziedzictwa narodowego, w granicach województwa znajduje się aż 9,3 tys. km szlaków turystycznych (2010 r. – 8,8 tys. km), w tym aż 3,2 tys. km szlaków górskich, 2,3 tys. km szlaków konnych oraz 2,3 tys. km szlaków rowerowych.

Najwięcej (42,6 proc.) szlaków pieszych górskich znajduje się w województwie dolnośląskim.

Najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim – 17,4 proc. (9,9 mln), a następnie kolejno w województwach: małopolskim – 14,7 proc. (8,4 mln), pomorskim – 10,0 proc. (5,7 mln) oraz mazowieckim – 9,8 proc. (5,6 mln). W tych czterech województwach udzielono 51,9 proc. wszystkich noclegów.

Warto także zwrócić uwagę, że najwyższy odsetek noclegów udzielonych turystom zagranicznym odnotowano w województwach zachodniopomorskim i małopolskim, odpowiednio 21,1 proc. i 20,5 proc., a najniższy w województwach: świętokrzyskim, opolskim, podlaskim i lubelskim.

W 2011 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wahał się w granicach od 25,2 proc. w województwie opolskim do 44,6 proc. w zachodniopomorskim. Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych obserwowano w województwie mazowieckim (53,8 proc.), zachodniopomorskim (46,5 proc.) i małopolskim (45,4 proc.), a najmniejszy – w warmińsko – mazurskim (33,4 proc.).

Najsłabiej pod względem liczby udzielonych noclegów wypadają województwa położone na wschodzie Polski oraz województwa opolskie, lubuskie i łódzkie. Udzielone w tych województwach noclegi są zawarte w przedziale 1,0 proc. – 3,5 proc. wszystkich noclegów udzielonych w Polsce. Z drugiej strony liderzy pod względem udzielonych noclegów, czyli województwa zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie i mazowieckie reprezentują odpowiednio 17,4 proc., 14,7 proc., 10 proc. oraz 9,8 proc. wszystkich udzielonych noclegów.

Silna pozycja tych czterech województw pod względem liczby udzielonych noclegów wynika z dużego natężenia ruchu turystycznego w pasie nadmorskim w sezonie wakacyjnym, atrakcyjności turystycznej wynikającej z walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, a także z turystyki biznesowej w przypadku największych miast wojewódzkich.
O ile w regionie wschodnim i północnym noclegi turystów zagranicznych stanowiły jedynie odpowiednio 8,7 proc. i 11,6 proc., to w regionie centralnym 26,4 proc. Największy udział noclegów turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania odnotowano w województwie mazowieckim – 31 proc. (w 2010 r. 29,1 proc.) i w województwie małopolskim – 25,9 proc.

Najniższy udział zaś w województwie świętokrzyskim 5, 2 proc. oraz w województwie kujawsko-pomorskim – 6,9 proc.

Istotne zróżnicowanie w tym zakresie występują między dwoma województwami obejmującymi wybrzeże Bałtyku. O ile w województwie pomorskim turystom zagranicznym udzielono 12,7 proc. noclegów ogółem, to w województwie zachodniopomorskim 22,5 proc.

Wysoki udział udzielonych noclegów turystom zagranicznym występuje w województwach charakteryzujących się bliskością granicy zachodniej lub dużym ruchem turystycznym koncentrującym się w największych miastach (Warszawa, Kraków).

Największa sezonowość w okresie obejmującym lipiec i sierpień wystąpiła w regionie północnym – 38,8 proc. i północno-zachodnim – 36,4 proc., a najmniejsza w regionie centralnym – 18,8 proc. i południowym – 23,9 proc.

Największy udział udzielonych noclegów w tych dwóch miesiącach miały województwa: pomorskie – 45,1 proc., warmińsko-mazurskie – 41 proc. i zachodniopomorskie – 39,5 proc. Najmniejszy województwa: mazowieckie – 18,1 proc., łódzkie – 20,8 proc. i świętokrzyskie – 21,9 proc.

W województwach obejmujących polską część Karpat (małopolskie, podkarpackie i śląskie) więcej noclegów udzielono w sierpniu niż w lipcu. Odwrotne zjawisko zaobserwowano w województwach obejmujących pas nadmorski i pojezierzy, gdzie dominowały noclegi udzielone w lipcu.

Za: portalsamorzadowy.pl

Komentarze są zamknięte