Żołnierze Wyklętej Armii: Alojzy Talik

Niezależna Gazeta Obywatelska

Alojzy Talik ps. „Orzeł” urodził się 30 marca 1925 roku. Był synem Teofila i Małgorzaty z domu Zaoczek. W 1939 roku ukończył 7-mą klasę szkoły powszechnej w Czechowicach. W okresie okupacji pracował w kilku gospodarstwach niemieckich m.in. jako pomocnik ślusarza. Po „wyzwoleniu” organizował na terenie Czechowic ZWM. Następnie wstąpił do MO i przydzielony został do Wojewódzkiej Komendy MO w Białymstoku, gdzie pełnił służbę od sierpnia 1945 roku do czerwca 1946 roku. Tam, widząc terror MO i UB, powziął decyzję o dezercji. W czerwcu 1946 roku będąc u rodziny na urlopie wraz ze swoim kolegą Eugeniuszem Smoczyńskim przystąpili do grupy Edwarda Michalika „Kanara”. W oddziale Talik uczestniczył m.in. w likwidacji konfidenta UB Stanisława Hessa 9 czerwca 1946 oraz w likwidacji funkcjonariusza MO Bronisława Antonika 17 lipca 1946. W październiku w jednej z akcji został ranny i ukrywał się w domu Jadwigi Szypuły w Czechowicach Południowych. Tam, wskutek donosu, został aresztowany 28 października 1946 roku w chwili aresztowania miał przy sobie automat niemiecki, 15 sztuk amunicji, granat ręczny, pistolet parabelum, ryngraf Matki Boskiej, emblematy NSZ oraz niemiecki krzyż zasługi.

Wyrokiem WSR Katowice 3 grudnia 1946 roku został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze i przepadek mienia. Wyrok wykonano 17 grudnia 1946 r. Zwłoki Talkika i innych rozstrzelanych w tym dniu przewieziono na cmentarz w Bielsku, gdzie zostali pochowani.

W chwili śmierci Alojzy Talki ps. „Orzeł” miał 21 lat.

 

Autor: Tomasz Greniuch

Komentarze są zamknięte