Konfederacja: „Specustawa covidowa” była sprzeczna z Konstytucją RP

Niezależna Gazeta Obywatelska

W dniu 14 września 2023 przed Urzędem Wojewódzkim w Opolu odbyła się konferencja prasowa opolskich struktur Konfederacji Wolności i Niepodległość ws Raportu Najwyższej Izby Kontroli dot. wyników trzech kontroli dot. przebiegu pandemii. W konferencji brali udział: Włodzimierz Skalik, Mateusz Bogdali, Olaf Wacowski (wszyscy na załączonym zdjęciu).

Konferencję prasową otworzył Olaf Wacowski, przekazując głos opolskiemu liderowi Konfederacji Włodzimierzowi Skalikowi, który zaprezentował stanowisko opolskich struktur partii odnośnie przedmiotowego raportu.

Wyniki raportu NIK dotyczące przebiegu pandemii, zaprezentowane 12 września br w Warszawie w pełni potwierdzają słuszność krytycznego podejścia Konfederacji do sposobu postępowania rządu i Ministerstwa Zdrowia w związku z COVID -19.

Przypominamy, że 2 marca 2020 głosami 400 posłów Sejm przyjął rządowy projekt ustawy ws. koronawirusa, wraz z wcześniej przyjętymi przez komisję zdrowia poprawkami opozycji i partii rządzącej. Tylko Konfederacja GŁOSOWAŁA PRZECIW. Chodzi o Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Senat zdominowany przez Platformę Obywatelską nie wniósł do niej poprawek.

„Specustawa covidowa” była sprzeczna z Konstytucją RP. Naruszała prawa i wolności obywatelskie. Wobec tej ustawy Kontrola NIK wykryła nadużycie praw obywatelskich, błędne vacatio legis, złamanie zasady prawa do dwuinstancyjności sądu oraz złamanie zasady jedności budżetu państwa.

Koronawirusa wykorzystano do defraudacji wielkich sum pieniędzy. Odbywało się to poza jakąkolwiek kontrolą parlamentarną i społeczną.

Kontrola NIK stwierdziła m.in.:

14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 600 mln zł.

9 mld złotych na wydatki covidowe, co odbywało się poza kontrolą Ministra Zdrowia i NFZ.

221 tys. nadmiarowych zgonów.

Wobec tej ustawy Kontrola NIK wykryła nadużycie praw obywatelskich, błędne vacatio legis, złamanie zasady prawa do dwuinstancyjności sądu oraz złamanie zasady jedności budżetu państwa.

NIELEGALNY lockdown oraz obostrzenia dotknęły gastronomii, hotelarstwa, handlu, turystyki (rozrywki, kultury i sportu). Przełamanie łańcuchów dostaw zaowocowało mniejszą podażą towarów, a w konsekwencji wzrostem cen.

Zakazywano organizacji wesel i imprez okolicznościowych. Zmarłych chowano nagich w workach w trumnach, bez możliwości godnego pogrzebu.

Zakazywano swobodnego poruszania się.

Ponadto obostrzenia zaowocowały ogromną inflacją i radykalnym ubożeniem polskiego społeczeństwa.

Rząd od początku zdawał sobie sprawę z bezprawności podejmowanych działań. Dlatego od sierpnia 2020 wielokrotnie podejmował próby przyjęcia skandalicznej ustawy zwalniającej ich z odpowiedzialności prawnej za wykroczenia i przestępstwa dokonywane pod pretekstem COVID-19. Chodzi o tzw. ustawę bezkarność plus.

***

Za te decyzje odpowiedzialna jest zarówno partia rządząca, jak i opozycja „totalna”, która popierała decyzje rządu i totalitaryzm epidemiologiczny. Tylko Konfederacja mówiła o tym od początku, dlatego jest za rozliczeniem wszystkich winnych zaistniałej tragedii, jaką spotkała Polskę i Polaków.

Platforma Obywatelska, podobnie jak reszta opozycji „totalnej”, krytykuje dzisiaj działania rządu, ale to właśnie ta  opozycja razem z Prawem i Sprawiedliwością głosowała za obostrzeniami.

Konfederacja jako jedyna siła w parlamencie sprzeciwiała się temu, co narzucał „główny nurt globalistycznych korporacji farmaceutycznych i organizacji międzynarodowych”.

***

Jako Konfederacja nigdy nie zapomnimy, co PiS przy akceptacji opozycji robiło przez 2 lata trwania pandemii COVID-19. Nigdy nie zapomnimy tego bezprawia akceptowanego przez wszystkie partie poza Konfederacją. Nie dajmy się zwieść fałszywym i obłudnym politykom!

Opozycja poparła zamknięcie wielu dziedzin gospodarki. Rząd mordował gospodarkę pozbawiając pracy wielu przedsiębiorców oraz ich pracowników. jako konsumenci nie mogliśmy korzystać z ich usług. Zamknięto siłownie, kluby fitness, restauracje, ograniczono handel, a przede wszystkim dostęp do usług medycznych, który poskutkował wieloma zgonami.

***

Rząd razem z opozycją doprowadził do 221 000 tzw. nadmiarowych śmierci, bankructw wielu przedsiębiorstw, inflacji, a w konsekwencji zubożenia polskiego społeczeństwa. Przyczynił się do tragedii wielu Polaków. Jako Konfederacja, będziemy dążyć do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej.

Materiał K.W. Konfederacja

Komentarze są zamknięte